28 listopada 2015 r. Imieniny obchodzš: Jakub, Lesław, Zdzisław

Redakcja Kontakt Reklama Patronat Archiwum

www.echokatolickie.pl

Og³aszaj si?w Echu SMS-em

redakcja@echokatolickie.pl

     

  Aktualnoœci Koœciół Rozmowy Opinie Komentarze Region Diecezja Historia Kultura Rozmaitoœci Sport Ogłoszenia  

 

Numer 48 - 26-02 grudnia 2015r.

NEWS

KONKURS! Do wygrania kosmetyki i bilety do kina. Szczegółowe informacje w najnowszym wydaniu EK. Zachęcamy do lektury!

Diecezja

 
 

Rocznica męczeństwa unitów

23 stycznia 2013 r.

Wiara - zwycięstwem


fot. XMCZ

W czwartek, 17 stycznia, biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski celebrował Eucharystię w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP z racji 139 rocznicy męczeństwa unitów drelowskich.

- Męczeństwo unitów ma w sobie coœ ze zwycięstwa i udziału w chwale. Tam, gdzie jest krzyż wierzšcych w Chrystusa, tam pojawia się również blask zmartwychwstania - mówił w homilii pasterz Koœcioła siedleckiego.

Przeżywać wiarę w sobie

Podkreœlajšc, że Męczennicy Podlascy stawali w obronie wiary, Koœcioła i tożsamoœci narodowej - w kontekœcie rusyfikacji i zaborów - bp Z. Kiernikowski nawišzał do naszej wiary. - Rozważajšc dzisiaj dzieje naszych przodków, odkrywamy, że „wszystko, co z Boga zrodzone, zwycięża œwiat. Tym zwycięstwem jest nasza wiara”. Patrzšc na unitów, pytamy o naszš wiarę: czy ona dzisiaj zwycięża? - pytał ksišdz biskup. - Po tym poznajemy, że jesteœmy prawdziwie ludŸmi, jeœli mamy odniesienie do Boga i zachowujemy Jego przykazania. Dlatego tak ważne jest dzisiaj szukanie relacji do Jezusa Chrystusa przez wewnętrzne przylgnięcie do Jego Ewangelii i krzyża, właœciwe kultywowanie tradycji i uznawanie, że On jest Mesjaszem, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem. Zachęcam wszystkich do włšczenia się w prace naszego synodu i program duszpasterski „Chrzest w życiu i misji Koœcioła”. Konieczne jest dzisiaj kształtowanie dojrzałej wiary. To muszš czynić wszyscy: młodzieniec, rolnik i nauczyciel. Każdy z nas musi wiarę przeżywać w sobie przez uczciwoœć, bycie w prawdzie i bezinteresownoœci z gotowoœciš do dawania œwiadectwa. Męczennicy z Drelowa i innych miejscowoœci potrafili zachować wiarę, bronić jej i według niej żyć. Życzę, byœcie trzymali się Jezusa Chrystusa i chcieli do Niego się zwracać, patrzšc na przykład Męczenników Podlaskich - nauczał ksišdz biskup.

Na zakończenie Eucharystii bp Z. Kiernikowski podniósł do godnoœci kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej Janowskiej ks. Wiesława Mańczynę - proboszcza parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Drelowie.

Inscenizacja w szkole

Dalsze uroczystoœci odbyły się w sali widowiskowej miejscowego Gminnego Centrum Kultury. Uczniowie z Gimnazjum nr 1 pod kierunkiem Ewy Strok, przygotowali sztukę teatralnš pt. „Krakowskie œluby”. Scenografię opracowała Magdalena Witkowska. Motywem przewodnim inscenizacji były dramatyczne losy unitów przeœladowanych na ziemi podlaskiej w II poł. XIX w. Na spektakl przybyło wielu mieszkańców. Wœród znamienitych goœci byli m.in. ks. prałat Bernard Błoński - prezes stowarzyszenia „Martyrium”, ks. prałat Roman Wiszniewski, ks. kan. Henryk Przšdka, ks. kan. Wiesław Mańczyna, a także przedstawiciele władz z posłem Franciszkiem Stefaniukiem i wójtem Piotrem Kazimierskim na czele. Podczas spotkania zaprezentowały się również szkoły, którym patronujš unici - Szkoła Podstawowa w Hrudzie, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Drelowie, Publiczne Gimnazjum w Olszance, Gimnazjum w Łomazach, Zespół Szkół w Wohyniu i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim. Uroczystoœciom towarzyszyła wystawa malarska Małgorzaty Ewy Czernik.

ks. Mateusz Czubak

Powrót

 

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Aktualnoœci

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Muzyczne œwięto


Z racji wspomnienia œw. Cecylii, patronki muzyki koœcielnej, muzycy posługujšcy podczas liturgii w parafii pw. œw. Józefa w Siedlcach mieli swoje œwięto! Podczas Mszy œw. odbyło się przyjęcie nowych dzieci, zaœ starsze - œpiewajšce już w zespole Œwiatełko - odnowiły swoje œlubowanie. W homilii ks. Mateusz Gomółka przypomniał o właœciwym miejscu, jakie powinien zajmować Chrystus Król w naszym życiu oraz ważnej roli, jakš odgrywajš członkowie różnych grup parafialnych w budowaniu wspólnoty Koœcioła. Kapłan podkreœlał też, że wspólnoty te to autentyczne szkoły chrzeœcijańskiej miłoœci. Liturgię uœwietnił œpiew scholi młodzieżowej oraz Œwiatełka. Po Eucharystii dzieci i ich rodzice potkali się na agapie. [fot. Tomasz Końko]

FOTOGALERIA

Jubileuszowo!


Siedlecki Dom Pomocy Społecznej Dom nad Stawami oraz Miejski Oœrodek Pomocy Społecznej œwiętowały odpowiednio 15- i 25-lecie. Obchody zainaugurowała Msza œw. pod przewodnictwem bp. Piotra Sawczuka. Spotkanie stało się okazjš do wspomnień, podziękowań i wzruszeń. [fot. Jarosław Kurzawa]

PATRONAT "ECHO"


Festiwal Sztuka plus Komercja
We wspaniałych produkcjach wystšpiš znani aktorzy, mistrzowie polskiej sceny. W repertuarze znajdš się aż cztery premiery. Tego wszystkiego można spodziewać się po kolejnym Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Prywatnych „Sztuka Plus Komercja”.
więcej »
Syberia wzdłuż i wszerz
Goœciem jubileuszowej edycji „Radzyńskich spotkań z podróżnikami” będzie Romuald Koperski, pionier wypraw samochodowych po rozległych terenach Syberii. Opowieœci podróżnika o mroŸnej i rozległej krainie towarzyszyć ma pokaz slajdów oraz minikoncert fortepianowy muzyki rosyjskiej.
więcej »
 

POLECAMY


Rozprawa z mitami
„Prostak z Litwy”, „My, najlepsi ze Słowian”, „Za co kochamy Wallenroda” - to tylko wybrane z zagadnień poruszanych przez autora ksišżki „Sarmaci, katolicy, zwycięzcy”.
więcej »
Losy kilku pokoleń
Historia rodu Somlów to nie tylko księga-album z ogromnš iloœciš cytowanych dokumentów archiwalnych i wydobytych z zapomnienia fotografii, ale też zwykła ksišżka do czytania.
więcej »
Jak doœwiadczyć żywego Boga?
Najnowsza ksišżka s. Bogny Młynarz pomaga zrozumieć najważniejsze zagadnienia dotyczšce chrzeœcijaństwa. Nie brakuje w niej także osobistego œwiadectwa.
więcej »
 

SONDA

 

Czy czas Adwentu jest nam potrzebny?

tak, to czas na refleksję w zabieganym œwiecie

nie, Adwent nic nie zmienia

najważniejsza jest chęć odmienienia życia w oczekiwaniu na Boże Narodzenie

to okazja do stanięcia w prawdzie wobec Boga i samego siebie, a przez to do nawrócenia


LITURGIA SŁOWA


Sobota
Czytania:
Dn 7,15-27; Dn 3,83-87.56
Ewangelia:
Łk 21,34-36

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

  Aktualnoœci Koœciół Rozmowy Opinie Komentarze Region Diecezja Historia Kultura Rozmaitoœci Sport Ogłoszenia  

Copyright ?2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR

 
free porn
porn
porno
porno izle