Inne artykuły z tego działu

 
 
47/2020 Ostatnie pożegnanie  
47/2020 Uroczystoœci pogrzebowe wieloletniego proboszcza  
46/2020 DIECEZJA Akcja KSM  
46/2020 Klub Ojca w Łosicach  
45/2020 DIECEZJA  
45/2020 DIECEZJA  
44/2020 W oczekiwaniu na Patrona  
44/2020 Jubileusz scholi dziecięcej  
43/2020 Pierwszy pochówek dzieci utraconych  
43/2020 Pożegnanie m. Scholastyki  
42/2020 Pożegnanie ks. kan. Bogdana Kozioła  
42/2020 Uroczystoœci pogrzebowe œp. ks. prałata Juliana JóŸwika  
41/2020 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej  
41/2020 Dzień Dziecka Utraconego  
40/2020 I Spotkanie Œrodowisk Twórczych Diecezji Siedleckiej  
40/2020 Diecezjalne Duszpasterstwo Kobiet  
39/2020 XXVII Hosanna Festival  
39/2020 Rekolekcje lectio divina dla księży  
38/2020 O znaku zbawienia  
38/2020 Pierwsze spotkanie œrodowisk twórczych  
37/2020 Dziękczynienie za zbiory  
37/2020 Jubileusze Legionu Maryi  
36/2020 W różańcowej rodzinie  
36/2020 W trosce o dziedzictwo  
35/2020 Figura œw. Michała Archanioła w parafii  
35/2020 Kolejny kršżek  
34/2020 Œwięto Patronki  
34/2020 U Pani Podlasia  
33/2020 Koœciół wotywny w Białej Podlaskiej  
33/2020 Letni wypoczynek  
32/2020 Jesteœcie obrazem Koœcioła  
32/2020 Uroczystoœci pogrzebowe œp. ks. prałata Eugeniusza Gaładyka  
31/2020 I Diecezjalna Pielgrzymka Teœciowych i Teœciów  
31/2020 Duchowa pielgrzymka  
30/2020 Pięć lat Wspólnoty Krwi Chrystusa w parafii œw. br. Alberta  
30/2020 Wakacyjna formacja  
29/2020 Wdzięczni za posługę ks. Marka Andrzejuka  
29/2020 Młodzieżowa Grupa Parafialna z Domanic  
28/2020 KODEŃ  
28/2020 Ryki  
27/2020 I Diecezjalna Pielgrzymka Teœciowych i Teœciów  
27/2020 Wspomnienie o œp. ks. kan. Piotrze Wojdacie  
26/2020 Błogosławieństwo figury Michała Archanioła  
26/2020 Wskazówki dla młodych  
25/2020 Œwięcenia kapłańskie  
25/2020 Uroczystoœci pogrzebowe œp. ks. kan. Piotra Wojdata  
24/2020 Wspomnienie o œp. ks. Piotrze Wojdacie  
24/2020 Œwięcenia diakonatu  
23/2020 Œwięcenia biskupie ks. kan. Grzegorza Suchodolskiego  
23/2020 V Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet  
22/2020 Uczcili 100 rocznicę urodzin Papieża Polaka  
22/2020 Liturgiczne wspomnienie œw. Rity  
21/2020 Dziękczynienie za Papieża Polaka  
21/2020 Papieski jubileusz  
20/2020 Diecezjalny Dzień Rodziny  
20/2020 Dekanat włodawski  
19/2020 Pogrzeb ks. kan. Edmunda Sroki  
19/2020 Formacja  
19/2020 DIECEZJA  
18/2020 Wieœci z sanktuarium  
18/2020 Słowa wdzięcznoœci i życzenia dla biskupa nominata  
17/2020 Intronizacja relikwii œw. Jana Pawła II i bł. ks. Michała Sopoćki  
17/2020 Parafialna uroczystoœć  
16/2020 Cyfrowe archiwum diecezji siedleckiej  
16/2020 Uroczystoœci pogrzebowe ks. kan. L. Chojniaka  
15/2020 Pożegnanie œp. ks. prałata Michała Domańskiego  
15/2020 Nabożeństwo  
14/2020 Poœwięcenie ikony Œwiętej Rodziny  
14/2020 Krucjata Wyzwolenia Człowieka  
13/2020 DIECEZJA  
13/2020 W naszym kole różańcowym  
12/2020 Nie bojš się koronawirusa  
12/2020 Jubileusz Matek w Modlitwie  
11/2020 Kongres różańcowy  
11/2020 Męski Różaniec po raz pierwszy  
10/2020 Poœwięcenie ołtarza po renowacji koœcioła  
10/2020 Nowenna do œw. Józefa  
9/2020 Wspomnienie  
9/2020 Dziedzictwo Papieża Polaka  
8/2020 Peregrynacja Krzyża Krucjaty Wyzwolenia Człowieka  
8/2020 Zaproszenie  
7/2020 Pożegnanie i dziękczynienie  
7/2020 Pielgrzymka Amazonek do Kodnia  
6/2020 Diecezjalne dziękczynienie  
6/2020 Pamięć i nominacja  
5/2020 Pamięć i modlitwa  
5/2020 Odpust w parafii bł. Męczenników Podlaskich  
4/2020 146 rocznica męczeństwa unitów  
4/2020 Pomoc dla dzieci z Amazonii  
3/2020 Wspomnienie bł. Męczenników Podlaskich  
3/2020 Benefis o. Leona Knabita  
2/2020 Skórzec  
2/2020 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej  
1/2020 Troska o dziedzictwo  
1/2020 Relikwie bohatera Cristiady w parafii Bożego Ciała  
51-52/2019 Spotkanie młodzieży  
51-52/2019 Proboszcz uhonorowany  
50/2019 Pożegnanie œp. ks. Janusza Stefaniuka  
50/2019 RADZYŃ PODLASKI  
49/2019 595 lat parafii  
49/2019 ŻYCIE ZA KLAUZURĽ  
48/2019 Œwięto Patronalne Akcji Katolickiej i KSM  
48/2019 Parafialne misje ewangelizacyjne  
47/2019 Sympozjum historyczne w WSD  
47/2019 Ku czci œw. Michała Archanioła  
46/2019 III Forum Miłosierdzia  
46/2019 Mały jubileusz  
45/2019 Uroczystoœci pogrzebowe œp. ks. Henryka Kendrackiego (1944-2019)  
45/2019 Biskup siedlecki poœwięcił grób dzieci utraconych  
44/2019 Œwięci, którzy łšczš  
44/2019 Spotkanie rodziców w żałobie  
43/2019 Mały jubileusz  
43/2019 Pochówek dzieci nienarodzonych  
42/2019 Pożegnanie księdza prałata S. Burca  
42/2019 Zaproszenie na polsko-włoskš modlitwę  
41/2019 Konsekracja koœcioła Chrystusa Miłosiernego  
41/2019 IX Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn  
41/2019 Godne uczczenie  
40/2019 Leœna Podlaska  
40/2019 ŁUKÓW  
39/2019 Kolejna parafia  
39/2019 Jubileusz parafii  
38/2019 IX Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn  
38/2019 Poœwięcenie ołtarza i kaplicy  
37/2019 Diecezjalne dziękczynienie za plony  
37/2019 XXVI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrzeœcijańskiej  
36/2019 Modlitwa i œwiadectwo  
36/2019 Instytut Teologiczny w Siedlcach  
35/2019 Ku czci Matki Bożej Pocieszenia  
35/2019 Rodzinne œwiętowanie  
34/2019 Ku czci Najlepszej Matki  
34/2019 Aby nikomu chleba nie zabrakło  
33/2019 Wiara i wychowanie  
33/2019 Rycerze spod znaku Jana Pawła  
32/2019 Do Matki i Królowej  
32/2019 Ku czci Maryi  
31/2019 Wisznice - oaza  
31/2019 Msza w intencji beatyfikacji bp. I. Œwirskiego  
30/2019 Diecezja ma nowego pasterza  
30/2019 Z różš i proœbami  
29/2019 Wspomnienie o œp. ks. kan. K. Czyrce  
29/2019 Odkrycie w Parku Radziwiłłowskim  
28/2019 Odpust w Kolembrodach  
28/2019 Rekolekcje dla dziewczšt  
27/2019 Diecezjalny Dzień Chorego  
27/2019 Oaza Rodzin II stopnia  
26/2019 Informacja  
26/2019 Pożegnanie proboszcza  
25/2019 Diecezja drohiczyńska ma nowego pasterza  
25/2019 Odpust w parafii Œwiętej Trójcy  
24/2019 20 lat póŸniej  
24/2019 Pomoc dla Syrii  
23/2019 Misje parafialne u oo. paulinów  
23/2019 Zesłanie Ducha Œwiętego  
22/2019 Dla pań i o paniach  
22/2019 Złoty jubileusz kapłaństwa  
21/2019 Jubileusz parafii  
21/2019 Pożegnanie o. Franciszka  
20/2019 Diecezjalny Dzień Rodziny  
20/2019 200 lat parafialnego koœcioła  
19/2019 100 lat parafii  
19/2019 Setne urodziny parafii  
18/2019 Urodziny parafii katedralnej  
18/2019 Konkurs wiedzy o Piœmie Œwiętym  
17/2019 Wielkie poruszenie  
17/2019 Adoracja relikwii korony cierniowej  
16/2019 Bezcenna pamištka Męki Pańskiej  
16/2019 100-lecie parafii Niepokalanego Poczęcia Najœwiętszej Maryi Panny  
15/2019 Wielkopostne Spotkania Charyzmatyczne (WSCh)  
15/2019 Rejonowe spotkanie młodzieży  
14/2019 Dekanalne spotkanie młodzieży  
14/2019 II Przeglšd Pieœni Pasyjnych  
13/2019 Ich posługa to bezcenny dar  
13/2019 Wieczór wspomnień  
12/2019 SIEDLCE  
12/2019 IV Kongres Różańcowy Diecezji Siedleckiej  
11/2019 Spotkanie, które zorganizowała œw. Rita  
11/2019 List do redakcji  
10/2019 Integracja i zabawa  
10/2019 Z życia KSM  
9/2019 Zmarł bp Alojzy Orszulik  
9/2019 NINIWA Team ma głos  
8/2019 Wieczór chwały dla Maryi  
8/2019 Historia parafii  
7/2019 Wspomnienie  
7/2019 DIECEZJA  
6/2019 Dzień Życia Konsekrowanego  
6/2019 LIST DO REDAKCJI  
5/2019 Historyczna uroczystoœć  
5/2019 DIECEZJA  
4/2019 145 rocznica męczeństwa unitów  
4/2019 Diecezjalna Rodziny Szkół im. Unitów Podlaskich  
3/2019 Zjazd kolędników misyjnych  
3/2019 PRATULIN  
2/2019 DIECEZJA  
2/2019 ŒDM w Panamie  
1/2019 Œwięto œw. Młodzianków, męczenników  
1/2019 IV Pieszy Rajd Powstańczy im. ks. Stanisława Brzóski  
51-52/2018 Boże Narodzenie  
51-52/2018 25 lat KSM w parafii œw. Teresy  
50/2018 Podsumowanie wielkiej rocznicy  
50/2018 Uczcili Niepodległš  
49/2018 Dar dla Koœcioła  
49/2018 Jubileusz KSM przy parafii œw. Teresy  
48/2018 Jubileusz KSM diecezji siedleckiej  
48/2018 Œwięci na wycišgnięcie ręki  
47/2018 W 100 rocznicę sakry biskupiej sługi Bożego A.P. Szelšżka  
47/2018 Poœwięcenie figury Jana Pawła II  
46/2018 Pożegnanie ks. kan. S. Ryszkowskiego  
46/2018 Służš pomocš  
45/2018 80-lecie parafii  
45/2018 Czuwanie  
44/2018 Ważny etap  
44/2018 Proszšc o beatyfikację sługi Bożego  
43/2018 Ważne spotkanie  
43/2018 Spotkanie nauczycieli  
42/2018 Pogrzeb dzieci utraconych  
42/2018 140 rocznica konsekracji parafialnego koœcioła  
41/2018 Poœwięcenie koœcioła  
41/2018 Dzień Dziecka Utraconego  
40/2018 Remont koœcioła w Szpakach  
40/2018 Jubileusz KLO  
39/2018 100-lecie Muzeum Diecezjalnego  
39/2018 Przyszłoœciowa inwestycja  
38/2018 W duchu dziękczynienia  
38/2018 Poœwięcenie koœcioła  
37/2018 Dożynki diecezjalne  
37/2018 Zakonny jubileusz  
36/2018 Powakacyjny Dzień Wspólnoty  
36/2018 Jubileuszowe Misje Ewangelizacyjne  
35/2018 Zjazd czcicieli Różańca  
35/2018 Misje jubileuszowe  
34/2018 Ku czci Matki Bożej  
34/2018 Poœwięcenie kaplicy cmentarnej  
33/2018 Uroczystoœci odpustowe i jubileusz 90-lecia parafii  
33/2018 Historia odtworzona z mroków niebytu (cz. II)  
32/2018 Jubileusz parafii w Garwolinie  
32/2018 Ustanowienie sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia  
31/2018 Grabów Szlachecki  
31/2018 WOHYŃ  
30/2018 Odpoczynek przy klasztorze  
30/2018 Wprowadzenie relikwii Papieża Polaka  
29/2018 Dzielenie się Dobrš Nowinš  
29/2018 Dar leœników  
28/2018 Formacja i profilaktyka  
28/2018 Jubileusz miejscowoœci  
27/2018 Pierwszy odpust  
27/2018 600 lat parafii  
26/2018 Nowa parafia w diecezji siedleckiej  
26/2018 Uroczystoœci jubileuszowe  
25/2018 Œwięcenia kapłańskie  
25/2018 Jubileusz 25 lat kapłaństwa  
24/2018 Centralne uroczystoœci jubileuszowe  
24/2018 Wprowadzenie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki  
23/2018 Wizyta œwiętego patrona  
23/2018 Zjazd SKC  
22/2018 III Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet  
22/2018 Liturgiczne wspomnienie patronki spraw trudnych  
21/2018 Czuwanie wspólnot, stowarzyszeń i ruchów katolickich  
21/2018 Dzięki unijnemu wsparciu  
20/2018 III Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet  
20/2018 Diecezjalny Dzień Rodziny  
19/2018 Diecezjalny Kongres TrzeŸwoœci  
19/2018 Otwarcie wystawy  
18/2018 Ojcowski Poligon Duchowy  
18/2018 RYKI  
17/2018 Nowe ognisko WTM Sychar  
17/2018 Dekanalne spotkanie młodych  
16/2018 Uczczenie pierwszych pasterzy  
16/2018 Dzień Œwiętoœci Życia w Pałacu Prezydenckim  
15/2018 Ostatnie robocze spotkanie  
15/2018 Jedyna pamištka po unickim koœciele  
14/2018 Szkolne koła Caritas  
14/2018 Poœwięcenie mozaik  
13/2018 Inauguracja procesu beatyfikacyjnego bp. Ignacego Œwirskiego  
13/2018 Ekstremalnie spotkanie z Bogiem  
12/2018 Ruszyła Akademia Rodzinna  
12/2018 Przygotowania do Misterium Męki Pańskiej  
11/2018 Spotkanie młodych  
11/2018 Muzyczna uczta  
10/2018 Pożegnanie œp. ks. Wincentego Jagodzińskiego  
10/2018 XXXIII Œwiatowy Dzień Młodzieży  
9/2018 III Diecezjalny Kongres Różańcowy  
9/2018 Rozwija się kult relikwii  
7/2018 Szkolenie formacyjne KSM  
7/2018 Uroczystoœci pogrzebowe œp. ks. kan. Józefa Oleszczuka (1935-2018)  
6/2018 Franciszkański Zakon Œwieckich  
6/2018 Dzień Życia Konsekrowanego  
5/2018 W trosce o historię diecezji  
5/2018 Konkurs Papieski  
4/2018 Ku czci męczenników  
4/2018 Rocznica męczeństwa unitów  
3/2018 Modlitwa przy relikwiach œw. Bakhity  
3/2018 Paulini uczcili swego patrona  
2/2018 Jubileusz 25 lat posługi biskupiej bp. H. Tomasika  
2/2018 Zajęcia dla rodziców  
1/2018 Dęblin  
1/2018 Manifestacja wiary  
51-52/2017 Remont koœcioła  
51-52/2017 Opłatki od ss. sakramentek  
50/2017 Inauguracja jubileuszu 200-lecia diecezji siedleckiej  
50/2017 Dekanalne spotkanie młodzieży  
49/2017 Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom  
49/2017 Poleć z nami do #PANaMY  
48/2017 Œwięto patronalne KSM i AK  
48/2017 Uroczystoœci pogrzebowe œp. ks. kan. Jana Kurowskiego  
47/2017 Monografia parafii  
47/2017 Pożegnanie œp. ks. Zygmunta Królikowskiego  
46/2017 Czuwanie z Matkš Bożš  
46/2017 Modlitwa za ojczyznę  
45/2017 Jubileusz 80-lecia koœcioła  
45/2017 Zbliża się rok jubileuszowy  
44/2017 Uroczystoœć patronów diecezji  
44/2017 Cantate Deo 2017  
43/2017 W służbie misjom  
43/2017 Rocznica œmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki  
42/2017 Nowy rok akademicki rozpoczęty!  
42/2017 Forum Dzieł Miłosierdzia  
40/2017 Historyczny moment  
40/2017 VII Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn  
39/2017 70 rocznica poœwięcenia koœcioła  
39/2017 25 rocznica konsekracji koœcioła  
38/2017 Z Koronkš na ulicach miast  
38/2017 Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców  
37/2017 Intronizacja relikwii œw. Peregryna Laziosi  
37/2017 Podwójne œwięto  
36/2017 Zawierzenie u Matki  
36/2017 Anielska peregrynacja  
35/2017 Uroczystoœci odpustowe  
35/2017 Piknik integracyjny  
34/2017 Jubileusz 25-lecia budowy koœcioła parafialnego  
34/2017 Paulińskie jubileusze  
33/2017 Wielki odpust  
33/2017 Koronacja figury Matki Bożej Fatimskiej  
32/2017 Nawiedzenie relikwii bł. o. Honorata  
32/2017 Odpust i instalacja kanonicka  
31/2017 RYKI  
31/2017 GARWOLIN  
30/2017 Wakacyjna formacja  
30/2017 Duszpasterstwo młodzieży  
29/2017 Instalacja relikwii œw. s. Faustyny  
29/2017 Figura œw. Michała Archanioła w parafii œw. Józefa w Siedlcach  
28/2017 Jubileusz KRP  
28/2017 Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasnš Górę  
27/2017 Nie ma wakacji od ewangelizacji  
27/2017 Podwójne œwięto  
26/2017 Zaszczytny jubileusz  
26/2017 Wyjštkowy wieczór chwały  
25/2017 Wizyta rodaka  
25/2017 Diecezja siedlecka  
24/2017 Wyjštkowy koncert na Dzień Ojca  
24/2017 Spotkanie młodych  
23/2017 500-lecie budowy koœcioła  
23/2017 Marsz dla Życia i Rodziny  
22/2017 Złoty jubileusz kapłaństwa  
22/2017 Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet  
21/2017 Powitanie œwiętego  
21/2017 Dzień Akcji Katolickiej  
20/2017 Mistrzostwa w piłce nożnej  
20/2017 100 lat po objawieniach fatimskich  
19/2017 Diecezjalny Dzień Rodziny  
19/2017 Poœwięcenie kaplicy  
18/2017 Poœwięcenie kaplicy Bożego Miłosierdzia  
18/2017 XXI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej Diecezji Siedleckiej  
17/2017 Iskra miłoœci  
17/2017 Młodzi i Biblia  
16/2017 Dzień Rodziny  
16/2017 Msza Krzyżma Œwiętego  
15/2017 Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny…  
15/2017 Próba ciała i ducha  
14/2017 Parafia uczciła swoja patronkę  
14/2017 XI Ogólnopolska Olimpiada Franciszkańska  
13/2017 Wprowadzenie relikwii œw. Antoniego  
13/2017 Spotkanie młodych  
12/2017 Uroczystoœć ku czci œw. Józefa  
12/2017 Trwajš zapisy na EDK  
11/2017 Kongres Różańcowy  
11/2017 Kawiarnia z misjš  
10/2017 Powrót dawnej tradycji  
10/2017 Dzień Modlitwy, Postu i Solidarnoœci z Misjonarzami  
9/2017 Odnaleziono relikwie drzewa Krzyża Œwiętego  
9/2017 Wspólnota Nazarejczyk  
8/2017 Pogrzeb œp. ks. kan. Wojciecha Burkata  
8/2017 Spotkanie modlitewne w Terespolu  
7/2017 O wartoœci słowa  
7/2017 Wernisaż wystawy Fenomen Solidarnoœci  
6/2017 XXI Dzień Życia Konsekrowanego  
6/2017 Potrzebne duchowe wsparcie  
5/2017 Modlitwa matek za dzieci  
5/2017 Zimowisko dla dzieci  
4/2017 Ku czci męczenników  
4/2017 Kult, plany, budowa domu pielgrzyma  
3/2017 Pamiętali o przodkach  
3/2017 Katolicki telefon zaufania czeka  
2/2017 Oddali pokłon Jezusowi  
2/2017 Wolontariusze ŒDM w więzieniu  
1/2017 SIEDLCE  
1/2017 BIAŁA PODLASKA  
52/2016 Ruszyła duchowa adopcja więŸnia  
52/2016 Zainaugurowali Rok Œwiętego Brata Alberta  
51/2016 Modlitwa i wspomnienia  
51/2016 Prace indeksacyjne zakończone  
50/2016 Rozpoczęcie roku duszpasterskiego  
50/2016 Pierwsza w diecezji  
49/2016 Ostatnie pożegnanie o. Józefa Gołębiowskiego  
49/2016 Księża z patentami oficerskimi  
48/2016 Relikwie bł. Męczenników Podlaskich w kaplicy Zakładu Karnego  
48/2016 Zjazd synodalny  
47/2016 Dziękczynienie i posłanie  
47/2016 Modlili się o uwolnienie i uzdrowienie  
46/2016 Zamknięcie bramy miłosierdzia  
46/2016 Kolejna œwištynia  
45/2016 Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki w koœciele œw. Anny  
45/2016 O Boże miłosierdzie i zbawienie  
44/2016 Uroczystoœć patronów diecezji  
44/2016 Ewangelizacja i modlitwa  
43/2016 Œwięto patrona i œwięto szkoły  
43/2016 Pod sztandarem Jana Pawła II  
42/2016 Powstaje pomnik dzieci utraconych i nienarodzonych  
42/2016 Spotkanie młodych  
41/2016 Uczcili 1050-lecie chrztu Polski  
41/2016 30-lecie parafii  
40/2016 Jubileusz 25-lecia życia zakonnego  
40/2016 Pochówek dzieci nienarodzonych  
39/2016 Wspomnienie bp. Jana Mazura  
39/2016 Nie tylko dla młodych  
38/2016 VI Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do Pratulina  
38/2016 Powakacyjny dzień wspólnoty  
37/2016 Podwójna uroczystoœć  
37/2016 Dożynki diecezjalne  
36/2016 Dożynki parafialne  
36/2016 Podsumowanie nadzwyczajnej sesji  
35/2016 Różańcowe uroczystoœci  
35/2016 Œluby wieczyste sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Najœwiętszej Rodziny z Nazaretu  
34/2016 Kongres Legionu Maryi  
34/2016 W drodze do beatyfikacji  
33/2016 Ku czci Pani Podlasia  
33/2016 Uroczystoœci odpustowe  
32/2016 Parafialne œwięto  
32/2016 Konsekracja dziewicy  
31/2016 Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasnš Górę  
31/2016 Budowa domu pielgrzyma  
30/2016 Œwiatowe Dni Młodzieży  
30/2016 Œwiatowe Dni Młodzieży  
29/2016 Dzień skupienia oaz  
29/2016 Niecodzienna wystawa  
28/2016 Dni w Diecezji  
28/2016 Piknik parafialny  
27/2016 Diecezjalny Dzień Chorego  
27/2016 Diamentowy jubileusz  
26/2016 Nowy pustelnik w diecezji siedleckiej  
26/2016 35 lat kapłaństwa  
25/2016 Podwójna uroczystoœć  
25/2016 Œwięto w Domu Pomocy Społecznej  
24/2016 Uroczystoœci w lesie Baran  
24/2016 Parafialna uroczystoœć  
23/2016 Rubinowy jubileusz  
23/2016 350-lecie parafii  
22/2016 Modlitwa radoœci  
22/2016 List do redakcji  
21/2016 Siedlecki V Marsz dla Życia i Rodziny  
21/2016 Dziękczynienie za 200 lat istnienia!  
20/2016 Czas łaski i mocy  
20/2016 Modlitewne czuwanie  
19/2016 Diecezjalny Dzień Rodziny  
19/2016 Jubileusz parafii w Horbowie  
18/2016 Wielkie dziękczynienie  
18/2016 90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej  
17/2016 Czas łaski  
17/2016 Czuwanie młodych  
16/2016 Diecezjalny Dzień Rodziny  
16/2016 Konkurs wiedzy z Pisma Œwiętego  
15/2016 Instalacja relikwii œw. Jana Pawła II  
15/2016 Spotkanie młodych  
14/2016 Uroczystoœci odpustowe  
14/2016 Sztafeta Miłosierdzia w centrum miasta  
13/2016 Wprowadzenie relikwii œw. Jana Pawła II  
13/2016 Wspomnienie wybitnego kapłana i naukowca  
12/2016 Uroczysta intronizacja relikwii œw. o. Pio  
12/2016 Męka naszego Pana  
11/2016 Spotkanie młodych  
11/2016 Niezwykłe rekolekcje  
10/2016 Ostatnie pożegnanie  
10/2016 Przed ŒDM  
9/2016 Przeżyj ekstremalnš przygodę, która zmieni twoje życie  
9/2016 Nowenna w Szpakach  
8/2016 Ostatnie pożegnanie  
8/2016 O Bogu i ojczyŸnie  
7/2016 Kongres zelatorów i zelatorek  
7/2016 Spotkanie młodych  
6/2016 Amazonki u Pani Podlasia  
6/2016 Wielka impreza  
5/2016 Rocznica bialskiej wspólnoty  
5/2016 Zakończenie diecezjalnych obchodów Roku Życia Konsekrowanego  
4/2016 Pod patronatem męczenników z Pratulina  
4/2016 Rocznica męczeństwa  
3/2016 Obchody 142 rocznicy męczeństwa unitów  
3/2016 Diecezjalne spotkanie kolędników misyjnych  
2/2016 Ostatnie pożegnanie ks. Romaniuka  
2/2016 Wieœci z parafii  
1/2016 Parafia pw. œw. Jana Pawła II  
1/2016 O wartoœci życia  
53/2015 Œwiadectwo i muzyka  
53/2015 Odnowiona œwištynia  
51/2015 Jubileuszowy Rok Miłosierdzia  
51/2015 Otwarte drzwi  
50/2015 Jubileusz sióstr nazaretanek  
50/2015 Poœwięcenie figury œw. Ambrożego  
49/2015 Konferencja poœwięcona bp. A.P. Szelšżkowi  
49/2015 1050 rocznica chrztu Polski  
48/2015 Œwięto patronalne KSM  
48/2015 Uroczystoœci pogrzebowe  
47/2015 Rok jubileuszy  
47/2015 Siedlecki oddział Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych  
46/2015 Wielkie przygotowania  
46/2015 Renowacja zabytkowego grobowca  
45/2015 Sekty - realne zagrożenie  
45/2015 Fundacja Kurs na Miłoœć zaprasza  
44/2015 Na dużym ekranie  
44/2015 Szlachetna Paczka  
43/2015 Konferencja Caritas  
43/2015 Inauguracja roku akademickiego  
42/2015 Jubileuszowo u Honorata  
42/2015 Dzień Papieski  
41/2015 V Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn  
41/2015 Oœrodek Formacji Rodzin  
40/2015 Pierwszy pokaz  
40/2015 Przed Krakowem  
39/2015 XXIV Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców  
39/2015 Impreza rekreacyjna  
38/2015 Dożynki diecezjalne  
38/2015 Uroczystoœć odsłonięcia pamištkowej tablicy  
37/2015 Ostatnie pożegnanie œp. ks. kan. Michała Œliwowskiego  
37/2015 Potrójna uroczystoœć  
36/2015 Uroczystoœci jubileuszowe w Orchówku  
36/2015 Pielgrzymka różańcowa  
35/2015 Odpust parafialny i poœwięcenie koœcioła po remoncie  
35/2015 Modlitwa i uzdrowienie  
34/2015 Uroczystoœci odpustowe  
34/2015 Poœwięcenie placu pod budowę koœcioła  
33/2015 Uroczystoœć odpustowa i instalacja kanoników  
33/2015 W myœl zasady: do tańca i do różańca  
32/2015 Rekolekcje w drodze  
32/2015 Rozbudowa sanktuarium  
31/2015 Wakacyjny Dzień Wspólnoty Ruchu Œwiatło-Życie  
31/2015 Uroczystoœci pogrzebowe œp. ks. Janusza Netczuka  
30/2015 Głosili Jezusa  
30/2015 Jubileuszowa pielgrzymka  
29/2015 Rekolekcje ze œw. Michałem  
29/2015 Spotkanie w Siedlanowie  
28/2015 Jubileusz parafii w Uninie  
28/2015 Renowacje misji œwiętych w Tršbkach  
27/2015 Zmiany personalne wœród duchowieństwa  
27/2015 Rocznica powstania KRP  
26/2015 Nasza krajanka  
26/2015 Leœnicy u Królowej Podlasia  
25/2015 II Integracyjny Piknik Rodzinny  
25/2015 Regionalny zjazd przyjaciół misji  
24/2015 Miasto w Bożej chwale  
24/2015 Wizyta nuncjusza apostolskiego  
23/2015 Spotkanie młodzieży  
23/2015 Powstała Diecezjalna Rada Żywego Różańca  
22/2015 Szkolna uroczystoœć  
22/2015 Jubileusz w seminarium  
21/2015 Relikwie œw. Jana Pawła II w seminarium  
21/2015 Ostatnia droga ks. Piotra Smolińskiego  
20/2015 Ostatnie pożegnanie  
20/2015 II Diecezjalny Dzień Skupienia Zespołów Synodalnych  
19/2015 Pielgrzymka rodzin do sanktuarium œw. Józefa  
19/2015 Ostatnia droga ks. Sławomira Malona  
18/2015 Instalacja relikwii Papieża Polaka  
18/2015 Dziękowali za dar kanonizacji  
17/2015 Wielki sukces akcji Poœwięć kilometr  
17/2015 Blisko 400 osób przywitało relikwie patronki Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży  
16/2015 Uroczystoœci poœwięcenia ołtarza i instalacja relikwii  
16/2015 Wierni powitali relikwie Papieża Polaka  
15/2015 Uroczystoœci Wielkiego Tygodnia  
15/2015 Zabrzmiała Pasja œw. Mateusza  
14/2015 Błogosławieni czystego serca...  
14/2015 Wierni odtwarzali ostatniš drogę Jezusa  
13/2015 Pożegnanie ks. prałata Stefana Kornasa  
13/2015 Uroczystoœć odpustowa w Szpakach  
12/2015 Historia i współczesnoœć  
12/2015 Kult Męczenników  
11/2015 Renowacja cmentarza  
11/2015 Poznawali słowo Boże  
10/2015 Zaproszenie na nowennę ku czci œw. Józefa  
10/2015 Modlitwa i œpiew  
9/2015 Rekolekcje wielkopostne i udzielenie posług w WSD  
9/2015 Wspólne uwielbienie  
8/2015 Nadzwyczajna Sesja Kapituły Kolegiackiej Janowskiej  
8/2015 Impreza ostatkowa  
7/2015 Propozycja dla dzieci  
7/2015 Jubileusz i publikacja  
6/2015 Pożegnanie s. Patrycji Kłusek  
6/2015 W drodze do Krakowa  
5/2015 Pratulin  
5/2015 Krzesk  
4/2015 Z pomocš potrzebujšcym  
4/2015 Bóg wzywa po imieniu  
3/2015 Spotkanie opłatkowe w redakcji  
3/2015 Spotkania opłatkowe Rodziny Radia Maryja i KSN  
2/2015 Zakończony remont  
2/2015 Bal na rzecz misji w Czadzie  
1/2015 XVII Marsz w obronie życia  
1/2015 Ks. kan. Bernard Błoński o istocie kolędowania misyjnego  
52/2014 Msza œw. w intencji OHP  
52/2014 Słowem podsumowania  
51/2014 Spotkanie młodych  
51/2014 Pamięć i dziękczynienie  
50/2014 O przygotowaniach do Orszaku Trzech Króli w Siedlcach - mówi ks. Paweł Siedlanowski  
50/2014 Rok El Greca  
49/2014 Promocja ŒDM  
49/2014 Uroczystoœć w parafii Bożego Miłosierdzia  
48/2014 Œwięto i jubileusz  
48/2014 Patronalne œwięto KSM i AK  
47/2014 Premiera zwiastuna filmu  
47/2014 Odkrywali Bożš miłoœć  
46/2014 Historyczne wydarzenie  
46/2014 Patron jednoœci  
45/2014 Orszak œwiętych  
45/2014 Rozmowa z ks. dr. Tomaszem Bielińskim, duszpasterzem akademickim i opiekunem duchowym Wspólnoty Jednego Ducha.  
44/2014 Pobłogosławienie kaplicy  
44/2014 Instalacja relikwii œw. Jana Pawła II  
43/2014 Ku czci kapelana Solidarnoœci  
43/2014 Dzień Dziecka Utraconego  
42/2014 Poœwięcenie pomnika bł. ks. Jerzego Popiełuszki  
42/2014 Parafialny jubileusz  
41/2014 Podwójna uroczystoœć  
41/2014 Powitanie relikwii  
40/2014 Ostatnia droga  
40/2014 Intronizacja relikwii  
39/2014 Niedzielna uroczystoœć  
39/2014 Modlitwa o uzdrowienie  
38/2014 450-lecie Soboru Trydenckiego  
38/2014 Prace nad realizacjš filmu  
37/2014 Ku czci patronki  
37/2014 Powakacyjny dzień wspólnoty  
36/2014 Uroczystoœć odsłonięcia pomnika  
36/2014 Mocš biskupiego dekretu  
35/2014 100-lecie œwištyni  
35/2014 Pożegnanie inicjatora kultu œwiętej z Cascii  
34/2014 Uroczystoœci odpustowe Wniebowzięcia NMP  
34/2014 Uroczystoœci odpustowe w sanktuarium  
33/2014 Uroczystoœci w Bobrownikach  
33/2014 Sakralna inwestycja  
32/2014 Pielgrzymi na szlaku  
32/2014 Rekolekcje oazowe  
31/2014 Uroczystoœci jubileuszowe  
31/2014 Uroczystoœć odpustowa ku czci œw. Jakuba  
30/2014 V Rajd dla Życia  
30/2014 Poczštek budowy  
29/2014 140 rocznica męczeństwa unitów  
29/2014 Relikwie męczenników i tablice wielkich kapłanów  
28/2014 Uroczystoœci w Górkach  
28/2014 Parafialne œwięto w Kolembrodach  
27/2014 Peregrynacja znaków ŒDM w diecezji siedleckiej  
27/2014 Zmiany w parafiach  
27/2014 Tablica poœwięcona byłemu proboszczowi  
27/2014 Parafialne œwięto w Kolembrodach  
26/2014 Ku czci Chrystusa Eucharystycznego  
26/2014 Odpust ku czci œw. Brata Alberta  
25/2014 Mamy dziewięciu nowych kapłanów  
25/2014 Poœwięcenie figury œw. Antoniego  
24/2014 Jubileusz obrony krzyża i ZSR  
24/2014 Bp K. Gurda poœwięcił mozaikę  
23/2014 Marsz dla Życia i Rodziny  
23/2014 Nowi diakoni w Koœciele siedleckim  
22/2014 Bp Kazimierz Gurda objšł kanonicznie diecezję siedleckš  
22/2014 Wspomnienie œw. Rity  
21/2014 Złoty jubileusz kapłaństwa  
21/2014 Promocja Kazań  
20/2014 W trosce o rodzinę  
20/2014 W hołdzie Papieżowi Polakowi  
19/2014 U Fatimskiej Pani  
19/2014 Przeżyli to jeszcze raz  
18/2014 Wieczornica w wigilię kanonizacji  
18/2014 Dziękczynienie za dar œwiętych papieży  
17/2014 Triduum Paschalne w katedrze  
17/2014 Œwięto rodziny  
16/2014 Ojciec Œwięty mianował nowego biskupa diecezjalnego  
16/2014 Diecezjalne obchody  
15/2014 Zaniosš Komunię œw. chorym  
15/2014 IV Diecezjalny Konkurs Recytatorski Pamięci Jana Pawła II  
14/2014 Wspomnienia uchwycone w kadrze  
14/2014 Rekonstrukcja męczeństwa Unitów  
13/2014 Marsz Życia  
13/2014 Misje œwięte  
12/2014 Miasto Ucieczki w koœciele MBNP  
12/2014 Pod patronatem œw. Jana Pawła II  
11/2014 Nowi akolici i lektorzy w WSD  
11/2014 Wizytacja pasterska  
10/2014 Czuwanie młodych  
10/2014 Zaproszenie na nowennę i odpust ku czci œw. Józefa  
9/2014 Inauguracja obchodów  
9/2014 Centrum Pomocy BliŸnim  
8/2014 Pożegnanie Księdza Prałata  
8/2014 Ku czci patrona  
7/2014 Zaproszenie  
7/2014 Wspólnota bł. Jana Pawła II  
6/2014 Pamięć cišgle trwa  
6/2014 Przygotowania do Œwiatowych Dni Młodzieży  
5/2014 Rocznica męczeństwa  
5/2014 Na zakończenie Roku Powstania Styczniowego  
4/2014 Pawełki u ojców paulinów  
4/2014 140 rocznica męczeństwa Unitów Drelowskich  
4/2014 Rada Kierownictw KSM DS  
3/2014 140 rocznica męczeńskiej œmierci  
3/2014 Koœciół siedlecki ma nowych diakonów  
2/2014 Orszak Trzech Króli  
2/2014 Spotkanie biskupa z chórem parafialnym  
1/2014 Wieczerza wigilijna w CChD  
1/2014 W obronie nienarodzonych  
52/2013 Spotkanie opłatkowe  
52/2013 Wizytacja biskupa siedleckiego  
51/2013 Zakończenie inwestycji  
51/2013 Spotkanie ewangelizacyjne  
50/2013 Wizytacja biskupa siedleckiego  
50/2013 Wizyta lidera pro-life  
50/2013 Wizyta asystenta generalnego KSM  
49/2013 Miejsce refleksji  
49/2013 Plastyczny finał olimpiady o œw. Maksymilianie  
49/2013 Organy na 20-lecie parafii  
48/2013 Zakończenie Roku Wiary  
48/2013 Wizytacja biskupa siedleckiego  
48/2013 Rekolekcje dla małżeństw  
47/2013 Jubileusz oddziału KSM przy parafii œw. Teresy  
47/2013 Czuwanie młodych  
47/2013 BšdŸ bezpieczny!  
46/2013 Przez wstawiennictwo patrona  
46/2013 Premiera spektaklu  
46/2013 Msza za ojczyznę  
45/2013 Msza za zmarłych księży  
45/2013 Remont zabytkowego budynku  
44/2013 Nowi kandydaci do kapłaństwa  
44/2013 Rocznica œmierci bł. ks. J. Popiełuszki  
44/2013 Forum wychowawcze  
43/2013 I Marsz Życia  
43/2013 Upamiętnienie kapelana Solidarnoœci  
43/2013 Wspomnienie œw. Łukasza  
42/2013 Czuwanie z bł. Karolinš  
42/2013 Gaudeamus! w seminarium  
42/2013 Niepełnosprawni przed kamerš  
41/2013 Pielgrzymka mężczyzn  
41/2013 Wprowadzenie relikwii  
41/2013 Wizytacja biskupa siedleckiego  
40/2013 Pierwsze sympozjum Lux Christi  
40/2013 Wizytacja kanoniczna bp. Piotra Sawczuka  
40/2013 Modlitwa w centrum miasta  
39/2013 Jubileusz siedleckiej katedry  
39/2013 Odsłonięto tablicę powstańców styczniowych  
39/2013 I Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej  
38/2013 Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki  
38/2013 Diecezjalna Pielgrzymka Ruchu Œwiatło-Życie  
38/2013 W roku uroczystoœci jubileuszowych  
37/2013 Dożynki diecezjalne  
37/2013 Odpust i dożynki  
37/2013 Dziesięć lat Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej  
36/2013 Wizytacja biskupa siedleckiego  
36/2013 Parafialne inwestycje  
36/2013 Uroczystoœci jubileuszowe  
35/2013 Różańcowe spotkanie  
35/2013 Odpust ku czci œw. Bartłomieja  
35/2013 Dziękczynienie w Tucznej  
34/2013 Uroczystoœć instalacji relikwii bł. Jana Pawła II  
34/2013 Uroczystoœci odpustowe  
33/2013 Rowerem na Kresy  
33/2013 Budowa koœcioła  
32/2013 Pogrzeb ks. prałata Stanisława Biernata  
32/2013 Odpust w parafii Przemienienia Pańskiego  
31/2013 Ostatnie pożegnanie œp. ks. kan. Franciszka Hołdy  
31/2013 Uroczystoœci odpustowe  
31/2013 Festiwal Życia  
30/2013 Na trasie rajdu  
30/2013 Prace zespołu synodalnego  
29/2013 Wakacyjna impreza  
29/2013 Siła różańcowej modlitwy  
29/2013 Z prac parafialnego zespołu synodalnego  
28/2013 Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasnš Górę  
28/2013 Diecezjalne centrum Ruchu-Œwiatło-Życie  
28/2013 Parafialne œwięto  
27/2013 Ruch w diecezji  
27/2013 Rodzinne œwiętowanie  
26/2013 Wizytacja kanoniczna  
26/2013 Olimpiada ku czci Jana Pawła II  
25/2013 Konferencja i odpust  
25/2013 Jubileusz 25-lecia kapłaństwa  
24/2013 Sesja plenarna II Synodu Diecezji Siedleckiej  
24/2013 Jubileusz kapłaństwa  
23/2013 Œwięcenia diakonatu  
23/2013 Wizytacja biskupia  
22/2013 Kongres eklezjologiczny  
22/2013 Potrójna uroczystoœć  
21/2013 Kongres eklezjologiczny  
21/2013 Podlaski Festiwal Pieœni Maryjnej  
20/2013 Zjazd Rodziny Szkół im. bł. Jana Pawła II  
20/2013 Chrzest w życiu i misji Koœcioła  
19/2013 30-lecie kaplicy w Owni  
19/2013 Koœciół modlił się za ojczyznę  
18/2013 Ostatnie pożegnanie œp. ks. kan. Czesława Juszczyńskiego  
18/2013 Prace synodalne  
17/2013 Wizytacja biskupa siedleckiego  
17/2013 Spotkanie z misjonarzem  
16/2013 Akcja charytatywna w ZSE  
16/2013 Prace synodalne  
15/2013 Prace synodalne  
15/2013 Zabezpieczenia cudownego obrazu zostanš wzmocnione  
14/2013 Triduum Paschalne w katedrze  
14/2013 Największš wartoœciš jest człowiek  
13/2013 Pożegnanie œp. o. Stanisława Wodza OMI  
13/2013 Wiedza, rywalizacja i zwycięstwo  
12/2013 Nowi lektorzy i akolici w diecezji  
12/2013 Wspomnienie o œp. o. Stanisławie Wodzu  
11/2013 Biskup siedlecki przyjšł dzieci do katechumenatu  
11/2013 Młodzi i słowo Boże  
10/2013 Zespoły Synodalne o misji œwieckich w Koœciele  
10/2013 Podsumowania i plany  
9/2013 W trosce o muzycznš oprawę liturgii  
9/2013 Prace synodalne  
8/2013 Benemerenti dla szkoły  
8/2013 Czuwanie młodych  
7/2013 Chrzest w życiu i misji Koœcioła  
7/2013 Spotkanie karnawałowe  
6/2013 Żyć mocš chrztu  
6/2013 Rajd œladami bł. Męczenników Podlaskich  
5/2013 Odpust w parafii bł. Męczenników Podlaskich  
5/2013 Prace synodalne  
4/2013 Dowód zaufania  
4/2013 Rocznica męczeństwa unitów  
3/2013 Prace synodalne  
3/2013 Jubileusz bp. Henryka Tomasika  
2/2013 Uroczystoœci pogrzebowe  
2/2013 Licznie, barwnie i radoœnie  
1/2013 W obronie nienarodzonych  
1/2013 Przedœwišteczne spotkania z biskupem siedleckim  
51/2012 List do redakcji  
51/2012 W ramach Roku Wiary  
50/2012 Odpust w katedrze  
50/2012 Perła Podlasia  
49/2012 Randka małżeńska  
49/2012 Pamięci zmarłych dzieci  
48/2012 Patronalne œwięto Akcji Katolickiej i KSM  
48/2012 Greckokatolicka spuœcizna  
47/2012 Peregrynacja relikwii bł. K. Kózkówny  
47/2012 Dzień skupienia  
46/2012 Chrzest w życiu i misji Koœcioła  
46/2012 Parafialny odpust  
45/2012 Inauguracja Diecezjalnej Szkoły Katechistów Parafialnych  
45/2012 Spotkanie biskupa z Kapitułš i Fraterniš Rodzin  
44/2012 Uroczystoœć patronów diecezji  
44/2012 Międzyseminaryjna sesja  
43/2012 Jubileuszowe Sympozjum  
43/2012 Instalacja relikwii Jana Pawła II  
42/2012 Pomoc najuboższym  
42/2012 Pożegnanie kapłana  
41/2012 Remont zabytkowego zespołu  
41/2012 Inauguracja DSL  
40/2012 Wizytacja biskupa siedleckiego  
40/2012 Pogrzeb ks. kan. Nowosielskiego  
39/2012 Wizytacja biskupa siedleckiego  
39/2012 Parafialne uroczystoœci  
38/2012 25 lat scholi  
38/2012 Odsłonięcie tablic w Wólcew Dobryńskiej  
37/2012 Za tegoroczne plony  
37/2012 Odpust, który pozostanie w pamięci  
36/2012 Siedlce 19 Hosanna Festival  
36/2012 Dożynki gminy Wodynie  
35/2012 Maryjne spotkanie  
35/2012 Podziękowali dyrektorowi  
34/2012 Uroczystoœci odpustowe  
34/2012 Relikwie papieża  
33/2012 Niecodzienna wystawa  
33/2012 Pamięć o dzieciach nienarodzonych  
32/2012 Uroczystoœć Przemienienia Pańskiego  
32/2012 Miejsce kultu podlaskich męczenników  
31/2012 Letnie zajęcia  
31/2012 Œluby wieczyste sióstr nazaretanek  
30/2012 Rowerem na Jasnš Górę  
30/2012 Zaproszenie na Hosanna Festival  
29/2012 Zmiany na lepsze  
29/2012 Lato w parafii  
28/2012 Liturgia dziękczynna wspólnot Drogi Neokatechumenalnej  
28/2012 Rekolekcje w Siedlanowie  
27/2012 Ku czci Matki Bożej  
27/2012 Dziesięciolecie koœcioła parafialnego  
26/2012 Œwiętowali okršgły jubileusz  
26/2012 Ks. Twardowski patronem  
25/2012 Œwięcenia prezbiteratu  
25/2012 Radoœć spotkania  
24/2012 Wdzięczni za dar powołania  
24/2012 Konkurs rozstrzygnięty  
23/2012 Potrójna uroczystoœć  
23/2012 Nowi diakoni w diecezji  
22/2012 Podsumowanie pracy formacyjnej  
22/2012 Pożegnanie ks. Kazimierza Żelisko  
21/2012 Pielgrzymkowe rytmy  
21/2012 Wizytacja biskupia i bierzmowanie  
20/2012 Intronizacja relikwii bł. dzieci fatimskich  
20/2012 Diecezjalny Dzień Rodziny  
19/2012 Wizytacja w najmłodszej parafii diecezji siedleckiej  
19/2012 W rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II  
18/2012 Pożegnanie al. Karola  
18/2012 Podsumowanie rocznej formacji  
17/2012 Wizytacja w parafii Przemienienia Pańskiego  
17/2012 Kongres eklezjologiczny  
16/2012 Instalacja relikwii  
16/2012 Wizytacja pasterska  
15/2012 Triduum Paschalne w katedrze siedleckiej  
15/2012 Pomogli na Wielkanoc  
14/2012 Œwięto młodych  
14/2012 Dziekani obradowali  
13/2012 Akcja charytatywna  
13/2012 Finał olimpiady franciszkańskiej  
12/2012 Ponowne upoważnienie nadzwyczajnych szafarzy Komunii œw.  
12/2012 Biblijna wiedza  
11/2012 Pierwsze skrutynium katechumenów  
11/2012 Kolejne szkolne koło Caritas  
10/2012 Odsłonięcie tablicy pamięci bp. Szelšżka  
10/2012 Potrójna uroczystoœć  
9/2012 Chrzest w życiu i misji Koœcioła  
9/2012 Zaproszenie na nowennę  
8/2012 Powstaje dokument  
8/2012 Ponownie w Pratulinie  
7/2012 Rekolekcje ewangelizacyjne  
7/2012 Akcja Caritas  
6/2012 Formacja i rozmowy