22 marca 2019 r. Imieniny obchodzą: Bogusław, Katarzyna, Oktawian

Pogoda: Siedlce

Numer 12
21-27 marca 2019r.

menu

NEWS

Mamy dla Państwa osiem zaproszeń na seanse 2D do kina Helios w Siedlcach. By wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS o treści: ECHO2.odpowiedź na numer 7168 (1,23 zł z VAT) od czwartku, 21 marca, od godz. 10.00, do środy, 27 marca, do godz. 22.00. Wygra osiem osób, które najciekawiej odpowiedzą na pytanie: „Na jakie filmy lubisz chodzić do kina i dlaczego?”.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Kościół

 
 

Spotkanie Bractwa św. Judy Tadeusza

28 lutego 2018 r.

Posługa biskupów


fot. ARCHIWUM

Comiesięczne spotkania organizowane przez Bractwo św. Judy Tadeusza podyktowane są przygotowaniami do jubileuszu 200-lecia diecezji. 22 lutego temat posługi duszpasterskiej biskupów siedleckich Jana Mazura i Jana Wiktora Nowaka podjął ks. prałat Bernard Błoński.

Wykład uzupełniany prezentacją zdjęć dyrektor Archiwum Diecezjalnego poprzedził uwagą, iż duszpasterska aktywność obu biskupów przypadła na szczególny czas w życiu Kościoła działającego zawsze w określonej sytuacji politycznej i społecznej. - Pasterska posługa bp. Ignacego Świrskiego wiązała się z okresem głębokiego komunizmu. Bp J. Mazur objął rządy w diecezji w 1968 r. W tym czasie zmieniła się sytuacja polityczna w kraju. Władzę przejął Edward Gierek. Pierwszą połowę nowej dekady cechowało większe otwarcie na Zachód. Sobór Watykański II odbywał się za czasów bp. I. Świrskiego, jednak wprowadzenie w życie uchwał soborowych na gruncie diecezji było już zadaniem jego następcy.

Posługa bp. J. Mazura w Kościele siedleckim zbiegła się - jak zauważył prelegent - z czasem doniosłych przemian społeczno-politycznych w kraju: tzw. gierkowska dekada, powstanie Solidarności, stan wojenny, wreszcie upadek komunizmu w 1989 r. i III Rzeczpospolita. - Bp J. Mazur był ordynariuszem do 1996 r., a następnie - jako pierwszy biskup w historii diecezji siedleckiej - przeszedł na emeryturę. Wprowadzenie pojęcia czasu emerytalnego dla duchowieństwa było następstwem Soboru Watykańskiego II i nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. - wyjaśnił.

 

28 lat jako ordynariusz

W nawiązaniu do biografii biskupa ks. B. Błoński przypomniał, iż J. Mazur urodził się w 1920 r. nieopodal Zamościa. W latach 1944-49 kształcił się w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Lubelskiej. Po obronie doktoratu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wykładał metafizykę i teologię pastoralną w rodzimym seminarium. W 1961 r., mając 41 lat, został mianowany biskupem pomocniczym lubelskim. - Drogę kapłańskiej posługi bp. J. Mazura od początku cechowało wielkie zaangażowanie w sprawy duszpasterstwa i podkreślanie roli katechizacji. W swoich działaniach był nowatorski, a przy tym bardzo skuteczny - tłumaczył.

Jako datę powołania bp. J. Mazura na pasterza diecezji siedleckiej dyrektor Archiwum Diecezjalnego wskazał 24 października 1968 r. Jednak decyzja - jak zauważył - miała zapaść miesiąc wcześniej - 26 września, tj. w święto Matki Bożej Leśniańskiej. Ksiądz wspominał, iż bp J. Mazur, będąc na spotkaniu w Warszawie z Prymasem Polski, który oznajmił mu wolę Stolicy Apostolskiej, postanowił w drodze powrotnej do Lublina odwiedzić Siedlce. Następstwem spotkania z członkami kapituły katedralnej było m.in. ustalenie daty ingresu nowego biskupa do katedry na 17 listopada.

- Bp J. Mazur był najdłużej rządzącym naszą diecezją biskupem w całej jej dotychczasowej historii. Przeżył 88 lat, w tym 59 w kapłaństwie, 47 w biskupstwie i prawie 28 lat jako ordynariusz diecezji siedleckiej, a 12 - jako biskup senior.

 

Był na wskroś maryjny

Dalszą część wystąpienia prelegent poświęcił przeglądowi najdonioślejszych wydarzeń z lat duszpasterskiej posługi biskupa, które przyczyniły się do odnowy życia religijnego Kościoła siedleckiego. Zauważając, że rok śmierci bp. I. Świrskiego oraz ingresu jego następcy zbiegł się ze 150 rocznicą powstania diecezji, przypomniał, iż obchody jubileuszowe zostały przeniesione na 1969 r. Centralne uroczystości odbyły się w czerwcu w Kodniu, zaś w listopadzie w katedrze siedleckiej świętowano 50 rocznicę istnienia seminarium duchownego [w 1919 r. klerycy wrócili z Lublina do Janowa, by kontynuować naukę jako alumni podlascy - przyp.].

- Bp J. Mazur był na wskroś maryjny - podkreślił ks. B. Błoński. Powszechną opinię o synowskim poddaniu ordynariusza wobec Matki Bożej czczonej na Podlasiu w cudownych wizerunkach prelegent poparł wskazaniem wielu cennych przedsięwzięć duszpasterskich o rysie maryjnym inicjowanych na gruncie diecezji. - W sposób szczególny wiązały się one z dwoma sanktuariami: w Kodniu i Leśnej Podlaskiej - zaznaczył, wspominając m.in. przypadające w 1973 r. uroczystości związane z 250 rocznicą koronacji obrazu Matki Bożej Kodeńskiej. Z kolei rok 1977 zapisał się w pamięci wiernych jako jubileusz 50-lecia powrotu na Podlasie Matki Bożej w cudownych wizerunkach: z Częstochowy do Kodnia i z Łomży do Leśnej Podlaskiej. - W latach 1980-81 w parafiach diecezji trwała peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Kodeńskiej. Zwieńczeniem uroczystości były obchody 350-lecia pobytu cudownego obrazu w Kodniu. W 1982 r. z inicjatywy bp. J. Mazura odbyła się koronacja cudownego obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem w Woli Gułowskiej [sanktuarium stało się miejscem diecezjalnych uroczystości dożynkowych - przyp.]. Na lata 1985-86 przypadło w diecezji drugie nawiedzenie kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej - dodał. - Z kolei w 1990 r. biskup wraz z nuncjuszem apostolskim w Polsce koronował cudowny obraz Matki Bożej w Orchówku. Za jego posługi trzy świątynie: w Kodniu, Leśnej Podlaskiej i Parczewie otrzymały tytuły bazyliki mniejszej. Ordynariusz aktywnie uczestniczył we wszystkich wspomnianych wydarzeniach, odwiedzając parafie i modląc się wraz z wiernymi. Jednym z ostatnich doniosłych uroczystości maryjnych z jego udziałem była peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej w 1996 r.

 

Starania o beatyfikację

Za czasów duszpasterskiej posługi bp. J. Mazura - na co zwrócił uwagę ks. B. Błoński - diecezja siedlecka przeżywała misje Najświętszego Serca Jezusowego, prowadzone w latach 1976-77 przez oo. jezuitów. Innym ważnym wydarzeniem była organizacja II Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego w 1988 r., zwieńczonego uroczystą procesją z parafii Bożego Ciała do katedry. Biskup podjął również dzieło budowy nowego gmachu seminarium w Nowym Opolu. - Przeprowadzenie tej doniosłej inwestycji było możliwe dzięki wsparciu finansowemu ks. infułata Antoniego Chojeckiego - podkreślił. Oddanie do użytku nowego obiektu poprzedzonego uroczystym wyświęceniem nastąpiło w 1990 r.

Na okres pasterzowania bp. J. Mazura przypadł także nowy podział administracyjny Kościoła katolickiego w Polsce (1992 r.). Diecezjanie świętowali również wraz ze swoimi biskupami uroczystości jubileuszowe, m.in. w 1990 r. 50-lecie kapłaństwa sufragana Wacława Skomoruchy, który dwa lata wcześniej obchodził 25-lecie przyjęcia sakry biskupiej. Z kolei w 1991 r. 30 rocznicę sakry biskupiej świętował bp J. Mazur. W 1993 r. diecezja przeżywała uroczystość konsekracji bp. Henryka Tomasika - nowego sufragana diecezji siedleckiej.

Wśród dzieł podjętych przez ordynariusza - na chwałę Bożą i pożytek wiernych - było też powołanie diecezjalnej rozgłośni i gazety, a inicjatorem tych działań - jak zaznaczył dyrektor Archiwum Diecezjalnego - był ówczesny biskup pomocniczy Alojzy Orszulik. Początek lat 80 zbiegł się z organizacją Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę. - W pamięci wiernych diecezji i Kościoła w Polsce bp J. Mazur zapisał się też jako niezłomny obrońca krzyża. Na przełomie lat 1983/84, solidaryzując się z młodzieżą Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem, podjął protest głodowy, a w sprawie powrotu krzyży do szkoły interweniował u najwyższych władz PRL. Osobnym rozdziałem jego duszpasterskiej troski stało się zaangażowanie w pomoc internowanym i ich rodzinom w okresie stanu wojennego - przypomniał.

Bp J. Mazur - przypomniał ks. B. Błoński - doprowadził ponadto do formalnego ukończenia procesu beatyfikacyjnego Męczenników Podlaskich. W celu wspierania kultu unitów zatwierdził w 1991 r. powstanie stowarzyszenia Martyrium. „Beatyfikacja unitów jest szczególnym moim pragnieniem” - pisał w liście do wiernych w 1994 r. Rok wyniesienia ich na ołtarze zbiegł się z czasem przejścia bp. J. Mazura na emeryturę. Diecezję podczas uroczystości beatyfikacyjnych w Rzymie reprezentował już jego następca - bp Jan Wiktor Nowak.

 

Dziejowe wydarzenia

Bp J. Nowak urodził się w 1931 r. w Toruniu. Jako ksiądz archidiecezji gnieźnieńskiej studiował w Rzymie i Paryżu. Po powrocie do kraju został profesorem WSD w Gnieźnie; w latach 1970-82 był jego rektorem. Mianowany sufraganem archidiecezji gnieźnieńskiej, sakrę przyjął 25 marca 1982 r. 14 lat później - także 25 marca - został mianowany biskupem siedleckim. Po objęciu rządów pierwszym duszpasterskim posunięciem bp. J. Nowaka było przygotowanie diecezji do udziału w beatyfikacji Męczenników Podlaskich w Rzymie. Bardzo to przeżywał i bardzo się tym cieszył! - podkreślił ks. B. Błoński.

Ksiądz zdradził przy okazji, że nowy biskup siedlecki początkowo używał wyłącznie imienia Jan. - Po roku pobytu w diecezji udał się na posiedzenie kapituły kolegiackiej do Janowa Podlaskiego, gdzie przechowywane są relikwie św. Wiktora, męczennika z III w. Biskup oznajmił wówczas, że jest to jego drugie imię otrzymane na chrzcie, na co przedstawił też stosowny dokument. Zadecydował, że odtąd będzie używał oficjalnie dwóch imion: Jan Wiktor - ku pamięci pierwszego męczennika, którego relikwie znajdują się w pierwszej katedrze podlaskiej.

Wśród doniosłych wydarzeń, jakie zdominowały czas posługi w Kościele siedleckim bp. J.W. Nowaka, dyrektor Archiwum Diecezjalnego wskazał m.in. przygotowanie diecezji do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. - Biskup zainicjował misje ewangelizacyjne z udziałem relikwii bł. Męczenników, krzyża pratulińskiego i obrazu Matki Bożej Leśniańskiej. Natomiast 10 czerwca 1999 r. witał na siedleckiej ziemi Ojca Świętego Jana Pawła II - dodał.

Z inicjatywy bp. J.W. Nowaka diecezja podjęła również dzieło budowy Centrum Charytatywno-Duszpasterskiego - jako wotum wdzięczności w roku jubileuszowym. W 2001 r. podczas obchodów Diecezjalnego Dnia Chorych w Kodniu biskup zasłabł, w następstwie czego trafił do szpitala. Zmarł 25 marca 2002 r., w święto Zwiastowania NMP. - Bp Jan Wiktor przeżył 70 lat, w tym 46 w kapłaństwie i 20 w biskupstwie, z czego sześć lat posługiwał jako biskup siedlecki. Czas duszpasterskich rządów bp. J.W. Nowaka był krótki, ale doniosły w dziejowe dla wspólnoty wydarzenia: od beatyfikacji, poprzez wizytę papieską, aż po wprowadzenie Kościoła diecezjalnego w nowe tysiąclecie - podsumował ks. B. Błoński.

Agnieszka Warecka

Powrót

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Wystawa w bibliotece


W środę 20 marca odbył się wernisaż 16 edycji wystawy pokonkursowej twórczości plastycznej osób niepełnosprawnych „Siedlce, Podlasie i Anioły 2019”. W holu biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zgromadzili się goście i artyści, ich opiekunowie, nauczyciele, terapeuci, kierownicy placówek oraz rodzice. [fot. M. Król]

FOTOGALERIA

Pomoc dla Jemenu


17 marca w Centrum Duszpastersko-Charytatywnym w Siedlcach Francesco Martialis, dyrektor Caritas Dżibuti, spotkał się z wolontariuszami Caritas Diecezji Siedleckiej. Jako naoczny świadek wydarzeń w Jemenie opowiedział o kryzysie humanitarnym, z jakim mierzą się miliony mieszkańców tego kraju. Mówił również o sytuacji chrześcijańskich wolontariuszy w muzułmańskim kraju. [fot. M. Król]

PATRONAT "ECHO"


Konkurs Papieski
Czego nie wiemy o życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II? Okazją do zweryfikowania wiedzy na temat spuścizny Papieża Polaka jest konkurs organizowany przez Instytut Tertio Millennio. Tegorocznej, jubileuszowej edycji przyświeca hasło „Dar na stulecie”.
więcej »
O Bożym miłosierdziu
„Miłość i Miłosierdzie” to niezwykła opowieść o polskiej zakonnicy, s. Faustynie - uznanej za świętą przez papieża Jana Pawła II, mistyczce i wizjonerce, która w swoim życiu stanęła przed wykonaniem bardzo ważnej misji.
więcej »
Mistrzostwa Polski w Halowej Piłce Nożnej Borowie 2019
13 i 14 kwietnia odbędą się finały XVIII Mistrzostw Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Halowej Piłce Nożnej Borowie 2019.
więcej »
Dowartościować rolnictwo
5 kwietnia w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Konstytucyjne uwarunkowania ustroju rolnego w Polsce - teoria i praktyka”.
więcej »
Wyjść naprzeciw wszystkim uczniom
29 marca odbędzie się konferencja informacyjna zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włodawie we współpracy z wydziałem pedagogiki i psychologii UMCS. Jej temat to: „Edukacja włączająca - alternatywa i przestrzeń dla rozwoju”.
więcej »
Siedleckie Targi Pracy
W piątek 12 kwietnia, od 10.00 do 13.00, w hali sportowej „Samochodówki”, tj. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, odbędą się XVI Siedleckie Targi Pracy.
więcej »
Wiosna na polu i w ogrodzie
W niedzielę 7 kwietnia przy ul. Kazimierzowskiej w Siedlcach odbędzie się XIII Wiosna na polu i w ogrodzie.
więcej »
 

POLECAMY


Rekolekcje z filmem
NoveKino Siedlce zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe Rekolekcje, która odbędzie się 2 kwietnia, o 19.00. Tego dnia można będzie obejrzeć najnowszą produkcję Michała Kondrata „Miłość i miłosierdzie”.
więcej »
Czy to już koniec naszej cywilizacji?
Takie i podobne im pytania w historii świata stawiane było po wielokroć. Najczęściej padały w momentach przełomowych, gdy wydawało się, iż „nieuchronne” jest tuż obok, że wszystko, co dotąd było znane, co konstytuowało ład społeczny, zniknie.
więcej »
Krzyż znakiem nadziei
Podążanie za Jezusem śladem Jego Drogi Krzyżowej warto pogłębić odpowiednimi rozważaniami.
więcej »
 

SONDA

 

Czas Wielkiego Postu jest okazją do...

nawrócenia, czyli przemiany swojego życia

głębszego zaufania Bogu i szukania Jego woli

powzięcia dobrych postanowień

udziału w nabożeństwach wielkopostnych, jak Gorzkie żale czy Droga Krzyżowa

żarliwszej modlitwy i częstszej lektury Pisma ŚwiętegoLITURGIA SŁOWA


Piątek
Czytania:
;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR