26 listopada 2015 r. Imieniny obchodzš: Konrad, Leonard, Sylwester

Redakcja Kontakt Reklama Patronat Archiwum

www.echokatolickie.pl

Og³aszaj si?w Echu SMS-em

redakcja@echokatolickie.pl

     

  Aktualnoœci Koœciół Rozmowy Opinie Komentarze Region Diecezja Historia Kultura Rozmaitoœci Sport Ogłoszenia  

 

Numer 48 - 26-02 grudnia 2015r.

NEWS

Zachęcamy do lektury!

Diecezja

 
 

Sobiekursk Uroczystoœci odpustowe

4 wrzeœnia 2008 r.

Dziękczynienie za kapłaństwo


fot. MR

W uroczystoœć Matki Bożej Częstochowskiej, 26 sierpnia 2008 r., w należšcym do parafii Warszawice koœciele filialnym w Sobiekursku odprawiono jubileuszowš Eucharystię, wpisujšcš się w obchody 600. rocznicy pierwszej wzmianki o parafii warszawicko-radwankowskiej.

  Tego dnia dziękowano w szczególnoœci za dar kapłaństwa, czyli za księży pracujšcych w parafii oraz tych duchownych, którzy z niej pochodzili na przestrzeni kilku wieków istnienia.

 Mszę œw. w intencji parafian koncelebrowało kilku z kilkudziesięciu żyjšcych jeszcze byłych ks. wikariuszy warszawickich: ks. Andrzej Wolanin (1994-1995, obecnie wikary w Parczewie), ks. Leszek Walęciuk (1995-1998, proboszcz z Jabłecznej), ks. Michał Wawerski (2000-2001, wikary w katedrze siedleckiej), ks. Sławomir Arseniuk (2001-2003, wikary w Mokobodach) pod przewodnictwem ks. Marka Bieńkowskiego (2004-2006), obecnie pasterzujšcego w Rykach. Przybyli na zaproszenie miejscowego proboszcza Jerzego Domańskiego i wikariusza Jacka Sawczuka. Z okolicznoœciowš homiliš wystšpił ks. Arseniuk wskazujšc Matkę Boskš z Jasnej Góry za wzór do naœladowania dla człowieka. „Œwiat dzisiejszy domaga się cudu, aby przyjšć sposób życia Maryi”, który jest służbš innym ludziom. Tu za przykład posłużyli kaznodziei œw. Maksymilian Kolbe i Edyta Stein. „Maryja w obrazie częstochowskim staje przed nami i wzywa do służby, smuci się kiedy wielu dobrowolnie rezygnuje ze zbawienia, (…) każe nam myœleć, aby zło się nie panoszyło.” – nawoływał ks. Arseniuk. W imieniu celebransów ks. Michał Wawerski wyraził uznanie dla parafii warszawickiej, że małš kaplicę zdołano powiększyć do rozmiarów okazałego koœcioła. Wspomniał też, że tutaj równo 8 lat wczeœniej odprawiał pierwszš mszę jako neoprezbiter. Proboszcz parafii, ks. kanonik Jerzy Domański z zadowoleniem podsumował uroczystoœci.

Po Eucharystii i nabożeństwie do Matki Bożej po raz pierwszy w dziejach sobiekurskiej kaplicy odbyła się procesja eucharystyczna wokół koœcioła.

 

Mariusz Rombel

Powrót

 

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Aktualnoœci

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Muzyczne œwięto


Z racji wspomnienia œw. Cecylii, patronki muzyki koœcielnej, muzycy posługujšcy podczas liturgii w parafii pw. œw. Józefa w Siedlcach mieli swoje œwięto! Podczas Mszy œw. odbyło się przyjęcie nowych dzieci, zaœ starsze - œpiewajšce już w zespole Œwiatełko - odnowiły swoje œlubowanie. W homilii ks. Mateusz Gomółka przypomniał o właœciwym miejscu, jakie powinien zajmować Chrystus Król w naszym życiu oraz ważnej roli, jakš odgrywajš członkowie różnych grup parafialnych w budowaniu wspólnoty Koœcioła. Kapłan podkreœlał też, że wspólnoty te to autentyczne szkoły chrzeœcijańskiej miłoœci. Liturgię uœwietnił œpiew scholi młodzieżowej oraz Œwiatełka. Po Eucharystii dzieci i ich rodzice potkali się na agapie. [fot. Tomasz Końko]

FOTOGALERIA

Jubileuszowo!


Siedlecki Dom Pomocy Społecznej Dom nad Stawami oraz Miejski Oœrodek Pomocy Społecznej œwiętowały odpowiednio 15- i 25-lecie. Obchody zainaugurowała Msza œw. pod przewodnictwem bp. Piotra Sawczuka. Spotkanie stało się okazjš do wspomnień, podziękowań i wzruszeń. [fot. Jarosław Kurzawa]

PATRONAT "ECHO"


Festiwal Sztuka plus Komercja
We wspaniałych produkcjach wystšpiš znani aktorzy, mistrzowie polskiej sceny. W repertuarze znajdš się aż cztery premiery. Tego wszystkiego można spodziewać się po kolejnym Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Prywatnych „Sztuka Plus Komercja”.
więcej »
Konferencja poœwięcona słudze Bożemu bp. A.P. Szelšżkowi
W pištek, 27 listopada, na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbędzie się konferencja na temat życia, działalnoœci i duchowoœci bp. Adolfa Piotra Szelšżka.
więcej »
Biesiada po raz siódmy!
Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Mordach zaprasza do konkursu kulinarnego wszystkich lubišcych gotować i cenišcych kuchnię regionalnš. W Biesiadzie Podlasko-Mazowieckiej udział może wzišć każdy: osoby indywidualne, grupy zorganizowane (stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, koła emerytów i rencistów).
więcej »
Syberia wzdłuż i wszerz
Goœciem jubileuszowej edycji „Radzyńskich spotkań z podróżnikami” będzie Romuald Koperski, pionier wypraw samochodowych po rozległych terenach Syberii. Opowieœci podróżnika o mroŸnej i rozległej krainie towarzyszyć ma pokaz slajdów oraz minikoncert fortepianowy muzyki rosyjskiej.
więcej »
 

POLECAMY


Rozprawa z mitami
„Prostak z Litwy”, „My, najlepsi ze Słowian”, „Za co kochamy Wallenroda” - to tylko wybrane z zagadnień poruszanych przez autora ksišżki „Sarmaci, katolicy, zwycięzcy”.
więcej »
Losy kilku pokoleń
Historia rodu Somlów to nie tylko księga-album z ogromnš iloœciš cytowanych dokumentów archiwalnych i wydobytych z zapomnienia fotografii, ale też zwykła ksišżka do czytania.
więcej »
Jak doœwiadczyć żywego Boga?
Najnowsza ksišżka s. Bogny Młynarz pomaga zrozumieć najważniejsze zagadnienia dotyczšce chrzeœcijaństwa. Nie brakuje w niej także osobistego œwiadectwa.
więcej »
 

SONDA

 

Czy czas Adwentu jest nam potrzebny?

tak, to czas na refleksję w zabieganym œwiecie

nie, Adwent nic nie zmienia

najważniejsza jest chęć odmienienia życia w oczekiwaniu na Boże Narodzenie

to okazja do stanięcia w prawdzie wobec Boga i samego siebie, a przez to do nawrócenia


LITURGIA SŁOWA


Czwartek
Czytania:
Dn 6,12-28; Dn 3,71-76
Ewangelia:
Łk 21,20-28

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

  Aktualnoœci Koœciół Rozmowy Opinie Komentarze Region Diecezja Historia Kultura Rozmaitoœci Sport Ogłoszenia  

Copyright ?2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR