4 czerwca 2020 r. Imieniny obchodzą: Helga, Karol, Franciszek

Pogoda: Siedlce

Numer 23
04-10 czerwca 2020r.

menu

NEWS

W najnowszym wydaniu ECHA m.in. relacja ze święceń nowego biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Rozmaitości

 
 

Rolnictwo

2 października 2019 r.

Dla kogo suszowa pomoc?


fot. ARCHIWUM

Rozmowa z Marianem Sekulskim, dyrektorem biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Siedlcach.

Wnioski należy składać do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Formularz został udostępniony na stronie internetowej ARiMR. Można go też uzyskać w biurach powiatowych. Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód zawierającego informację o powierzchni upraw, na której powstały szkody. Konieczne jest również oświadczenie producenta rolnego o liczbie posiadanych w dniu szacowania strat przez komisję zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie, gdy wnioskodawca ubiega się o pomoc do szkód powstałych na powierzchni wieloletnich użytków zielonych, oraz w przypadku płatności w ramach wsparcia de minimis - zaświadczenia dotyczącego otrzymanej pomocy de minimis. Równoważne ze złożeniem zaświadczenia jest wypełnienie we wniosku oświadczenia dotyczącego otrzymanej pomocy de minimis.

Czy ubiegły rok mocno dał się rolnikom we znaki pod względem strat poniesionych z powodów zmiennej pogody?

 

W tym roku w systemie monitoringu suszy rolniczej Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa zarejestrował suszę rolniczą we wszystkich uprawach w całym kraju. Największy zasięg odnotowano w kukurydzy, krzewach owocowych, roślinach strączkowych, zbożach jarych. Najmniej ucierpiały gatunki, które wcześniej dojrzewają, takie jak jęczmień ozimy czy rzepak ozimy. Jednak w drugim przypadku straty wystąpiły przez osypywanie z powodu wysokich temperatur.

 

Czy większość zgłoszonych przez rolników strat została już zweryfikowana i potwierdzona przez komisje powołane do tego przez wojewodę?

 

Nie mamy takiej informacji. Natomiast komisje gminne zakończyły pracę. Najwięcej protokołów jest w gminie Zbuczyn.

 

Co możemy powiedzieć o szacunkach dotyczących strat w naszym regionie z powodu tegorocznej suszy?

 

Z informacji pozyskanych od komisji szacujących straty w gminach naszego powiatu wynika, iż blisko 5 tys. rolników będzie posiadało protokoły z oszacowania strat. Komisje skończyły prace w terenie, a protokoły podlegają weryfikacji przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód.

 

3 października ruszyła długo wyczekiwana pomoc dla rolników za poniesione straty. Kto może ubiegać się o wsparcie?

 

Rzeczywiście od 3 do 10 października w biurach powiatowych ARiMR rolnicy będą mogli składać wnioski o udzielenie pomocy w związku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanymi wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, które objęły co najmniej 30% danej uprawy. Pomoc skierowana jest do mikroprzedsiębiorstw, małych albo średnich. Wymóg to posiadanie numeru identyfikacyjnego gospodarstwa i wystąpienie szkody w uprawach rolnych co najmniej w 30%.

 

Na jakie kwoty mogą liczyć gospodarze?

 

Wysokość pomocy jest iloczynem powierzchni uprawy deklarowanej przez rolnika we wniosku oraz stawki pomocy. Jest to 1 tys. zł na 1 ha w przypadku strat w powierzchni uprawy ponad 70% oraz 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy przy szkodach od 30% do 70% danej uprawy. W wieloletnich użytkach zielonych odpowiednio przy stratach powyżej 70% - 500zł za 1 ha oraz 30%-70% - 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków. Jeżeli straty w gospodarstwie spowodowane w 2019 r. suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią będą wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie, pomoc będzie udzielana w ramach pomocy publicznej. Natomiast jeżeli straty w gospodarstwie będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie, wsparcie będzie wypłacane w ramach pomocy de minimis. Stawki zostaną pomniejszone o 50% w przypadku producentów rolnych, którzy w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych nie mieli ubezpieczonych co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.

 

Gdzie składać wnioski i co należy do nich dołączyć?

 

Wnioski należy składać do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Formularz został udostępniony na stronie internetowej ARiMR. Można go też uzyskać w biurach powiatowych. Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód zawierającego informację o powierzchni upraw, na której powstały szkody. Konieczne jest również oświadczenie producenta rolnego o liczbie posiadanych w dniu szacowania strat przez komisję zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie, gdy wnioskodawca ubiega się o pomoc do szkód powstałych na powierzchni wieloletnich użytków zielonych, oraz w przypadku płatności w ramach wsparcia de minimis - zaświadczenia dotyczącego otrzymanej pomocy de minimis. Równoważne ze złożeniem zaświadczenia jest wypełnienie we wniosku oświadczenia dotyczącego otrzymanej pomocy de minimis.

Chcę też przypomnieć, że ze względu na powtarzające się susze został uruchomiony program inwestycyjny dotyczący nawadniania gospodarstw rolnych.

 

Na czym on polega?

 

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą składać wnioski o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego. Jest to program cykliczny, który pomoże gospodarzom ochronić rośliny przed suszą.

 

W jakim terminie można składać wnioski?

 

Nabór trwa od 25 września do 22 listopada. Wnioski należy składać w biurach powiatowych ARiMR.

 

Dziękuję za rozmowę.

MD

Powrót

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Święcenia biskupie


1 czerwca, w święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, w siedleckiej katedrze odbyła się uroczystość święceń biskupich ks. kan. Grzegorza Suchodolskiego. Głównym szafarzem święceń był bp Kazimierz Gurda, zaś współkonsekratorami: nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio i biskup radomski Henryk Tomasik. [fot. ks. M. Weresa]

PATRONAT "ECHO"


Eurosong 2020
Do młodzieży i dzieci, którzy chcieliby pochwalić się swoim talentem wokalnym, skierowany jest III Przegląd Piosenki Optymistycznej „Eurosong 2020”.
więcej »
Stawimy się przed tronem Matki Bożej… sercem
W dniach 5-6 czerwca do jasnogórskiego sanktuarium przybędą wraz z diecezjalnymi moderatorami członkowie i zelatorzy Żywego Różańca, by - jak co roku - zawierzyć Kościół i świat opiece Matki Bożej.
więcej »
 

POLECAMY


W intencji zadośćuczynienia
Do odmawiania modlitwy różańcowej Maryja zachęcała w wielu swoich objawieniach, zaś fatimskim pastuszkom powiedziała, że w trosce o zbawienie grzeszników obrażających Jego Matkę Jezus pragnie ustanowić nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca.
więcej »
Kult Najświętszego Serca Jezusa
Każdego roku polskie świątynie rozbrzmiewają śpiewem Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Co jednak znaczą wezwania tej modlitwy? Jaka jest ich historia? Jakie źródła? Jak się modlić, by ich treść przenikała do głębi naszych serc i przemieniała je na wzór Serca Jezusowego?
więcej »
 

SONDA

 

Czy istnieje recepta na wychowanie?

najważniejsza jest miłość do dziecka i mądrość w jej okazywaniu

liczy się konsekwencja i spójne spojrzenie rodziców

trzeba dbać o emocjonalną więź z dzieckiem, jakość wspólnie spędzanego czasu

lepiej polegać na intuicji

nie ma recepty na sukces wychowawczyLITURGIA SŁOWACzytania:
; ;

Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR