25 kwietnia 2017 r. Imieniny obchodzą: Marek, Jarosław, Wasyl

Pogoda: Siedlce

Numer 16
20-26 kwietnia 2017r.

menu

NEWS

Triduum Paschalne i Wielkanoc są okazją, by naśladować Maryję w Jej wierze i zaufaniu. Życzymy zatem, by zbliżające się Święta Wielkanocne były dla wszystkich naszych Czytelników, Współpracowników i Przyjaciół czasem doświadczenia zwycięstwa Boga nad tym, co złe, raniące i niszczące. Niech pusty grób stanie się znakiem nadziei, a wstawiennictwo Matki Bożej wyprasza łaskę głębokiej wiary i zaufania Bogu w każdej chwili życia. Zespół Echa Katolickiego

Kościół

 
 

Jak pomoc księżom?

8 lutego 2017 r.

Osłona utkana z modlitwy


fot. PIXABAY.COM

Dziękujcie Bogu za waszych kapłanów. Wspierajcie ich modlitwą, życzliwością i dobrą radą - apelował papież Franciszek do Polaków podczas jednej z audiencji w Watykanie.

Modlitwa za kapłanów jest naszą powinnością. Nie patrzmy na nią w kategorii obowiązku czy nakazu. Módlmy się raczej z potrzeby serca, z wdzięczności za ich posługę i obecność, z radości, że mamy wokół siebie tak wielu oddanych duszpasterzy. Konieczność modlitwy za księży najpełniej rozumie ten, kto osobiście doświadczył, czym jest dar kapłaństwa, kto choć trochę poznał kapłańską codzienność, kto doznał błogosławieństwa płynącego z posługi i pomocy księdza.

Form modlitwy za duszpasterzy jest wiele. Tym razem chcemy napisać o dziele, które trwa od 18 lat, a swoim zasięgiem objęło nie tylko Polskę, ale i świat. Betańska Misja Wspierania Kapłanów, bo niej mowa, narodziła się przed Jezusem Eucharystycznym. Jej pomysłodawczynią jest s. Gabriela Jolanta Basista ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej.

Prosili o modlitwę

- Nasze zgromadzenie ma w swoim charyzmacie modlitwę za kapłanów. Takie zadanie wyznaczył nam założyciel - sługa Boży ks. Józef Małysiak. Po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych zostałam skierowana do pracy w zakrystii. Współpracowałam wtedy z kilkunastoma kapłanami. Miałam wówczas sposobność, by przyjrzeć się nie tylko ich obowiązkom i posłudze. Księża wielokrotnie dzielili się ze mną swoimi trudnościami, prosząc jednocześnie o wsparcie modlitewne - wspomina s. Gabriela, dodając, iż tak zrodziła się myśl, by każdego dnia przez godzinę uczestniczyć w adoracji Najświętszego Sakramentu właśnie w intencji kapłanów. - Podczas spotkań z Jezusem Eucharystycznym przyszło mi do głowy, by do modlitwy za księży zachęcać także inne osoby. Pomyślałam: „nasz charyzmat jest taki piękny; trzeba się nim dzielić”…

Moja rozmówczyni prowadziła w tamtym czasie referat powołaniowy. Postanowiła, że do modlitwy za kapłanów zaprosi dziewczyny, które do niego należały.

- Osiem pierwszych osób włączyło się w to dzieło 4 lutego 1999 r. Byliśmy wtedy na rekolekcjach. Nie spodziewałam się, że inicjatywa rozszerzy się tak szybko. Zaczęliśmy otrzymywać zgłoszenia od ludzi, którzy chcieli modlić się systematycznie za kapłanów. Równolegle płynęły prośby o wsparcie od samych księży - opowiada s. G. Basista

Jeden na jednego

Hasło misji powstało od nazwy zgromadzenia. W akcję włączyło się już 7,1 tys. osób. Obowiązuje tu zasada „jeden na jednego” - jedna osoba modli się za jednego księdza. - Cały czas spływają do nas kolejne zgłoszenia. Wiele deklaracji otrzymaliśmy w związku z 18 rocznicą BMWK. Reguły przynależności są bardzo proste. Należy do nas zadzwonić albo wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej: www.bmwk.pl. Każdy, kto zadeklaruje swój udział w BMWK, otrzymuje legitymację ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz imieniem omadlanego kapłana. Są tam także dwie specjalne modlitwy. W jednej, adresowanej do Matki Bożej, obejmujemy pamięcią wszystkich kapłanów należących do misji. Druga modlitwa skierowana jest do Ducha Świętego; to zawierzenie kapłana, w intencji którego obiecaliśmy się modlić. Warto pamiętać, że jeśli ktoś zapomni o modlitwie za „swojego” księdza albo nie będzie miał możliwości, by się za niego pomodlić, to każdego dnia i tak jest on omadlany przez pozostałych członków misji - tłumaczy siostra.

Imię w brewiarzu

Uczestnicy BMWK nie mają innych zobowiązań prócz odmówienia wspomnianych dwóch modlitw. Oczywiście, jak zaznacza s. Gabriela, w intencji powierzonego sobie kapłana możemy też ofiarować Komunię św., umartwienia, prace czy posty.

Na stronie internetowej sióstr betanek zamieszczono kilka świadectw nadesłanych przez członków misji oraz kapłanów. - Ludzie piszą, że ta modlitwa zmieniła ich spojrzenie na kapłaństwo; poprzez udział w BMWK czują się apostołami kapłanów. Nierzadko dzwonią do nas także sami księżą. Dziękują za modlitwę i potwierdzają, że wsparcie to odczuwają wręcz namacalnie. Niektórzy kapłani noszą w swoim brewiarzu imię osoby, która pamięta o nich w modlitwie - podkreśla siostra.

Od razu zaprasza też do odwiedzania strony internetowej: www.bmwk.pl. Tu można znaleźć wszelkie informacje o BMWK. Za pośrednictwem strony można przesłać także intencje modlitewne za konkretnego kapłana, które zostaną powierzone Bogu przez siostry podczas wspólnotowej adoracji.

Numer alarmowy

- Ostatnio najwięcej ludzi trafia do nas poprzez profil na facebooku. Prowadzimy również akcje informacyjne w parafiach. Na zaproszenie księży proboszczów, oraz za ich zgodą, organizujemy tzw. niedziele kapłańskie. Podczas wszystkich Mszy św. mówimy na temat kapłaństwa oraz potrzebie modlitwy za kapłanów. Chcemy przybliżyć ludziom piękno i wielkość tego wielkiego daru. Udzielamy informacji na temat naszej misji, a chętni mogą wpisać się do BMWK. Prowadzimy także esemesowe pogotowie dla kapłanów, którzy przeżywają trudności i potrzebują modlitwy. Swoje prośby mogą zgłaszać pod nr. tel. 513-782-716. Poszczególne intencje są natychmiast omadlane i znane tylko naszym siostrom. Nazywam to iskierką do nieba. Ksiądz, który prześle intencję, zawsze dostaje potwierdzenie, że otrzymałyśmy jego wiadomość - uściśla s. Gabriela.

Pokazać sens i piękno

BMWK pobłogosławił abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski. Siostrom bardzo zależy na dalszym promowaniu misji i bezpośrednim kontakcie z wiernymi. - Przyjedziemy wszędzie, gdzie tylko zechcą nas przyjąć. Z doświadczenia wiem, że spotkania w ramach „niedziel kapłańskich” otwierają ludziom oczy. Media często pokazują księży w bardzo niekorzystnym świetle, przez pryzmat afer, skandali i konfliktów. Oczywiście księżom, jak wszystkim innym, zdarzają się upadki, ale przede wszystkim trzeba pokazać, że kapłaństwo, które noszą w sobie, jest święte. Bez kapłana nie ma Eucharystii i rozgrzeszenia, nie ma Boga żywego wśród nas - wyjaśnia s. G. Basista. Dodaje, że ten, kto patrzy na kapłana z perspektywy wiary, będzie potrafił go bronić w środowiskach, w których księża są atakowani i ośmieszani. „Dobry pasterz, pasterz według Bożego Serca, jest największym skarbem, jaki Bóg może dać parafii i jednym z najcenniejszych darów Jego Miłosierdzia” - powtarzał św. Jan Maria Vianney. Trudno się z tym nie zgodzić!

Jesteśmy ich cieniem

Członków BMWK s. Gabriela nazywa aniołami stróżami księży. - Stajemy się nimi poprzez swoją modlitwę i niezauważalną obecność. Jesteśmy „cieniem” kapłana. Idziemy za nim pokornie, nie wyprzedzamy go, nie doradzamy. Towarzyszymy mu tylko cichą modlitwą - wyjaśnia ideę BMWK.

Założyciel Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej pisał, że błogosławieni są ci, którzy kapłanów szanują, wspierają i pomagają im w ich trudnej pracy. Z kolei św. Jan Paweł II zauważył, że „modlitwa tworzy kapłana i kapłan tworzy się przez modlitwę”.

Modlitwa ma ogromną moc. Warto, byśmy za jej pomocą wypraszali naszym kapłanom zapał i świętość życia; ochraniali i wspierali ich posługę. Jezus w rozmowie ze św. s. Faustyną nazwał kapłanów drogocenną perłą, która jest bliska Jego Sercu. Jeśli trudno nam modlić się za ogół, powierzmy Bogu tych kapłanów, których znamy. Przypomnijmy sobie ich twarze, słowa, uśmiech… Przywołajmy chwile, gdy widzieliśmy ich przy ołtarzu, na ambonie i w konfesjonale; gdy patrzyliśmy na ich zmęczone twarze, kiedy wracali ze szkoły, gdy szli z nami w pielgrzymkach, towarzyszyli we wspólnotach i na czuwaniach. Najpiękniejszym „dziękuję”, jakie możemy im powiedzieć, jest nasza modlitwa. Niech Pan będzie w nich uwielbiony!


MOIM ZDANIEM

Ks. Kamil Frączek - wikariusz parafii Rossosz

Każdy z kapłanów nieraz przekonał się, jak ważna jest modlitwa w jego intencji. W życiu kapłańskim niejednokrotnie doświadczamy różnych trudności, które odbierają pierwotny entuzjazm związany z wypełnianiem posługi i realizacją naszego powołania. Wielką pomoc w przestrzeni duchowej przynoszą wtedy osoby, które swoim wstawiennictwem wypraszają nam u Boga potrzebne łaski, aby nasza posługa mogła być autentycznym naśladowaniem Jezusa - Najwyższego Kapłana. Warto wspomnieć tu np. o apostolacie „Margaretka”, w którym grupa osób podejmuje się codziennej modlitwy za konkretnego kapłana. Jestem wdzięczny wszystkim ludziom z mojej rodzinnej parafii, Radzynia Podlaskiego, oraz z Rossosza, gdzie obecnie pracuję, którzy w ten sposób wspierają moją posługę i przez to uczestniczą w dobru, które dzieje się poprzez posługę każdego księdza. Pragnę tu wspomnieć również o działalności znanej charyzmatycznej irlandzkiej zakonnicy. S. Briege McKenna już od kilkudziesięciu lat wraz z o. Kevinem Scallonem posługuje modlitwą wstawienniczą wśród kapłanów na całym świecie, organizując rekolekcje ,,Intercession for Priest”. Jakiś czas temu miałem możliwość wzięcia udziału w tego typu rekolekcjach. Przez kilka dni byliśmy omadlani przez prowadzących. Był to czas szczególnego odnowienia kapłańskiego charyzmatu oraz doświadczenia Bożej miłości. Tylko modlitwa jest źródłem siły i Bożej łaski. Doświadczając takiego dobra, możemy przekazywać je dalej, powierzonym nam ludziom.

Agnieszka Wawryniuk

Powrót

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Spektakl o s. Faustynie


21 kwietnia w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białej Podlaskiej wystawiono spektakl o św. s. Faustynie. Tematem sztuki było życie apostołki Miłosierdzia oraz propagowanie orędzia, jakie otrzymała od Jezusa. [fot. AWAW]

FOTOGALERIA

Odpust w sanktuarium


23 kwietnia w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białej Podlaskiej obchodzono doroczny odpust. Uroczystości przewodniczył biskup siedlecki Kazimierz Gurda. [fot. AWAW]

PATRONAT "ECHO"


Konkurs papieski
Patriotyzm Karola Wojtyły - 1920-2005 - to hasło tegorocznej, 13 już edycji konkursu wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II organizowanego przez Instytut Tertio Millennio.
więcej »
Diecezjalny Dzień Rodziny
W niedzielę,7 maja, w bazylice w Parczewie odbędzie się doroczne spotkanie ph. Diecezjalny Dzień Rodziny. W programie uroczystości m.in.: Eucharystia, prelekcja, modlitwa różańcowa ze świadectwami. Zapraszamy!
więcej »
I Konkurs Piosenki Religijnej Cantate Deo 2017
Zgłoszenia należy przesyłać do 28 kwietnia: pocztą elektroniczną na adres: cantatedeo.ksp@gmail.com lub pocztą na adres: Katolicki Zespół Edukacyjny, ul. Sokołowska 172, 08-119 Siedlce. 
więcej »
Zaproszenie do udziału w konkursie
Siostry nazaretanki wraz z parafią św. Brata Alberta, szkołą i Łukowskim Ośrodkiem Kultury organizują konkurs poświęcony św. Albertowi Chmielowskiemu. Do udziału zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych.
więcej »
Jarmark św. Stanisława
Promocja regionalnych produktów i tradycyjnych potraw, prezentacja ginących zawodów rzemieślniczych oraz występy zespołów ludowych znalazły się w programie X Jarmarku św. Stanisława, który odbędzie się w dniach 5-6 maja.
więcej »
Wspólne szycie flagi
2 maja, o 15.30, rozpoczną się Gminno-Parafialne Obchody Dnia Flagi RP. W programie spotkania m.in. wspólne szycie flagi narodowej i maryjnej.
więcej »
VI Gminny Rajd Rowerowy
2 maja w Czołomyjach odbędzie się VI Gminny Rajd Rowerowy ph. „Z flagą w tle”. Szczegółowe informacje na plakacie.
więcej »
 

POLECAMY


Sierpień 1915 r. - dzień po dniu
Ziemią łez i krzyży nazywa dr Józef Geresz umęczoną ziemię podlaską, przybliżając w książce ważny moment w jej dziejach. To niezwykle ważna publikacja, doskonale wpisująca się w trwający Rok Marszałka Józefa Piłsudskiego.
więcej »
 

SONDA

 

Koronka do Miłosierdzia Bożego jest dla mnie...

ostatnią deską ratunku dla grzesznego świata

modlitwą, dzięki której można uprosić łaskę szczęśliwej śmierci

ulubioną - obok różańca - modlitwą

odpowiedzią na apostolstwo św. s. Faustyny

okazją do codziennego nawracania się


LITURGIA SŁOWA


Wtorek
Czytania:
1 P 5,5b-14; Ps 89,2-3.6-7.16-17
Ewangelia:
Mk 16,15-20

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR