11 lipca 2020 r. Imieniny obchodzą: Cyprian, Olga, Benedykt

Pogoda: Siedlce

Numer 28
09-15 lipca 2020r.

menu

NEWS

Kustosz sanktuarium w Woli Gułowskiej zaprasza na uroczystości odpustowe z okazji wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel - 16 lipca. Centralna Eucharystia rozpocznie się o 12.00

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Rozmowy

 
 

Rozmowy ECHA

20 listopada 2019 r.

Katecheza dla dzieci i rodziców


fot. AWAW

Rozmowa z ks. kan. dr. Pawłem Kindrackim, wicedyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Siedleckiej.

Rodzina uznawana za „Kościół domowy” jest pierwszym miejscem katechezy. Tam bez wątpienia powinny być kładzione podwaliny późniejszego pełnego człowieczeństwa, ujawnianego w stałym rozwoju osobowości oraz coraz bardziej dojrzałej religijności. To w rodzinie po raz pierwszy czyni się znak krzyża, formułuje pierwsze modlitwy, zadaje pytania, poprzez naśladownictwo uczy żyć wiarą, czerpie przykład z postępowania i relacji osób najbliższych. Rodzice są pierwszymi i niezastąpionymi nauczycielami wiary. Ich rola jest niezwykle istotna. Nie zawsze jednak, z bardzo różnych przyczyn, rodzice są w stanie wywiązać się choćby w dostatecznym stopniu z tego zadania. Katecheza rodzinna wyprzedza wszystkie inne formy katechezy, towarzyszy im i je poszerza. Szczególna odpowiedzialność za dobre przygotowanie dziecka do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii św. spoczywa więc na rodzicach. W programach działań parafialnych za priorytet trzeba uznać troskę o rodzinę i szukanie form systematycznej współpracy z rodzicami. Niestety, jest to obszar ciągle zaniedbany.

Książe Dyrektorze, zapadła decyzja o wydłużeniu przygotowania do przyjęcia Pierwszej  Komunii św. Co przewidziano w tej kwestii?

 

Zgodnie z zapisami synodalnymi przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii św. w diecezji siedleckiej powinno trwać trzy lata. Pierwszy okres obejmuje pierwszą i drugą klasę szkoły podstawowej (tzw. przygotowanie bliższe). Przygotowanie w klasie trzeciej będzie miało charakter bezpośredni. W ramach trzyletniego programu przewidziano m.in.: udział dzieci i rodziców w niedzielnych celebracjach Eucharystii oraz w innych celebracjach i nabożeństwach, w katechezie parafialnej oraz domowej (rodzinnej), udział dzieci w katechezie szkolnej. Założenia synodalne zostały uwzględnione w ramowym projekcie pomocy duszpasterskich przygotowywanych w diecezji z polecenia bp. Kazimierza Gurdy. Gotowe są już materiały do pracy w klasie pierwszej. Zostały opracowane przez dr Joannę Borowicz i ks. dr hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL. Redagowane pomoce ukażą się pod wspólnym tytułem „Idziemy do Ciebie Jezu” i obejmą podręcznik dla dzieci, przewodnik dla rodziców oraz poradnik dla duszpasterzy parafialnych.

 

O czym konkretnie dowiedzą się dzieci oraz ich rodzice podczas wspólnych przygotowań?

 

Podręcznik dla dzieci i poradnik dla rodziców (do kl. I) zawierają cztery katechezy domowe: „Korzystamy z zaproszenia do świątyni parafialnej”, „Co zachwyca znawców sztuki, czyli zwiedzamy nawy boczne”, „O przygotowaniu do Mszy św., czyli zaglądamy do zakrystii” oraz „Wyjątkowe miejsce, czyli co znajduje się w prezbiterium”. Podczas czterech krótkich spotkań z dziećmi w świątyni pokażemy im kościół parafialny, obejrzymy go z zewnątrz, przyjrzymy się jego drzwiom, nawom bocznym, zakrystii i prezbiterium, a jednocześnie będziemy uczyć konkretnych zachowań, np. wyjaśnimy, dlaczego w kościele wyłączamy komórki i nie żujemy gumy. Powiemy o właściwym zachowaniu się w świątyni od momentu wejścia do chwili rozpoczęcia Mszy św.

Poradnik dla duszpasterzy parafialnych (dotyczący kl. I) zawiera: cztery katechezy parafialne dla dzieci (tytuły takie same, jak w podręczniku dla dzieci), dwie konferencje dla rodziców („Odpowiedzialność rodziców za przygotowanie dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej” i „Rodzina szkołą wiary”) oraz trzy celebracje z udziałem dzieci i rodziców (rozpoczęcie przygotowania do Pierwszej Komunii św. połączone z poświęceniem tornistrów, nabożeństwo różańcowe oraz adoracja Najświętszego Sakramentu).

 

A czego będę dotyczyły spotkania w klasie drugiej i trzeciej?

 

W drugim roku przygotowania celem katechezy parafialnej jest przybliżenie roku liturgicznego, a w trzecim (III kl.) wprowadzenie w rozumienie i bezpośrednie przygotowanie do przyjmowania sakramentu pokuty i sakramentu Eucharystii. Należy podkreślić, że tworzone materiały są opracowane w taki sposób, by w parafii katechizować jednocześnie dzieci i ich rodziców, a może nawet bardziej rodziców, by to oni stali się katechetami dla swojego dziecka.

 

Nowy program pokazuje, że w trosce o dzieci trzeba połączyć siły…

 

Katolickie wychowanie nie jest łatwe. Widać to zwłaszcza w obliczu mnożących się oddziaływań deprawacyjnych, jawnego antyklerykalizmu, walki z Kościołem, podważania autorytetów, ośmieszania norm. Wśród zwalczających światopogląd chrześcijański znajdują się liczne organizacje, stowarzyszenia, ruchy, prądy i subkultury. Oddziałują one poprzez massmedia, literaturę, filmy, muzykę, deprawacyjną edukację seksualną. Aby móc się im przeciwstawić, potrzeba stałej, odbywającej się na wszystkich poziomach edukacyjnych współpracy trzech środowisk katechetycznych: rodziny, parafii i szkoły.

Współdziałanie katechetów z rodzicami i parafią oraz wzajemna wymiana poglądów i napotykanych trudności są konieczne, by wychowanie dzieci dokonywało się w oparciu o chrześcijański system wartości. Katecheci są sojusznikami rodziców w religijnym wychowaniu dziecka, w prowadzeniu go do pełni człowieczeństwa, w budowaniu relacji zakotwiczonych na przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Od nich chrześcijańscy rodzice mogą oczekiwać pomocy w ochronie przed deprawacyjnymi czynnikami na terenie szkoły.

 

Dlaczego warto i trzeba formować rodziny?

 

Rodzina uznawana za „Kościół domowy” jest pierwszym miejscem katechezy. Tam bez wątpienia powinny być kładzione podwaliny późniejszego pełnego człowieczeństwa, ujawnianego w stałym rozwoju osobowości oraz coraz bardziej dojrzałej religijności. To w rodzinie po raz pierwszy czyni się znak krzyża, formułuje pierwsze modlitwy, zadaje pytania, poprzez naśladownictwo uczy żyć wiarą, czerpie przykład z postępowania i relacji osób najbliższych. Rodzice są pierwszymi i niezastąpionymi nauczycielami wiary. Ich rola jest niezwykle istotna. Nie zawsze jednak, z bardzo różnych przyczyn, rodzice są w stanie wywiązać się choćby w dostatecznym stopniu z tego zadania.

Katecheza rodzinna wyprzedza wszystkie inne formy katechezy, towarzyszy im i je poszerza. Szczególna odpowiedzialność za dobre przygotowanie dziecka do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii św. spoczywa więc na rodzicach. W programach działań parafialnych za priorytet trzeba uznać troskę o rodzinę i szukanie form systematycznej współpracy z rodzicami. Niestety, jest to obszar ciągle zaniedbany.

 

Nieustannie trzeba przypominać o podstawach wiary, bo wiedza i praktyka często gdzieś się gubią.

 

Katecheza szkolna i parafialna uzupełniają formację dokonującą się w domu rodzinnym. Bez przykładu postępowania i świadectwa modlitwy płynącego ze strony rodziców nie może być poprawnej drogi dojrzewania chrześcijańskiego. Rodzina jest uprzywilejowanym miejscem wychowania w wierze. Przypomniał o tym rodzicom Jan Paweł II podczas homilii wygłoszonej w 1999 r. w Łowiczu: „Pierwszym miejscem, gdzie rozpoczyna się proces wychowawczy młodego człowieka, jest dom rodzinny. […] Musicie czynić wszystko, aby Bóg był obecny i czczony w waszych rodzinach. Nie zapominajcie o wspólnej, codziennej modlitwie, zwłaszcza wieczornej; o świętowaniu niedzieli i uczestnictwu w Mszy św. niedzielnej. […] Zachowujcie religijne zwyczaje i pielęgnujcie tradycję chrześcijańską, uczcie wasze dzieci szacunku dla każdego człowieka. Niech waszym największym pragnieniem będzie wychowanie młodego pokolenia w łączności z Chrystusem i Kościołem”.

 

Dłuższe przygotowanie jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom wielu rodziców…

 

Tak, proponujemy im konkretną pomoc w przygotowaniu dzieci do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Ponieważ spotkania w kościele mają być krótkim przekazem podstawowych treści, w ich utrwalenie chcielibyśmy zaangażować rodziców. Z pewnością pomoże w tym konstrukcja książki dla dzieci. Każdy temat zawiera opowiadanie i cztery zadania aktywne: krzyżówki, łamigłówki, kolorowanki i rebusy, które przez zabawę pozwolą utrwalić to, o czym była mowa na spotkaniu w kościele.

 

W jaki sposób kształtować w młodym pokoleniu świadomość tego, że pod postacią chleba i wina jest sam Jezus Chrystus?

 

Reakcje na nauczanie o Eucharystii wygłoszone przez Jezusa w Kafarnaum wskazują, że przyjęcie tych treści nawet dla dorosłych było trudne. Istniejące w hagiografii życiorysy świętych dzieci wskazują, jak zauważa prof. KUL Urszula Dudziak, że wiara w Chrystusa, jako postawa przyjęcia Jego nauki i kształtowania swego życia zgodnie z Jego prawem, jest jednak możliwa także dla tych, którzy mają niewiele lat. Przykładem mogą być: Tarsycjusz, Dominik Savio, José Sánchez del Río, Antonietta  Meo.

Zdaniem psychologów religijność dzieci w wieku szkoły podstawowej jest autorytarno-prawna. Dla dzieci istotne są autorytet i przykład rodziców. Potrafią one coraz bardziej rozumieć zasady i kierować się tym, co wyznaczają ważne dla nich osoby i ze względu na nie przyjmują boskie i kościelne prawo. Religijność dzieci zależna jest od wpływu środowiska. Związek oddziaływania rodziny na rozwój religijności dziecka wskazuje na istotną w tym procesie rolę rodziców. Wiedza ta motywuje, zobowiązuje i stawia przed rodzicami określone zadania. Przygotowanie dziecka do pierwszej spowiedzi i Komunii św. nie jest wyłączną sprawą księży i katechetów, ale przede wszystkim rodziców. Przygotowanie do tych sakramentów staje się szansą na pogłębienie przyjaźni z Bogiem oraz na odnowienie życia zgodnie z zasadami Ewangelii dla całej rodziny. Jeżeli rodzice i dzieci nie żyją na co dzień mądrością Ewangelii, jeżeli w niedziele i święta nie spotykają się z Bogiem w Eucharystii, to Pierwsza Komunia św. stanie się jedynie epizodem i wspomnieniem, który nie wpłynie na jakość wychowania dziecka ani na sposób jego postępowania.

Ważnym zadaniem rodziców w okresie bezpośredniego przygotowania jest prowadzenie dziecka na duchową głębię. Chodzi tu zwłaszcza o wyjaśnianie mu, że to, co najważniejsze, jest ukryte przed naszym wzrokiem. To, co decyduje o naszym życiu i o naszym losie, opiera się bowiem na miłości i zaufaniu. Jeśli rodzice pomogą dziecku upewnić się, że jest kochane przez Boga, wtedy będzie ono potrafiło spotykać się i rozmawiać z Niewidzialnym Jezusem.

 

Dziękuję za rozmowę!

AWAW

Powrót

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Diecezjalny Dzień Chorego


2 lipca w sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej świętowano odpust ku czci Patronki i tradycyjnie obchodzono Diecezjalny Dzień Chorego. Uroczystościom przewodniczył o. Paweł Zając, prowincjał Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.[fot. AWAW]

FOTOGALERIA

Występ zespołu Guadalupe


28 czerwca w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Starym Opolu odbyły się uroczystości odpustowe. Uświetnił je występ zespołu Guadalupe.

PATRONAT "ECHO"


Najświętsze Serce
Film trafia do kin w szczególnym okresie. W tym roku przypada 100 rocznica kanonizacji św. Małgorzaty Marii Alacoque oraz 100 rocznica zawierzenia losów naszej ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
więcej »
I Diecezjalna Pielgrzymka Teściowych i Teściów
W niedzielę 26 lipca w sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie odbędzie się I Diecezjalna Pielgrzymka Teściowych i Teściów.
więcej »
 

POLECAMY


Nabici w Facebooka
„Nie masz profilu na Facebooku? To cię nie ma!” - ileż razy ową przestrogę wielu czytelników (szczególnie tych „fejsbukoodpornych”) słyszało w swoim życiu. Okazuje się, że można bez niego żyć, choć zadanie jawi się proporcjonalnie trudniejsze wraz z malejącym wiekiem respondentów.
więcej »
Ona zawsze stoi po naszej stronie
Wzrok Maryi pełen miłości utkwiony jest także w nasze życie. Gdy tylko spostrzeże, że dzieje się cos złego, woła Jezusa: „Nie maja wina” - jak wtedy na weselu w Kanie. Nie przejdzie nigdy obojętnie wobec naszej krzywdy, naszych smutków - zapewnia ks. Dolindo Ruotolo.
więcej »
Kto się boi Jana Pawła II?
Książka stawia ważne pytania: dlaczego w Kościele i poza nim są osoby, które kwestionują dorobek świętego papieża? Dlaczego marginalizuje się rolę, jaką odegrał Jana Paweł II w przeobrażeniu Kościoła i świata?
więcej »
 

SONDA

 

Sport sposobem na...

nudę

kształtowanie charakteru

zawieranie nowych przyjaźni

to strata czasu

energię życiową można wykorzystać w inny, lepszy sposóbLITURGIA SŁOWACzytania:
; ;

Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR