3 czerwca 2020 r. Imieniny obchodzą: Leszek, Anatola, Tamara

Pogoda: Siedlce

Numer 23
04-10 czerwca 2020r.

menu

NEWS

W najnowszym wydaniu ECHA m.in. relacja ze święceń nowego biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Historia

 
 

Promocja książki

29 października 2019 r.

Na przestrzeni dziejów


fot. LI

To książka ważna dla lokalnej społeczności. Pokazuje fragment dziejów małej ojczyzny wpisany w dzieje Polski i Europy - mówił dr Wiesław Charczuk, omawiając zawartość publikacji „Parafia Zbuczyn na przestrzeni dziejów”.

Jej promocja odbyła się w piątek 25 października w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie. Przybyli na nią autorzy artykułów zamieszczonych w książce, jak też wielu gości, głównie znawcy i pasjonaci lokalnej historii. Wszystkich powitał dyrektor GOK Krzysztof Boruta, a w klimat spotkania wprowadził zespół UliBabki. Redaktor prowadzący publikacji dr W. Charczuk przypomniał, że książka jest pokłosiem konferencji popularnonaukowej, która odbyła się w Zbuczynie 11 września 2018 r. z okazji 600-lecia parafii św. Stanisława i Aniołów Stróżów. Swoje wystąpienie rozpoczął od podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania książki, jak i zorganizowania spotkania promocyjnego. Wytłumaczył następnie, że o ile większość tekstów powstała na kanwie referatów wygłoszonych podczas ubiegłorocznej konferencji, to artykuł autorstwa prof. Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Joanny Kalagi z Instytutu Archeologii dołączony został ze względu na nowatorskie ustalenia odnośnie grodziska w Krzesku-Królowej Niwie datowanego na VII w., a więc terenu do 1919 r. należącego do parafii Zbuczyn.

- Autorami artykułów są osoby reprezentujące różne ośrodki naukowe, wojsko, szkołę i parafię Zbuczyn. Warto podkreślić wysoki poziom tekstów zamieszczonych w publikacji. Wszystkie zostały poddane recenzji naukowej, a ich wydanie zostało objęte patronatem naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Teksty są bardzo ciekawe, poparte bogatą wiedzą źródłową i literaturą - sygnalizował dr Charczuk, dodając, że chociaż książka - jak sugeruje tytuł - została poświęcona parafii Zbuczyn i jej dziejom, wachlarz tematyczny artykułów jest bardzo szeroki, co z punktu widzenia czytelnika może stanowić tylko atut tego wydawnictwa.

- Parafię Zbuczyn zdefiniowaliśmy jako terytorium w zmiennych ramach organizacji kościelnej i administracyjnej. Granice parafii i miejscowości Zbuczyn kształtowały się na przestrzeni wieków, ale kluczową rolę w tym procesie odegrały wydarzenia lat 1795-1918 i 1918-2018. Parafia Zbuczyn na przestrzeni dziejów to historia zmian i trwania, wydarzeń o znaczeniu doniosłym, często ponadregionalnym, i tych drobnych, jednostkowych, często prywatnych, ludzkich dramatów, radości, zwątpienia i nadziei - precyzuje redaktor w słowie wstępnym do książki.

 

Różne, dlatego ciekawe

Publikację otwiera artykuł „Z dziejów Krzeska-Królowej Niwy we wczesnym średniowieczu” J. Kalagi. Tekst dr. Rafała Dmowskiego, dyrektora Archiwum Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, został poświęcony postaci plebana zbuczyńskiego Kacpra Kazimierza Cieciszowskiego, który został biskupem, a w marcu 1826 r. - następcą zmarłego metropolity mohylewskiego. Mjr Andrzej Chojnacki, szef wydziału rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Garwolinie, ukazał dzieje Zbuczyna i okolicznych miejscowości w pierwszym ćwierćwieczu XIX w. Artykuł „Tajemnica marmurowych tablic” rzuca światło na losy czterech XVII-wiecznych tablic epitafijnych  z sanktuarium kodeńskiego. Dziwnym zrządzeniem losu, ale zapewne nieprzypadkowo, znalazły się w zbuczyńskim kościele, gdzie 100 lat czekały na odnalezienie, co w 2017 r. stało się udziałem ówczesnego proboszcza ks. kan. Stanisław Chodźki, obecnie kierującego parafią w Rykach. Tekst pióra Krzysztofa Koziestańskiego koncentruje uwagę na księżach pracujących w parafii zbuczyńskiej w latach 1818-1939.

Książkę zamykają opracowania dotyczące gminy i parafii Zbuczyn w pierwszej połowie XX w. Tekst Natalii Kondraciuk, nauczyciela historii w miejscowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II, ukazuje społeczeństwo Zbyczyna w dwudziestoleciu międzywojennym; autorka skupiła się na problematyce ekonomicznej i socjologicznej. Kolejny autor - Jacek Odziemczyk, nauczyciel Publicznego Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Sokołowie Podlaskim, pisze o dziejach gminy Zbuczyn w czasie walki Polaków o zachowanie niepodległości w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Ostatni tekst, autorstwa W. Charczuka, dotyczy sytuacji parafii Zbuczyn w czasie II wojny światowej. Autor swoje rozważania skoncentrował na działalności stowarzyszeń, polityce restrykcyjnej okupanta wobec duchowieństwa i parafian, jak też ukazał ich postawę, działania, indywidualne losy osób oraz wydarzenia związane z przebiegiem walk na terenie gminy i parafii. Opracowanie zamykają wykazy tabel, map, rycin i załączniki, na które składają się dokumenty archiwalne. Opatrzone zostało również bibliografią, w której ujęto źródła wykorzystane przez autorów.

 

Ważna książka

- Chciałbym podkreślić, że jest to książka ważna dla lokalnej społeczności. Pokazuje fragment dziejów małej ojczyzny wpisany w dzieje Polski i Europy. Stało się to możliwe dzięki autorom i pracy, jaką włożyli w jej powstanie. Pozwala na lepsze poznanie mikroświata określonego w tytule - zakończył dr Charczuk.

Uczestnicy spotkania promocyjnego mieli tego dnia okazję otrzymać książkę „Parafia Zbuczyn na przestrzeni dziejów” w prezencie, jak też zdobyć na pamiątkę autografy autorów. Z kolei dla tych, którzy dołożyli swoją cegiełkę do publikacji, udział w wydarzeniu pozwolił przywołać wspomnienia. - Jest mi niezmiernie miło, że mogłam przyczynić się do powstania tej książki - mówiła J. Kalaga. - Zaczynałam tutaj swoją pracę archeologiczną, a ten artykuł jest zwieńczeniem mojej działalności. Mogłam ponownie spojrzeć na grodzisko. Mieszkańcom Krzeska i okolic dziękuję za wielką życzliwość - dodała.


Opracowanie monografii „Parafia Zbuczyn na przestrzeni dziejów” to podkreślenie faktu, że historia w każdym wymiarze jest refleksją nad przeszłością. To nie tylko jedna z najstarszych dyscyplin naukowych, ale również fundament naszych poszukiwań odpowiedzi na pytanie „Kim jesteśmy?”. By na nie odpowiedzieć, historia odwołuje się do tego, co pewne i nieodwracalne, czyli do przeszłości. Zawsze jednak punktem wyjścia i punktem dojścia w refleksji historycznej jest teraźniejszość i nasza egzystencja „tu i teraz”. Historia jest więc jednym z filarów humanistycznego myślenia i wykształcenia.

Z recenzji prof. KUL ks. dr. hab. Andrzeja Kicińskiego

LI

Powrót

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Święcenia biskupie


1 czerwca, w święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, w siedleckiej katedrze odbyła się uroczystość święceń biskupich ks. kan. Grzegorza Suchodolskiego. Głównym szafarzem święceń był bp Kazimierz Gurda, zaś współkonsekratorami: nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio i biskup radomski Henryk Tomasik. [fot. ks. M. Weresa]

FOTOGALERIA

Radość całego Kościoła


Dziękuję za łaskę powołania, za wybranie, które trwa; które nie wyczerpuje się w tym, co „wczoraj”, ale - jak prawdziwa miłość - otwarte jest na i „dziś”, i na „jutro” - zapewnił bp Grzegorz Suchodolski na zakończenie uroczystości święceń biskupich.

PATRONAT "ECHO"


Eurosong 2020
Do młodzieży i dzieci, którzy chcieliby pochwalić się swoim talentem wokalnym, skierowany jest III Przegląd Piosenki Optymistycznej „Eurosong 2020”.
więcej »
Stawimy się przed tronem Matki Bożej… sercem
W dniach 5-6 czerwca do jasnogórskiego sanktuarium przybędą wraz z diecezjalnymi moderatorami członkowie i zelatorzy Żywego Różańca, by - jak co roku - zawierzyć Kościół i świat opiece Matki Bożej.
więcej »
 

POLECAMY


W intencji zadośćuczynienia
Do odmawiania modlitwy różańcowej Maryja zachęcała w wielu swoich objawieniach, zaś fatimskim pastuszkom powiedziała, że w trosce o zbawienie grzeszników obrażających Jego Matkę Jezus pragnie ustanowić nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca.
więcej »
Kult Najświętszego Serca Jezusa
Każdego roku polskie świątynie rozbrzmiewają śpiewem Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Co jednak znaczą wezwania tej modlitwy? Jaka jest ich historia? Jakie źródła? Jak się modlić, by ich treść przenikała do głębi naszych serc i przemieniała je na wzór Serca Jezusowego?
więcej »
 

SONDA

 

Czy istnieje recepta na wychowanie?

najważniejsza jest miłość do dziecka i mądrość w jej okazywaniu

liczy się konsekwencja i spójne spojrzenie rodziców

trzeba dbać o emocjonalną więź z dzieckiem, jakość wspólnie spędzanego czasu

lepiej polegać na intuicji

nie ma recepty na sukces wychowawczyLITURGIA SŁOWA


Środa
Czytania:
;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR