21 listopada 2019 r. Imieniny obchodzą: Albert, Janusz, Konrad

Pogoda: Siedlce

Numer 47
21-27 listopada 2019r.

menu

NEWS

W bieżącym numerze materiały formacyjne dla Kół Żywego Różańca!

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Kościół

 
 

Deklaracja W miłości i w prawdzie

3 września 2019 r.

Na drodze pojednania


fot. Episkopat.pl

O potrzebie dialogu pomiędzy Polakami i Ukraińcami nie trzeba przekonywać. W pamięci obu społeczności zapisały się krzywdy, wyrządzone sobie wzajemnie w ubiegłym wieku. Zbyt łatwo zapominamy o tym, że łączy nas przynależność do Kościoła Chrystusowego. Przeszłości nie zmienimy, ale opierając się na fundamencie wiary, możemy zmienić przyszłość.

Pogłębieniu dialogu i pojednania służy deklaracja podpisana 27 sierpnia na Jasnej Górze przez abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, i abp. Światosława Szewczuka, zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. To świadectwo chrześcijańskiej prawdy, miłości i solidarnej współpracy nie byłoby możliwe bez zaangażowania papieża Jana Pawła II w dzieło zbliżenia obu narodów. Wzorem dialogu mogą być słowa wypowiedziane podczas pielgrzymki papieża Jana Pawła II w 2001 r. na Ukrainę, które przytoczono w jasnogórskiej deklaracji. Kardynał Lubomyr Huzar, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, powiedział wtedy, „iż w ubiegłowiecznej historii naszego Kościoła były też chwile mroczne i duchowo tragiczne. Stało się tak, że niektórzy synowie i córki Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego wyrządzali zło - niestety świadomie i dobrowolnie - swoim bliźnim z własnego narodu i z innych narodów”. Papież Jan Paweł II wezwał wówczas, aby wszyscy byli „gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli”.

Jednocześnie podkreślił, że przyszłość należy budować razem „na wzajemnym szacunku, na braterskiej wspólnocie, braterskiej współpracy i autentycznej solidarności”.

 

Braterska wspólnota

Kościół na płaszczyźnie wyznaniowej zapoczątkował pojednanie pomiędzy Polakami i Niemcami. Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r. zapoczątkowało trudny proces pojednania pomiędzy naszymi narodami. Słów o przebaczeniu nie zdołała zagłuszyć nagonka zorganizowana przez komunistyczny aparat władzy, niechętny wszelkim przejawom dialogu i pojednania w podzielonej Europie.

W Polsce represje komunistyczne Kościół greckokatolicki przetrwał dzięki wsparciu Kościoła rzymskokatolickiego. W Związku Radzieckim oba Kościoły były zwalczane przez aparat państwowy, prowadzący nie tylko programową ateizację, ale ze szczególną zaciekłością zwalczający Kościoły, których zwierzchnikiem był biskup Rzymu.

 

Polityczne dziedzictwo

Władze radzieckie wobec Kościoła greckokatolickiego kontynuowały politykę przedrewolucyjnej Rosji. W jaki sposób Moskwa zwalczała katolicyzm w jego wschodniej wersji, mamy liczne przykłady pochodzące z terenów naszej diecezji. Polityka rosyjska, której skutkiem była kasacja unii brzeskiej z 1596 r., spowodowała, że Kościół greckokatolicki na terenach przedrozbiorowej Rzeczypospolitej przetrwał tylko w Galicji, stanowiącej część monarchii austriackiej. Na skutek tego Kościół ten zaczął przybierać charakter Kościoła narodowego. Likwidacja unii doprowadziła również do podziału społeczności ukraińskiej pod względem konfesyjnym. Na Ukrainie wyznaniem dominującym pozostaje prawosławie. Kościół greckokatolicki, angażujący się aktywnie w życie społeczne, odgrywa jednak coraz istotniejszą rolę w kraju, a nie tylko na terenie dawnej Galicji.

 

Z wiarą w przyszłość

Pojednanie nie oznacza zapomnienia o ofiarach tragicznego w swych skutkach konfliktu polsko-ukraińskiego. W tych dramatycznych czasach byli jednak ludzie, którzy kierowali się przykazaniem miłości. Do nich zaliczał się ks. Emilian Kowcz, nazywany proboszczem Majdanka. Ten duchowny greckokatolicki opowiadał się za pokojowym współistnieniem Polaków, Ukraińców i Żydów. Za niesienie pomocy prześladowanym został przez Niemców aresztowany i osadzony w obozie na Majdanku, gdzie zanim zmarł, prowadził działalność duszpasterską. W 2001 r. został przez papieża Jan Paweł II ogłoszony błogosławionym.

Wspólna deklaracja podpisana przez abp. S. Gądeckiego i abp. Ś. Szewczuka jest kolejnym krokiem na drodze pojednania polsko-ukraińskiego w duchu wzajemnego przebaczenia i chrześcijańskiego braterstwa. Pozwala to z wiarą patrzeć w przyszłość.


Mając świadomość trudnych momentów w historii relacji narodów polskiego i ukraińskiego oraz Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce i Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie, podążając wiernie za nauczaniem Chrystusa Pana oraz za przykładem naszych wielkich poprzedników (…), stając przed tronem Jasnogórskiej Pani - Królowej Polski, kolejny już raz pragniemy wyrazić naszą szczerą wolę kontynuowania dialogu i pragnienie jeszcze głębszego pojednania między naszymi Kościołami.

To właśnie tu, na Jasnej Górze, w 1988 roku, ówczesny prymas Polski witał zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, który wraz z biskupami, duchowieństwem i wiernymi z Ukrainy przybyli do duchowej stolicy Polski, aby brać udział w uroczystościach 1000-lecia Chrztu Rusi Kijowskiej. Dziś również my chcemy patrzeć na naszą historię w duchu ewangelicznym, to znaczy: w prawdzie, w miłości i przebaczeniu, bez których niemożliwy jest jakikolwiek dialog. (...)

Dzisiaj my, wsłuchując się z uwagą w głos tych wielkich świadków nadziei, prawdy, miłości i pojednania chcemy budować naszą dobrą przyszłość i podejmować kroki, które będą służyły zbliżeniu naszych wspólnot. Poprzez spotkania modlitewne, uroczyste celebracje sakramentu Eucharystii w obrządku rzymskim i bizantyjsko-ukraińskim, pielgrzymki do sanktuariów ważnych dla obu Kościołów, inicjatywy studyjne i sympozja pragniemy pogłębiać znajomość naszych tradycji i naszej historii, szczególnie wśród młodego pokolenia.

Wierząc w obcowanie świętych, wyrażamy przekonanie, iż święty Jan Paweł II, który w przeszłości skutecznie zainicjował proces leczenia ran i pojednania, będzie nadal go wspierał, orędując przed Bogiem w świętej sprawie pojednania. Pragniemy dążyć do tego, aby św. Jan Paweł II przewodził nam w drodze do świętości i pojednania, a chcąc go naśladować, jesteśmy gotowi pokonywać wszelkie zewnętrzne trudności, żywiąc głęboką nadzieję na jego pomoc i wsparcie.

Ufamy, iż nasze Kościoły w niedługim czasie będą mogły wspólnie ogłosić - za zgodą Stolicy Apostolskiej - papieża Polaka patronem naszego pojednania, aby w jego osobie nasze Kościoły miały orędownika przed Bogiem w tej świętej sprawie.

Zawierzmy nasze wspólnoty Pani Jasnogórskiej, aby osłoniła macierzyńskim płaszczem wszystkich ludzi dobrej woli w Polsce i na Ukrainie i prowadziła nas do swego Syna Jezusa Chrystusa.


Fragm. stanowiska przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i Zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego na temat woli dalszego dialogu i pragnienia głębszego pojednania

Witold Bobryk

Powrót

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

III Forum Miłosierdzia


9 listopada w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach odbyło się III Forum Miłosierdzia, zorganizowane przez Caritas Diecezji Siedleckiej. Wydarzenie było formą podziękowania darczyńcom, którzy na co dzień wspierają organizację. [fot. Monika Król]

FOTOGALERIA

Konkurs Pieśni Patriotycznej


13 listopada odbył się Konkurs Pieśni Patriotycznej „Patriota 2019” zorganizowany przez Caritas Diecezji Siedleckiej. Wystąpiły dzieci i młodzież z terenu diecezji siedleckiej. Koncert był bardzo zróżnicowany, śpiewali soliści, ale nie zabrakło też wieloosobowych chórów i zespołów. Uczestnikom towarzyszyły również instrumenty, była gitara, skrzypce a nawet akordeon. Wszystkich połączył duch patriotyzmu i pamięć o tych, którzy zapłacili najwyższą cenę za wolność naszej ojczyzny. [fot. Monika Król]

PATRONAT "ECHO"


Przegląd teatrów obrzędowych
23 listopada w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach po raz trzeci odbędzie się Regionalny Przegląd Teatrów Obrzędowych.
więcej »
Duchowy prezent św. Mikołaja
Już po raz trzeci Bractwo Różańcowe Akademii Młodzieżowej przy parafii św. Mikołaja w Lublinie organizuje akcję „Duchowy prezent św. Mikołaja”.
więcej »
Widzę i reaguję
Grupa społecznych instruktorów młodzieżowych PCK Włodawa zaprasza dzieci i młodzież do udziału w spotkaniu edukacyjnym „Widzę, reaguję”. Odbędzie się ono 21 listopada, o 10.30, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. J. Twardowskiego we Włodawie.
więcej »
O historii regionu
29 listopada w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie odbędzie się sesja naukowa pn. Osadnictwo nad górną Toczną we wczesnym i późnym średniowieczu.
więcej »
 

POLECAMY


Żniwo wielkie
Z uczciwością i w prostocie swe misyjne powołania podjęli dwaj karmelici bosi: br. Marceli Szlósarczyk i br. Ryszard Żak. Drogi wyznaczone przez Boga powiodły ich z południa Polski, znad rzeki Raby, nad jezioro Tanganika, do Burundi i Rwandy.
więcej »
Czytam, bo lubię!
To tytuł powiatowego konkursu teatralnego, którego organizatorem jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łosicach. Jest on częścią zadania „Ku chwale książki”, które dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
więcej »
Broń dla wytrwałych
„Podajcie mi moją broń…” - mawiał często św. ojciec Pio, prosząc braci o podanie mu koronki Różańca. Tak, Różaniec jest bronią.
więcej »
 

SONDA

 

Przepowiednie o końcu świata to...

stek bzdur; w końcu nikt nie zna dnia ani godziny

wymysł sekt i różnej maści wróżbitów zbijających na ludzkiej naiwności majątek

powód do zmartwień dla tych, którzy nie przejmują się wiecznością

nie interesuje mnie to - żyję tym, co tu i teraz

nie mam zdaniaLITURGIA SŁOWA


Czwartek
Czytania:
;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR