10 lipca 2020 r. Imieniny obchodzą: Amelia, Filip, Witalis

Pogoda: Siedlce

Numer 28
09-15 lipca 2020r.

menu

NEWS

Kustosz sanktuarium w Woli Gułowskiej zaprasza na uroczystości odpustowe z okazji wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel - 16 lipca. Centralna Eucharystia rozpocznie się o 12.00

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Diecezja

 
 

Sympozjum historyczne w WSD

20 listopada 2019 r.

Służyć powołaniem


fot. M. JABŁKOWSKA/PODLASIE24

Z drogi stawiania pytań i szukania odpowiedzi nie można schodzić nikomu: ani świeckim, ani księżom - mówił podczas seminaryjnego wystąpienia rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego ks. prof. Krzysztof Pawlina.

13 listopada w auli Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej w Nowym Opolu odbyło się sympozjum historyczne ph. „Pełni Ducha Bożego - na wszelkie dzieło dobre gotowi”. W spotkaniu wieńczącym uroczystości jubileuszowe 200-lecia istnienia i 100 rocznicy wskrzeszenia seminarium, których świętowanie - jak zaznaczył rektor WSD ks. kan. dr Piotr Paćkowski - jest przywilejem i zobowiązaniem, udział wzięło liczne grono kapłanów, w tym seminaryjni wykładowcy i klerycy. Kierunek refleksji towarzyszących sympozjum określił w homilii podczas Mszy św. inaugurującej uroczystość bp Kazimierz Gurda, przypominając, iż cel istnienia seminarium pozostaje niezmienny od setek lat i jest nim ukształtowanie powołanych do kapłaństwa na wzór Chrystusa - Najwyższego Kapłana. Teologiczne spojrzenie na formację seminaryjną było przedmiotem wystąpienia ks. prof. dr. hab. Krzysztofa Pawliny - rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Rozważania wokół zagadnienia „Zwyczajny człowiek - niezwykłe powołanie” rozpoczął od refleksji, iż przez chrzest staliśmy się uczestnikami życia Trójcy Przenajświętszej, a życie człowieka trójwymiarowego to życie relacjami: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

- By móc nosić powołanie i służyć nim, trzeba najpierw dojrzeć do tego, aby być ojcem, synem i bratem - tłumaczył. Jako zasadniczy rys postawy ojcowskiej ks. K. Pawlina wskazał umiejętność przekraczania siebie w wychodzeniu naprzeciw innym i podejmowaniu inicjatywy czynienia dobra. - Ojcostwo nie oznacza partnerstwa. Ojciec jest tym, który obdarowuje. Co więcej, ojciec nie obraża się na swoje dzieci nawet wtedy, gdy one odrzucają dar. Cechą ojcostwa jest też męstwo w znoszeniu przeciwności - dodał.

- Ojciec daje, syn przyjmuje - omawiając charakteryzującą postawę synostwa zdolność przyjmowania z wdzięcznością otrzymanych darów, rektor PWT zauważył, iż zagrażają jej trzy niebezpieczeństwa: tendencja do ich przywłaszczania, postawa roszczeniowa i samowystarczalność. - Syn staje się ojcem wtedy, gdy potrafi ofiarować to, co sam otrzymał.

- Kapłan winien też być bratem, zaś bracia potrafią dzielić się między sobą - kontynuował, przestrzegając przed niszczącą relację braterską zasadą konkurencji i wpisaną w nią zazdrością oraz postawą Kaina, czyli dążeniem do eliminacji lepszych.

- Jedynie kapłan, który jest w stanie ukształtować w sobie te trzy postawy: ojcowską, synowską i braterską, będzie potrafił wziąć odpowiedzialność za Kościół - dowodził.

 

Uchwycić szarość

W drugiej odsłonie wystąpienia - zatytułowanej „kapłan szukający” - mocno wybrzmiała teza prelegenta, iż największym problemem dzisiejszego chrześcijaństwa jest zapominanie o pytaniach. - Kryzys wiary może przyjść także wtedy, gdy nie jest ona kwestionowana. Z drogi stawiania pytań i szukania odpowiedzi nie można schodzić nikomu: ani świeckim, ani księżom. Kapłan będzie świadkiem mocy w świecie zamętu, gdy będzie budził niepokój w drugim człowieku - przypomniał ksiądz rektor, powtarzając za ks. Tomášem Halíkiem, iż dobrze byłoby czasem postawić się w miejscu ludzi szukających, by zobaczyć Boga z ich perspektywy.

Ks. K. Pawlina mówił również o roli ćwiczenia się w tęsknocie za Barankiem, która wytycza kierunek drogi i zmusza do poszukiwania źródła życia. W nawiązaniu do przypadającego w dniu sympozjum wspomnienia pierwszych męczenników Polski poruszył także kwestię współczesnego męczeństwa duchowego - wewnętrznej walki o dochowanie wierności. - Silny wiatr chaosu wypłukuje wiarę. Dziś, by móc zachować ideał kapłaństwa, trzeba się namęczyć i wielu księży podejmuje takie męczeństwo - podkreślił.

Cenną wskazówką z wykładu - aktualną w każdym powołaniu - było też przypomnienie przez prelegenta słów św. Jana Pawła II, że „aby się spotkać, trzeba się sobie przypatrzeć”. - Kluczowa kwestia w porozumieniu z bliźnimi to mieć oczy zawsze na poziomie wzroku drugiego człowieka - uwrażliwiał. Wskazał przy tym na rolę cierpienia, które pomaga w dojrzewaniu, i umiejętności „uchwycenia szarości”, która nadaje życiu głębi i pozwala spotkać Jezusa, będącego - jak określił ks. K. Pawlina - „nowym dniem w szarości ludzkiego bytowania”.

- François Mauriac w jednej ze swoich książek wystosował apel: „Dzień, w którym przestaniecie płonąć miłością, będzie oznaczał śmierć z zimna dla wielu ludzi”. Im bardziej ociepla się klimat na naszej planecie, tym mocniej niepokoi wystudzanie ludzkich serc. Kapłani są tymi, którzy powinni przewodzić w światowej kampanii przeciwko oziębianiu klimatu ludzkich serc - podsumował rektor PWT.

 

Z życia seminarium

Po refleksji teologiczno-literackiej ujęcie historyczne - temat tworzenia i funkcjonowania seminariów na przestrzeni minionych wieków - przybliżył ks. prof. dr hab. Jan Walkusz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Akcentując rolę soboru trydenckiego w przygotowaniu ujednoliconego dla całego Kościoła systemu formowania kandydatów do kapłaństwa, mówił m.in. o praktycznej stronie zastosowania obowiązujących wytycznych. - Choć decyzje soboru w odniesieniu do procesu kształcenia duchowieństwa były bezprecedensowe, Stolica Apostolska doskonaliła rozwiązania. Mając świadomość, iż seminaria duchowne, a zwłaszcza prowadzony w nich system kształceniowy, nie są wolne od oddziaływania zagrażającego ortodoksji, ukazywała w stosownych dokumentach najwłaściwszą drogę i kierunek procesu formacji intelektualnej alumnów - tłumaczył ks. J. Walkusz. W swoim wystąpieniu wiele miejsca poświęcił też - zgodnie z tematem prelekcji: „Ecclesiae servire in unitate. Stolica Apostolska a proces przygotowania do kapłaństwa” - opatrznościowym decyzjom kolejnych papieży.

„Etapy dziejów seminarium diecezji podlaskiej, dziś siedleckiej, na przestrzeni 200 lat istnienia” - wydarzenia i ludzie, którzy odcisnęli piętno w procesie tworzenia duchowej uczelni diecezjalnej - to z kolei temat wykładu ks. dr. Jacka Wojdy, wykładowcy WSD. Omówieniu tzw. okresu janowskiego i lubelskiego towarzyszyła refleksja prelegenta, iż ciągłość istnienia seminarium jest zasługą mądrości i męstwa ludzi Kościoła, w tym biskupów diecezji.

O tworzeniu się seminaryjnej biblioteki opowiedział jej dyrektor ks. kan. Wojciech Hackiewicz. - Jak kaplica jest sercem seminarium, tak biblioteka sercem uczelni - przypomniał w nawiązaniu do tytułu wystąpienia, w którym znalazło się także sformułowanie: „serce po trzech zawałach”. Pierwszym - jak wyjaśnił - była kasata diecezji.

Podczas wykładu mowa była również m.in. o zasługach bibliofila ks. dr. Ludwika Zalewskiego i wieloletniego dyrektora biblioteki WSD ks. prał. Stanisława Byczyńskiego. - Księgozbiór po „trzech zawałach” odbudowuje swoją kondycję. Biblioteka liczy obecnie ponad 100 tys. woluminów i ciągle się rozrasta - zaznaczył ks. W. Hackiewicz. Skończył refleksją, że wprawdzie książka jest dla umysłu, ale przez umysł zdarza się też dotrzeć do serca.

Agnieszka Warecka

Powrót

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Diecezjalny Dzień Chorego


2 lipca w sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej świętowano odpust ku czci Patronki i tradycyjnie obchodzono Diecezjalny Dzień Chorego. Uroczystościom przewodniczył o. Paweł Zając, prowincjał Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.[fot. AWAW]

FOTOGALERIA

Występ zespołu Guadalupe


28 czerwca w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Starym Opolu odbyły się uroczystości odpustowe. Uświetnił je występ zespołu Guadalupe.

PATRONAT "ECHO"


Najświętsze Serce
Film trafia do kin w szczególnym okresie. W tym roku przypada 100 rocznica kanonizacji św. Małgorzaty Marii Alacoque oraz 100 rocznica zawierzenia losów naszej ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
więcej »
I Diecezjalna Pielgrzymka Teściowych i Teściów
W niedzielę 26 lipca w sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie odbędzie się I Diecezjalna Pielgrzymka Teściowych i Teściów.
więcej »
 

POLECAMY


Nabici w Facebooka
„Nie masz profilu na Facebooku? To cię nie ma!” - ileż razy ową przestrogę wielu czytelników (szczególnie tych „fejsbukoodpornych”) słyszało w swoim życiu. Okazuje się, że można bez niego żyć, choć zadanie jawi się proporcjonalnie trudniejsze wraz z malejącym wiekiem respondentów.
więcej »
Ona zawsze stoi po naszej stronie
Wzrok Maryi pełen miłości utkwiony jest także w nasze życie. Gdy tylko spostrzeże, że dzieje się cos złego, woła Jezusa: „Nie maja wina” - jak wtedy na weselu w Kanie. Nie przejdzie nigdy obojętnie wobec naszej krzywdy, naszych smutków - zapewnia ks. Dolindo Ruotolo.
więcej »
Kto się boi Jana Pawła II?
Książka stawia ważne pytania: dlaczego w Kościele i poza nim są osoby, które kwestionują dorobek świętego papieża? Dlaczego marginalizuje się rolę, jaką odegrał Jana Paweł II w przeobrażeniu Kościoła i świata?
więcej »
 

SONDA

 

Sport sposobem na...

nudę

kształtowanie charakteru

zawieranie nowych przyjaźni

to strata czasu

energię życiową można wykorzystać w inny, lepszy sposóbLITURGIA SŁOWA


Piątek
Czytania:
;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR