21 października 2021 r. Imieniny obchodzą: Urszuli, Celiny, Hilarego

Pogoda: Siedlce

Numer 42
21-27 października 2021r.

menu

NEWS

Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy - to hasło Światowego Dnia Misyjnego przypadającego 24 października. W jaki sposób możemy wspierać misje i misjonarzy?

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Rozmaitości

 
 

Przedsiębiorczość w małych społecznościach

16 stycznia 2019 r.

W stronę aktywizacji społecznej


fot. PIXABAY.COM

Powiat włodawski, choć naznaczony dość wysokim bezrobociem w skali kraju, daje spore możliwości do rozwoju przedsiębiorczości. Jedną form zaangażowania społecznego, która przyjęła się we Włodawie, są spółdzielnie socjalne.

Łączą w sobie cechy przedsiębiorstwa i organizacji pozarządowych. Osoby, które działają w stowarzyszeniach, mogą skutecznie planować założenie spółdzielni i zatrudniać pracowników. Spółdzielnie działają na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych, np. bezrobotnych czy niepełnosprawnych. Ustawa o spółdzielniach socjalnych, funkcjonująca od ponad dziesięciu lat, początkowo dawała szanse na ich powoływanie głównie bezrobotnym. Z czasem przepisy zaczęto liberalizować, a od 2009 r. spółdzielnie socjalne mogą zakładać organizacje pozarządowe. Od marca ubiegłego roku do ich powołania - przez osoby fizyczne lub prawne - potrzebne są trzy osoby. Aby powstała spółdzielnia socjalna czy przedsiębiorstwo społeczne, niezbędne są w zasadzie tylko pomysł i chęć działania. Wsparcie odnośnie procedur udzielane jest m.in. przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” ze Świdnika.

Doradcy zawodowi z „Modrzewia” działają na terenie całej Lubelszczyzny. Gotowi są dojechać do osób, które planują stworzenie spółdzielni i udzielić porad. - Doradca pomoże np. przy przygotowaniu biznesplanu i dokumentacji niezbędnej do rejestracji w KRS. Warto skorzystać z pomocy - mówi Aleksandra Iwańska-Figura, prezes stowarzyszenia. - Zakładanie spółdzielni korzystne jest głównie ze względu na możliwość zatrudniania. Na jedno utworzone miejsce pracy przekazywana jest na starcie dotacja w wysokości 15 tys. zł. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na remont lokalu, wyposażenie, zakup samochodu czy pomoc księgową. Maksymalnie można uzyskać 120 tys. zł. Dzięki złożonemu wnioskowi, z pomocą doradców zawodowych, przedsiębiorstwo ma szansę zacząć funkcjonować już po trzech miesiącach - zaznacza A. Iwańska-Figura.

 

Podmiot ekonomii społecznej warty docenienia

Na terenie Włodawy z powodzeniem już od pięciu lat funkcjonuje Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja”. Priorytetem jej działalności jest prowadzenie niepublicznego żłobka „Promyczek”. - Początki to usilne starania o wejście na rynek usług - przyznaje Rafał Rędziniak, prezes spółdzielni. - W żłobku przygotowanych było 16 miejsc dla dzieci. Wyszliśmy z ofertą organizacji urodzin i imprez okolicznościowych dla najmłodszych. Dodatkowo przygotowaliśmy ofertę usług sprzątania i utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. W 2015 r. zaszła konieczność zwiększenia liczby miejsc w żłobku do 24. Odbyło się to kosztem prowadzenia usług sprzątania. Kolejny rok pracy to kolejna decyzja o rozszerzeniu liczby miejsc w żłobku - dodaje R. Rędziniak.

Jednak jeśli nie ma wsparcia ze strony samorządowców, jak twierdzi prezes „Nadziei”, ciężko utrzymać się na rynku pracy. - Potrzebne jest pomoc zarówno przy zakładaniu spółdzielni, jej finansowaniu, a potem także doradztwie - stwierdza R. Rędziniak, akcentując, że wsparcie potrzebne jest szczególnie w pierwszym okresie działalności. - Młodzi spółdzielcy borykają się z różnymi trudnościami, nie znają prawa spółdzielczego, nie wiedzą, gdzie szukać elementów wsparcia i finansowania tego typu podmiotów ekonomii społecznej. Są agencje, które wspomagają doradczo, ale jeśli samorządowcy chcieliby, aby taka forma zatrudnienia funkcjonowała w regionie, powinni się również zaangażować - podkreśla.

Warto zaznaczyć, że spółdzielnie to dobre rozwiązanie dla osób, które wychodzą z różnych form zagrożeń: ubóstwa, bezrobocia czy alkoholizmu. Pan Rafał do spółdzielni, jak wspomina, wszedł zupełnie przypadkowo. Pracując w sklepie, otrzymał propozycję innego zajęcia - konserwatora powierzchni płaskich w żłobku. Nie wiedział, że funkcjonuje on w ramach spółdzielni. - Z czasem pracowałem przy obsłudze administracyjnej w „Promyczku”, potem zacząłem zdobywać kolejne uprawnienia, m.in. opiekuna dzieci do lat trzech. Dziś jestem właśnie opiekunem w żłobku. Obok tego zarządzam spółdzielnią i ciąży na mnie obowiązek zapewnienia ciągłości finansowania - opowiada R. Rędziniak. - Forma ekonomii społecznej, jaką jest spółdzielnia, daje możliwości rozwoju. Moi pracownicy również wyjeżdżają na kursy i szkolenia. Zatrudnionych jest łącznie osiem osób, w tym siedem na cały etat. Pielęgniarka pracuje na umowę zlecenie. Większość pracowników to osoby, które mają ukończone studia lub kursy o kierunku opiekun dzieci. Dodatkowo, korzystając ze środków finansowych spółdzielni, mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych szkoleniach, m.in. kursach tańca, animacji czy zabaw dla dzieci - zaznacza prezes.

Korzystając z nabytych umiejętności swoich pracowników, spółdzielnia prowadzi działalność związaną z animacją czasu wolnego dzieci. - Organizujemy i prowadzimy urodziny, okolicznościowe imprezy typu mikołajki, pikniki. W 2015 r. udało się zorganizować festyn rodzinny dla dzieci i ich rodzin pod patronatem starostwa powiatowego. Od kilku lat współpracujemy z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą oraz z urzędem miasta, organizując zabawy dla dzieci i ich rodzin - podkreśla R. Rędziniak, który może pochwalić się pięcioletnim dorobkiem w zarządzaniu spółdzielnią. Osobom chcącym założyć tę formę działalności doradza, aby skupiły się na jednym kierunku.

 

A może pomoc zwierzętom?

W powiecie włodawskim są osoby, które rozważają utworzenie m.in. jadłodajni, by w ten sposób wspomagać osoby uboższe, chorych i seniorów. Interesujący jest również pomysł zapewnienia opieki chorym, dzikim zwierzętom. - Myślę o utworzeniu spółdzielni socjalnej i przy okazji zatrudnienia osób z okolicy - przyznaje Katarzyna Kozłowska z Kołacz. - Z wykształcenia jestem ornitologiem z 30-letnim stażem, aktualnie na wcześniejszej emeryturze. Pomysł pomagania zwierzętom i ptakom powstał dużo wcześniej, ale byłam ograniczona czasowo pracą zawodową. Dziś staje się to bardziej realne. Rozmawiałam już o swojej idei z doradcą zawodowym, który pomoże mi w sporządzeniu dokumentacji niezbędnej do utworzenia spółdzielni. Myślę, że dysponuję bardzo dobrymi warunkami, jeśli chodzi o pomaganie zwierzynie leśnej. Wokół mojego miejsca zamieszkania są lasy oraz nieużytki rolne, a więc tereny licznego przebywania ptactwa i zwierząt - podkreśla K. Kozłowska.

Obserwując przyrodę, przy okazji pani Katarzyna pomagała również zwierzętom. - Uratowałam wiele ptaków - opowiada. - Mieszkając przy drodze Włodawa-Lublin, ratowałam też psy pozostawiane przy trasie. Wprawdzie azyl dla zranionych dzikich mieszkańców lasu jest w Poleskim Parku Narodowym, ale to zbyt mało. Zwierząt, które ulegają wypadkom, jest sporo i czekają na pomoc ze strony nas, ludzi - stwierdza.

K. Kozłowska, służąc swoim doświadczeniem i dzieląc się pasją do przyrody, chce w ramach planowanej spółdzielni socjalnej zatrudnić m.in. osoby zajmujące się rehabilitacją zwierząt. Pomysł czeka więc na realizację.

Joanna Szubstarska

Powrót

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

FACEBOOK

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Uczcili 40 rocznicę stanu wojennego


Mural na murze siedleckiego więzienia składa się z trzech części i swoją symboliką nawiązuje do czasu stanu wojennego. Pierwsza z nich łączy charakterystyczne dla Siedlec obiekty - bramę oraz wieżę ratusza z „Jackiem” i czołg, czyli symbol grudnia 1981 r. Na drugiej części znalazł się symbol orła wplątanego w kotwicę Solidarności, a także znak victorii. Trzecia to portret ks. Jerzego Popiełuszki, zamordowanego przez SB kapelana Solidarności.

FOTOGALERIA

Nocne Czuwanie Młodych


Tematem Nocnego Czuwania Młodych, które odbyło się 8 października w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Siedleckiej przy ul. Brzeskiej, były słowa św. Jana Pawła II: „Różaniec to skarb, który trzeba odkryć”. W spotkaniu uczestniczyła młodzież z siedleckich parafii, a także ze Zbuczyna, Kłoczewa i Adamowa, która przyjechała wraz ze swoimi duszpasterzami.

PATRONAT "ECHO"


Olimpiada wiedzy o św. Maksymilianie
W roku szkolnym 2021/2022 już po raz 16 ruszą zapisy do Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie. Organizatorzy już teraz zapraszają do udziału uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
więcej »
Konkurs poetycki dla młodzieży
​Opowiedzmy strofami o życiu oblackiego męczennika! Ruszyła druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI.
więcej »
Cantate Deo
Finał VI Powiatowego Konkursu Piosenki Religijnej „Cantate Deo” pt. „To jest Twój czas” odbędzie się 26 października. Termin zbierania zgłoszeń upływa 20 października.
więcej »
Warsztaty rękodzielnicze
W ramach projektu „...bo Niepoległa jest dla wszystkich” we wtorki 19 i 26 października, od 18.00 do 20.00, planowane są warsztaty rękodzielnicze dla seniorów.
więcej »
Warsztaty plastyczne dla dzieci
Cykl warsztatów plastycznych dla dzieci „Kto Ty jesteś?” odbędzie się 21, 22 i 29 października. Organizatorem spotkań jest Gminne Centrum Kultury w Kobylanach.
więcej »
 

POLECAMY


W drodze z piękną Miriam
Wiara podpowiada nam, że Maryja od początku była i jest cała piękna. Co chcemy jednak powiedzieć, kiedy mówimy o Niej, że jest cała piękna?
więcej »
Przesłanie nadziei i ocalenia
Wydawałoby się, że w obliczu „wielkich” objawień te z Ekwadoru zostają zepchnięte na dalszy plan. Co tym razem chciała nam przekazać Maryja?
więcej »
 

SONDA

 

Jak możemy pomóc misjonarzom?

najskuteczniejszą formą pomocy jest modlitwa,

misjonarze potrzebują naszego wsparcia finansowego,

jako uczniowie Chrystusa powinniśmy być misjonarzami w naszych rodzinach, pracy, środowisku życia itp.,

mówmy dobrze o misjach, opowiadajmy o działaniach misjonarzy,

włączajmy się w inicjatywy podejmowane w Tygodniu Misyjnym.LITURGIA SŁOWA


Czwartek
Czytania:
;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR