15 listopada 2018 r. Imieniny obchodzą: Amelia, Albert, Leopold

Pogoda: Siedlce

Numer 46
15-21 listopada 2018r.

menu

NEWS

Jak świętowaliśmy 11 listopada? Przegląd relacji w bieżącym wydaniu ECHA!

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Kościół

 
 

Misje w Hrudzie

31 października 2018 r.

Czas przebudzenia


fot. Robert Soldat

„To nie Krzyż się chwieje, to świat się chwieje i toczy - Krzyż stoi!” - tak brzmi hasło rozpoczynających się 4 listopada w parafii Hrud jubileuszowych misji ewangelizacyjnych.

Świadectwo przywiązania do wiary ojców przodkowie dzisiejszych parafian dali już przed wiekami - podczas prześladowań religijnych w latach 1867-1876. Unicka parafia liczyła wówczas około 430 wiernych i za upór trwania przy unii „wzięła pierwsze cięgi”, zaskarbiając sobie tym samym szczególne miejsce na mapie męczeństwa ludu Podlasia. Wiedzę na temat bohaterstwa mieszkańców wsi Hrud czerpiemy m.in. z cennego opracowania ks. Józefa Pruszkowskiego. Na łamach książki „Martyrologium czyli męczeństwo Unii na Podlasiu” upamiętnił on niezłomną postawę kobiet, które - nie godząc się na przymusowy chrzest swoich dzieci w cerkwi prawosławnej - ukryły się wraz z nimi w pobliskim lesie. Mimo zimna i głodu trwały w odosobnieniu przez sześć tygodni. Dopiero gdy wojska, ogołociwszy wcześniej wieś, wróciły do Białej Podlaskiej, dzielne matki - „zgarbione, o kijach, prawie nagie, wynędzniałe, podobne do szkieletów, ale radosne jak słońce, jak wiosna triumfujące i jak samo życie niezwyciężone!” - odważyły się wyjść z kryjówek.

Nazwiska 16 bohaterskich kobiet zapisały się na trwałe w pamięci potomnych. W miejscu ich ukrywania się w lesie do dziś stoją też dwa dęby nazywane przez współczesnych „świętymi dębami”. W ubiegłym roku - staraniem parafii i Nadleśnictwa Biała Podlaska - obok pomników przyrody wzniesiono krzyż symbolizujący walkę o należne Bogu miejsce w życiu poszczególnych jednostek i całej społeczności.

 

Bogu na chwałę

Wyrazem troski dzisiejszych mieszkańców o wspólne dobro, jakim jest Kościół, staje się ich zaangażowanie na rzecz upiększenia świątyni parafialnej. Od pięciu lat wspólnocie przewodzi ks. Jarosław Grzelak. Początki duszpasterskiej posługi księdza wiążą się z podjętym dziełem remontu domu parafialnego. - Większość prac przy plebanii została wykonana w czynie społecznym przez parafian posiadających uprawnienia w zakresie różnych specjalizacji - wyjaśnia proboszcz, chwaląc ludzi za życzliwość i ofiarność. Remont domu parafialnego objął wymianę pokrycia dachowego, okien i drzwi wejściowych oraz desek szalunkowych. Budynek został ocieplony. Prace odbywały się również wewnątrz plebanii i polegały m.in. na doposażeniu kancelarii oraz wydzieleniu salki służącej jako miejsce spotkań wspólnoty.

Kolejnym etapem prac miał stać się remont świątyni. - Z myślą o parafianach, aby jesienią i zimą w godziwych warunkach mogli uczestniczyć w Mszy św., zostało zamontowane centralne ogrzewanie w kościele - tłumaczy ks. J. Grzelak. Świątynia jest zabytkowa, dlatego też wszelkie prace objęte są nadzorem konserwatora. W ostatnim czasie zostało zmienione pokrycie dachowe kościoła. - Blacha tytanowo-cynkowa jest droższa niż zwyczajna, a trwałością porównywalna z miedzianą - zaznacza, podkreślając jednocześnie, iż kosztowna inwestycja w całości została sfinansowana ze środków własnych parafii. Zakres prac typowanych w dalszej kolejności zależny jest - co akcentuje proboszcz - od pozyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. - W planach mamy wymianę okien i drzwi kościoła, ocieplenie ścian, wymianę szalówki, montaż wentylacji z rekuperacją i dodatkowo paneli fotowoltaicznych - wymienia.

 

Misje parafialne

4 listopada w parafii rozpoczynają się misje ewangelizacyjne. Pytany o zakres przygotowań ks. J. Grzelak wspomina, iż już od kilku miesięcy w parafii gościł odpowiedzialny za przeprowadzenie misji ks. Paweł Siedlanowski. - Misjonarz spotykał się z parafianami i głosił słowo Boże, uwrażliwiając na wagę tego wyjątkowego wydarzenia w życiu wspólnoty parafialnej. Do owocnego przeżycia misji przygotowywaliśmy się także poprzez modlitwę i post. Przez cały październik w kościele prowadzona była modlitwa różańcowa. W intencji dobrego przygotowania i błogosławionych owoców misji parafianie podjęli także - na prośbę ks. Pawła - post o chlebie i wodzie w ostatnie piątki miesiąca - wyjaśnia proboszcz.

Zaproszenia do udziału w misjach zostały dostarczone - przy pomocy radnych parafialnych - do każdej rodziny w parafii. - Dotarły do wszystkich, aby każdy mógł poczuć się osobiście zaproszony - tłumaczy ks. J. Grzelak, zauważając, iż misje sprzyjają umocnieniu w wierze tych, którzy starają się żyć w bliskości Pana Boga, ale są również zachętą do powrotu dla ludzi, którzy z różnych przyczyn oddalili się od Kościoła. - Misje to czas duchowego przebudzenia parafii - podkreśla proboszcz. Zaznacza jednocześnie, iż symbolicznego znaczenia w kontekście hasła misji oraz unickiej przeszłości wsi nabierze planowana na poniedziałek przeżywany w duchu wdzięczności za dar wiary modlitwa przy krzyżu obok dębów upamiętniających męczeństwo przodków.


Parafia w Hrudzie nosi wezwanie Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, zaś kościół - Najświętszego Serca Pana Jezusa. Do parafii należą miejscowości: Hrud, Ossówka i Roskosz.


My tylko siejemy, Bóg daje wzrost

PYTAMY ks. Pawła Siedlanowskiego prowadzącego misje w parafii Hrud.

Czym różnią się misje od rekolekcji? W potocznym odbiorze czasem obie formy są ze sobą utożsamiane.

Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 770) wyraźnie odróżnia misje od rekolekcji. O ile rekolekcje - organizowane w naszych parafiach zazwyczaj przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą - pełnią funkcję stałej formacji, stanowią okazję do odnowienia relacji z Panem Bogiem, bliźnimi, o tyle misje parafialne mają prowadzić do głębokiego nawrócenia. Jan Paweł II w „Catechesi tradendae” nazywa je „niezastąpionym środkiem okresowej, gruntownej odnowy życia chrześcijańskiego”. Taką rolę pełniły od wieków. Innymi słowy: misje mają pomóc nam na nowo wybrać Jezusa Chrystusa jako Pana swojego życia, powrócić do „pierwszej Miłości”, zredefiniować priorytety, odkryć piękno wspólnoty Kościoła i odnaleźć swoje miejsce w niej, np. poprzez wejście do różnych, mniejszych, tworzących go wspólnot.

 

Ktoś powiedział: „trzeba nam mniej indoktrynacji, więcej ewangelizacji”. Czy Ksiądz zgadza się z tym stwierdzeniem?

Doktryna jest ważna, co do tego nie ma wątpliwości. Rzecz w tym, by „twarda” teologia nie zdominowała przepowiadania Dobrej Nowiny. Podobnie jak moralizatorstwo czy modne dziś psychologizowanie. Cóż to jest „ewangelizacja”? - może ktoś zapytać. Definicji jest mnóstwo. Dużo mówi o niej biblijny opis zesłania Ducha Świętego. Autor Dziejów Apostolskich napisał, iż obecni tam ludzie „zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak [apostołowie] przemawiali w jego własnym języku”. Nie chodzi tu tylko o kwestie lingwistyczne. Usłyszeć słowo Boże „we własnym języku” to umieścić je w centrum swojej egzystencji, w odniesieniu do konkretnych problemów. Postawić je w centrum swojego jestestwa, absolutnie na pierwszym miejscu. Chodzi też o to „radosne zdumienie” - że Bóg kocha mnie „aż tak!” mocno, że „aż tak!” się uniżył, że „aż tak!” walczy o mnie, jest miłosierny, dobry! - do końca. Nasza odpowiedź może być tylko jedna: nawrócenie, wiara, braterska miłość.

 

Kościół ma obecnie dużą konkurencję w tej materii...

Owszem. Świat to dziś jedna wielka agora, targowisko idei. Namnożyło się „bogów” i obietnic, dróg. Pełno dziś podróbek: miłości, prawdy. Pozostały stare definicje, ale zmienił się ich zakres znaczeniowy. Non stop jesteśmy bombardowani treściami, czarowani słowami. Panuje chaos, pogubienie. Czy mamy wybrać również drogę - znanego z komercji czy polityki - marketingu? Stawiać coraz większe billboardy, podkręcać moc głośników? Nie w tym rzecz. Logika krzyża na czym innym się opiera. Jezus nie krzyczał. Mówił prawdę, świadczył o niej, odnowił obraz Boga, który jest miłością. Zapraszał: „Jeśli chcesz... pójdź za Mną”. Tyle możemy.

 

„To nie Krzyż się chwieje, to świat się chwieje i toczy - Krzyż stoi!”. Słowa te, autorstwa sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, uczynił Ksiądz hasłem misji w Hrudzie. Dlaczego?

Spotykamy się dziś z tendencją traktowania chrześcijan jako „ludu na wymarciu”. Ukazywania logiki Ewangelii jako przeżytku, Jezusa - jako ornamentu tradycji, prawdy przezeń objawionej - jako niezobowiązującej, ponieważ „każdy ma swoją prawdę” itp. Różnego rodzaju skandale, skwapliwie nagłaśniane tu i ówdzie, mają pokazać, że to schyłek Kościoła. Nieprawda. Bóg jest niezmienny, stały w swoich obietnicach, wierny przymierzu! Krew Ukrzyżowanego je przypieczętowała. Historia pokazuje, że po dawnych potęgach pozostały wspomnienia i ruiny. To, co dziś ukazuje się jako wspaniała „nowa era” - bez zobowiązań, moralności - również przeminie. Chrystusa nie da się zabić, ponieważ za każdym razem „powstaje z martwych”. Jego Krzyż jest mocno osadzony w logice dziejów. Chodzi o to, aby nie poddać się cywilizacji śmierci, nie ulec pokusie wyboru drogi na skróty. Nie jest to łatwe zadanie, to oczywiste. Ale też nigdy nie było łatwo.

 

Misjom towarzyszy wiele pytań: trwają osiem dni - to długo. Czy nie za długo? Jak dotrzeć do ludzi na co dzień stojących z boku Kościoła, pogubionych, zbuntowanych, spętanych nałogami?

Misje to zadanie dla całej wspólnoty parafialnej - nie tylko misjonarza czy proboszcza. Muszą być omodlone. Od wielu miesięcy razem z całą wspólnotą parafialną przygotowujemy się do nich. Poprzedza je post, dobrowolne wyrzeczenia. Każdy otrzymał imienne zaproszenie. Zostały zaangażowane grupy parafialne. Po ludzku próbujemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby dobrze przygotować grunt. Ale my tylko siejemy, Bóg daje wzrost.

 

Dziękuję za rozmowę.

AW

Powrót

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Wolność tańcem malowana


„Polskie DNA - wolność tańcem malowana” - widowisko muzyczne Alternatywnego Teatru Tańca LUZ - zainaugurowało cykl wydarzeń wpisujących się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Muzyczny spektakl został wystawiony w sali „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach 8 listopada. Chętnie będą mogli obejrzeć go także 11 i 27 listopad. [fot. Jarosław Grudziński]

FOTOGALERIA

100 lat Niepodległej


Siedleckie uroczystości z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zainaugurowała Msza św. w intencji ojczyzny sprawowana w kościele pw. św. Józefa. Uczestniczyli w niej mieszkańcy miasta, organizacje społeczne, szkoły, służby mundurowe i samorządowcy. Po zakończeniu Eucharystii uroczyście odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą 100-lecie odzyskania niepodległości. Jest ona umiejscowiona na obelisku, który powstał staraniem wszystkich siedleckich parafii. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik Wolności, gdzie miał miejsce dalszy ciąg jubileuszowych obchodów. [fot. Witold Bobryk]

PATRONAT "ECHO"


Rok o. Pio
Dwa okrągłe jubileusze: 100 lat od otrzymania stygmatów i 50 lat od przejścia do domu Ojca - ten rok z pewnością będzie należał do św. o. Pio.
więcej »
Przed Orszakiem św. Mikołaja
„Aby podobać się Bogu i ludziom - św. Mikołaj i św. Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży” - to hasło ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego ogłoszonego przez parafię pw. św. Mikołaja w Lublinie.
więcej »
 

POLECAMY


Otwórz się na cud uzdrowienia
Współczesny świat różni się od tego, któremu stawiał czoło za czasów swojego ziemskiego życia Jezus. Osiągnęliśmy ogromne postępy w dziedzinie medycyny, psychologii oraz opieki zdrowotnej. Jednak zdobycze te nie pozwoliły rozwiązać wszystkich problemów, z jakimi borykają się ludzie.
więcej »
Na tak!
Brak właściwych granic ochronnych w życiu każdego to poważny problem, a ból spowodowany agresją ze strony innych jest ogromny.
więcej »
Rekolekcje dla małżeństw
W dniach 16-18 listopada w diecezjalnym domu rekolekcyjnym w Siedlanowie odbędą się rekolekcje dla małżeństw ph. Świętość w codziennym życiu.
więcej »
Przegląd Teatrów Obrzędowych
17 listopada, o 10.00, w sali teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach odbędzie się II Regionalny Przegląd Teatrów Obrzędowych.
więcej »
 

SONDA

 

Światowy Dzień Ubogich jest okazją do...

pomocy potrzebujących

uświadomienia sobie, że bieda ma różne twarze

lekcją dzielenia się z drugim człowiekiem

przypomnienie, że miłosierdzie można czynić gestem i słowem

naukę, że czasem mniej znaczy więcejLITURGIA SŁOWA


Czwartek
Czytania:
;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR