21 listopada 2019 r. Imieniny obchodzą: Albert, Janusz, Konrad

Pogoda: Siedlce

Numer 47
21-27 listopada 2019r.

menu

NEWS

W bieżącym numerze materiały formacyjne dla Kół Żywego Różańca!

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Opinie

 
 

Głos w dyskusji

3 września 2019 r.

Ziemio moja!


fot. PIXABAY.COM

„Wsi spokojna, wsi wesoła, który głos twej chwale zdoła? Kto twe wczasy, kto pożytki może wspomnieć za raz wszytki?” - pisał Jan Kochanowski. Sielskość opisu pięknie brzmi w wierszu, rzeczywistość jednak brutalnie go weryfikuje. Niewiele jest przestrzeni życia publicznego, w których zmiany dokonałyby się tak mocno i szybko, jak właśnie na wsi.

Badania CBOS wskazują, iż gospodarowanie stanowi główne źródło dochodu jedynie dla 18% mieszkańców wsi (dane z 2017 r.), zaś wyłącznie lub głównie w rolnictwie indywidualnym pracuje 10,5% („Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi”, s. 55). A reszta? Czasem żartobliwie się mówi, że polską wieś utrzymują listonosze przynoszący jej mieszkańcom co miesiąc emerytury i renty. To oczywiste uproszczenie, ale sporo w nim racji: nasze podlaskie, mazowieckie sioła (szczególnie te popegeerowskie, ulokowane szczególnie na wschodzie) starzeją się. Zdecydowana większość ich mieszkańców to jedynie rezydenci. W miejscowym sklepiku (albo niedalekim dyskoncie) kupuje się wszystko, co potrzebne do życia, także mleko, warzywa, owoce. Paradoksalnie niektóre wiejskie gospodynie rezygnują nawet z kawałka przydomowej grządki, bo, jak mówią, „nie opłaci się”. Dziwna logika, ale też pokazująca kierunek zmian.

Fragment dialogu proboszcza niewielkiej parafii naszej diecezji z miejscowym gospodarzem przed parafialnymi dożynkami, jakie odbyły się tam niedawno:

- Może by pan chciał zostać dożynkowym starostą. Posiada pan największe gospodarstwo, pięknie by było… - zaczął miejscowy duszpasterz. - Trzeba by Panu Bogu podziękować za plony, błogosławieństwo, jakim darzy pana i pańską rodzinę.

- Proszę księdza, nie będę się ośmieszał! Niech inni się tym zajmą. Ja nie mam czasu - odparł rozmówca.

Na dożynkach go nie było. Nie dlatego, że - jak mówił - zabrakło czasu. Po prostu nie dostrzegł sensu obecności w takiej uroczystości. Nie było też innych osób. „Tematu nie czują”. Nie mają ziemi albo przekazali ją w dzierżawę. Nie widzą więc potrzeby dziękczynienia za plony, bo z nich nie żyją. Nieczytelne, szczególnie dla młodszego pokolenia, są też obrzędy typu poświęcenie pól. Coraz częściej na majowej procesji w plenerze za księdzem drepce zaledwie kilka osób. A reszta? Wybiera telewizor, internet? Bardziej interesuje ich, czy zostaną unije dopłaty albo nie zabiorą 500+? Może to bolesne uproszenie, ale czy aż tak bardzo odległe od prawdy? Wieś się zmienia.

Dialog ów jest w jakimś sensie symboliczny. Nasza polska, podlaska wieś się zmienia - na wielu płaszczyznach. Demograficznej: z jednej strony miejscowości położone z dala od miast wyludniają się, młodzi, ambitniejsi wyjeżdżają za pracą do większych skupisk miejskich, za granicę - bo i cóż mają robić? Klepać biedę, gospodarzyć na skromnych, piaszczystych poletkach odziedziczonych po rodzicach? „Prawdopodobnie są to miejsca, które podobnie jak w krajach Europy Południowej są skazane na klęskę i będą istotne przede wszystkim z punktu widzenia wyzwań dla opieki i polityki społecznej” - piszą autorzy raportu przygotowanego przez Fundację Pole Dialogu („Wieś w Polsce 2017: diagnoza i prognoza Raport z badania”, P. Sadura K. Murawska, Z. Włodarczyk,). Być może. Ale też da się zauważyć trend odwrotny: wioski leżące bliżej miast coraz częściej wybierają „miastowi”. Tu się osiedlają, budują domy. W sytuacji, gdy dziś praktycznie każdy w rodzinie posiada samochód, nie jest problemem pokonanie kilku czy kilkunastu kilometrów, by dojechać do pracy, zawieźć dzieci do szkoły. Bywa przecież, że poranny transfer z jednego końca miasta w drugi zajmuje więcej czasu.

 

Coraz mniej gospodarzy

Badania CBOS wskazują, iż gospodarowanie stanowi główne źródło dochodu jedynie dla 18% mieszkańców wsi (dane z 2017 r.), zaś wyłącznie lub głównie w rolnictwie indywidualnym pracuje 10,5% („Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi”, s. 55). A reszta? Czasem żartobliwie się mówi, że polską wieś utrzymują listonosze przynoszący jej mieszkańcom co miesiąc emerytury i renty. To oczywiste uproszczenie, ale sporo w nim racji: nasze podlaskie, mazowieckie sioła (szczególnie te popegeerowskie, ulokowane szczególnie na wschodzie) starzeją się. Zdecydowana większość ich mieszkańców to jedynie rezydenci. W miejscowym sklepiku (albo niedalekim dyskoncie) kupuje się wszystko, co potrzebne do życia, także mleko, warzywa, owoce. Paradoksalnie niektóre wiejskie gospodynie rezygnują nawet z kawałka przydomowej grządki, bo, jak mówią, „nie opłaci się”. Dziwna logika, ale też pokazująca kierunek zmian.

Coraz więcej dziś na wsi przedsiębiorców, jak sami o sobie mówią, nie rolników. Kilkaset hektarów ziemi, traktory, z których każdy wart jest więcej niż mercedes klasy S, potężne agregaty rolnicze, nowoczesne metody upraw, ogromne obory i chlewnie, potężne pieczarkarnie itp. stanowią wcale nierzadki dziś widok. Dawniej, gdy robiło się cieplej, na polach ciągle coś się działo, krzątanina trwała do później jesieni. Dziś nie widać tam ludzi. Maszyny, kombajny w ciągu kilku dni „załatwiają sprawę” definitywnie.

 

Czujne oko sąsiada

Dobrze to czy źle? Na pewno dobrze. Rzecz w tym, że za zmianami demograficznymi, ekonomicznymi, idą zmiany mentalne. Niestety teza, że wieś jest ostoją konserwatyzmu, chrześcijaństwa, zdaje się dezaktualizować. Wszyscy oglądamy te same programy telewizyjne, na „pranie mózgu” podobną odporność mają mieszkańcy wiosek i miast. Ogromny wpływ na funkcjonowanie obszarów wiejskich miały migracje wewnętrzne i zewnętrzne. Z masowymi wyjazdami, a następnie powrotami z zagranicy wiąże się zjawisko social remittances, tzn. transferu wartości, norm oraz rozwiązań społecznych i kulturowych z krajów, w których rezydowali migranci („Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi”, s. 26-27). Dochodzi też może (coraz rzadszy już, ale jednak obecny) „kompleks zaścianka”, jaki mieszkańcy wsi czasem mogą odczuwać. To wszystko sprawia, że pod strzechy z buciorami ładuje się wszechobecny dziś relatywizm moralny. Badania statystyczne ISKK, prowadzone niedawno w naszej diecezji z okazji zakończonego już II Synodu Diecezjalnego, jak również jubileuszu 200-lecia istnienia diecezji siedleckiej, wskazały na wiele niepokojących zjawisk. Przykłady? Na pytanie o akceptację tzw. wolnych związków (życie z partnerem bez żadnego ślubu) jako niedopuszczalne określa je 58% badanych, dopuszczalne - 8%. Odpowiedzi „to zależy” udzielił blisko co czwarty z wiejskich respondentów (23%). Życie chrześcijańskie bez pojednania z rodziną, sąsiadami lub innymi osobami jako niedopuszczalne ocenia 51% badanych, 8% uważa, że - pomimo skłócenia z bliźnimi - wszystko jest OK, zaś 27% twierdzi, że „to zależy”. 73% badanych mieszkańców diecezji uważa aborcję za niedopuszczalną, 16% mówi: „to zależy”. Podobnie jest z oceną praktyki zapłodnienia in vitro. Średnio 45% twierdzi, iż jest ona nie do przyjęcia (na wsi wskaźnik wynosi 52%), 18% akceptuje ją, 22% twierdzi, iż „to zależy”. 16% nie ma w powyższej kwestii wyrobionego zdania. Na wsi wierni chętniej korzystają z sakramentu pokuty, uczestniczą w adoracjach Najświętszego Sakramentu. Ale też częściej chodzą do kościoła ze względu na to, że „inni tak robią” (23% w porównaniu z parafiami miejskimi, gdzie odsetek ów wynosi 4%). To bardzo niepokojące, ponieważ wiele z tych osób kiedyś znajdzie się w środowiskach wielkomiejskich, gdzie nie będzie już imperatywu w postaci „czujnego oka sąsiada”. Co wtedy?

 

Technologia to nie wszystko

To dlatego zapewne wspomniany wyżej przedsiębiorca rolny (no bo już nie rolnik przecież) za śmieszne uznał fakt uczestnictwa w dożynkach. Po co dziękować Panu Bogu za coś, co - wedle „nowoczesnego” przekonania - zależy i tak od maszyn, chemii, technologii? To coś nowego na wsi. Niestety.

Czy jesteśmy skazani na zmiany. Owszem, tak. Ale też sporo od nas zależy, w którą stronę one pójdą. Także od parafii, duszpasterzy (na ponad 10 tys. parafii w Polsce blisko 7 tys. to parafie wiejskie). Nie można przyjmować postawy, że „i tak się nie uda” i odpuszczać pogłębioną pracę formacyjną - bo grupy, odnowa charyzmatyczna itp. są dla „miastowych”. Zabójcza (w sensie duchowym) jest postawa: „coś się powie” na kazaniu, a tradycyjny (?) szacunek do księdza i Kościoła dopełni reszty. Już nie. Zmieniły się czasy.

Dobrze, że przybywa ludzi młodych, którzy świadomie wybierają wieś jako miejsce życia. Którym zależy, aby było ono przyjazne, by „coś się działo”. Wsparcie oferują różnego rodzaju fundusze wspierające lokalne inicjatywy, zachęty władz. To ludzie młodzi będą kształtować obraz wsi najbliższych dziesięcioleci. Warto być razem „do tańca i do różańca”. Może w ten sposób uda się ocalić to, co najważniejsze?

Ks. Paweł Siedlanowski

Powrót

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

III Forum Miłosierdzia


9 listopada w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach odbyło się III Forum Miłosierdzia, zorganizowane przez Caritas Diecezji Siedleckiej. Wydarzenie było formą podziękowania darczyńcom, którzy na co dzień wspierają organizację. [fot. Monika Król]

FOTOGALERIA

Konkurs Pieśni Patriotycznej


13 listopada odbył się Konkurs Pieśni Patriotycznej „Patriota 2019” zorganizowany przez Caritas Diecezji Siedleckiej. Wystąpiły dzieci i młodzież z terenu diecezji siedleckiej. Koncert był bardzo zróżnicowany, śpiewali soliści, ale nie zabrakło też wieloosobowych chórów i zespołów. Uczestnikom towarzyszyły również instrumenty, była gitara, skrzypce a nawet akordeon. Wszystkich połączył duch patriotyzmu i pamięć o tych, którzy zapłacili najwyższą cenę za wolność naszej ojczyzny. [fot. Monika Król]

PATRONAT "ECHO"


Przegląd teatrów obrzędowych
23 listopada w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach po raz trzeci odbędzie się Regionalny Przegląd Teatrów Obrzędowych.
więcej »
Duchowy prezent św. Mikołaja
Już po raz trzeci Bractwo Różańcowe Akademii Młodzieżowej przy parafii św. Mikołaja w Lublinie organizuje akcję „Duchowy prezent św. Mikołaja”.
więcej »
Widzę i reaguję
Grupa społecznych instruktorów młodzieżowych PCK Włodawa zaprasza dzieci i młodzież do udziału w spotkaniu edukacyjnym „Widzę, reaguję”. Odbędzie się ono 21 listopada, o 10.30, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. J. Twardowskiego we Włodawie.
więcej »
O historii regionu
29 listopada w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie odbędzie się sesja naukowa pn. Osadnictwo nad górną Toczną we wczesnym i późnym średniowieczu.
więcej »
 

POLECAMY


Żniwo wielkie
Z uczciwością i w prostocie swe misyjne powołania podjęli dwaj karmelici bosi: br. Marceli Szlósarczyk i br. Ryszard Żak. Drogi wyznaczone przez Boga powiodły ich z południa Polski, znad rzeki Raby, nad jezioro Tanganika, do Burundi i Rwandy.
więcej »
Czytam, bo lubię!
To tytuł powiatowego konkursu teatralnego, którego organizatorem jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łosicach. Jest on częścią zadania „Ku chwale książki”, które dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
więcej »
Broń dla wytrwałych
„Podajcie mi moją broń…” - mawiał często św. ojciec Pio, prosząc braci o podanie mu koronki Różańca. Tak, Różaniec jest bronią.
więcej »
 

SONDA

 

Przepowiednie o końcu świata to...

stek bzdur; w końcu nikt nie zna dnia ani godziny

wymysł sekt i różnej maści wróżbitów zbijających na ludzkiej naiwności majątek

powód do zmartwień dla tych, którzy nie przejmują się wiecznością

nie interesuje mnie to - żyję tym, co tu i teraz

nie mam zdaniaLITURGIA SŁOWA


Czwartek
Czytania:
;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR