25 kwietnia 2017 r. Imieniny obchodzš: Marek, Jarosław, Wasyl

Pogoda: Siedlce

Numer 16
20-26 kwietnia 2017r.

menu

NEWS

Triduum Paschalne i Wielkanoc sš okazjš, by naœladować Maryję w Jej wierze i zaufaniu. Życzymy zatem, by zbliżajšce się Œwięta Wielkanocne były dla wszystkich naszych Czytelników, Współpracowników i Przyjaciół czasem doœwiadczenia zwycięstwa Boga nad tym, co złe, ranišce i niszczšce. Niech pusty grób stanie się znakiem nadziei, a wstawiennictwo Matki Bożej wyprasza łaskę głębokiej wiary i zaufania Bogu w każdej chwili życia. Zespół Echa Katolickiego

ARCHIWUM - Historia

 
 
Rocznik Wydanie Autor


 
 

ARCHIWUM - wyniki

 
 
       
15/2017 Komentarz
14/2017 W rocznicę zbrodni
14/2017 Z dziejów Podlasia (576)
13/2017 Parafia Witoroż
13/2017 Z dziejów Podlasia (575)
12/2017 W Roku Koœciuszki
12/2017 Z dziejów Podlasia (574)
11/2017 Œladami bł. Męczenników Podlaskich
11/2017 Z dziejów Podlasia (573)
10/2017 Dziewczyny niezłomne
10/2017 Z dziejów Podlasia (572)
9/2017 Kockie muzeum
9/2017 Z dziejów Podlasia (571)
8/2017 Z dziejów Podlasia (570)
8/2017 Stowarzyszenie Domu Dziecka - Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny
7/2017 Œladami bł. Męczenników Podlaskich
7/2017 Z dziejów Podlasia (569)
6/2017 Powiat bialski
6/2017 Z dziejów Podlasia (568)
5/2017 Zbigniew Romaszewski
5/2017 Z dziejów Podlasia (567)
4/2017 Kolejny rajd
4/2017 Z dziejów Podlasia (566)
3/2017 Premier rzšdu
3/2017 Z dziejów Podlasia (565)
2/2017 Wspomnienie
2/2017 Z dziejów Podlasia (564)
1/2017 Z dziejów Podlasia (563)
1/2017 Spuœcizna Barbary Witczak-Witaczyńskiej
52/2016 Apel o pomoc!
52/2016 Z dziejów Podlasia (562)
51/2016 Wspomnienia
51/2016 Z dziejów Podlasia (561)
50/2016 Strajk œrodowisk uczelnianych
50/2016 Z dziejów Podlasia (560)
49/2016 Rocznica wprowadzenia stanu wojennego
49/2016 Z dziejów Podlasia (559)
48/2016 Echa filmowej produkcji
48/2016 Z dziejów Podlasia (558)
47/2016 Wspomnienie
47/2016 Z dziejów Podlasia (557)
46/2016 Wystawa w Archiwum Państwowym
46/2016 Z dziejów Podlasia (556)
45/2016 Wystawa ph. Ziemianka na Podlasiu
45/2016 Z dziejów Podlasia (555)
44/2016 Œwięto Niepodległoœci
44/2016 Z dziejów Podlasia (554)
43/2016 Wspomnienie
43/2016 Z dziejów Podlasia (553)
42/2016 Rozmowa ECHA
42/2016 Z dziejów Podlasia (552)
41/2016 Zbrodnia katyńska
41/2016 Z dziejów Podlasia (551)
40/2016 Patriotycznie w Szaniawach
40/2016 Z dziejów Podlasia (550)
39/2016 XX-lecie beatyfikacji Męczenników Podlaskich
39/2016 Z dziejów Podlasia (549)
38/2016 Wystawa w Archiwum Państwowym
38/2016 Z dziejów Podlasia (548)
37/2016 Z dziejów Podlasia (547)
37/2016 Milenijne obchody
36/2016 W oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Tysišclecia (II)
36/2016 Z dziejów Podlasia (546)
35/2016 Przed 1 wrzeœnia
35/2016 Z dziejów Podlasia (545)
34/2016 W oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Tysišclecia
34/2016 Z dziejów Podlasia (544)
33/2016 Wystawa
33/2016 Z dziejów Podlasia (543)
32/2016 Siedlecka fotografia
32/2016 Z dziejów Podlasia (542)
31/2016 Z dziejów Podlasia (541)
30/2016 Zainteresowanie genealogiš
30/2016 Z dziejów Podlasia (540)
29/2016 Z dziejów Podlasia (539)
29/2016 Komunistyczne pozostałoœci
28/2016 Piknik z kulturš tatarskš
28/2016 Z dziejów Podlasia (538)
27/2016 Z dziejów Podlasia (537)
27/2016 Ryki
26/2016 Z dziejów Podlasia (536)
26/2016 Uhonorowano ZEW
25/2016 Przebieg uroczystoœci millenijnych w stolicy
25/2016 Z DZIEJÓW PODLASIA (535)
24/2016 Promocja ksišżki
24/2016 Z dziejów Podlasia (534)
23/2016 Spotkanie Bractwa œw. Judy Tadeusza
23/2016 Z dziejów Podlasia (533)
22/2016 Nowa publikacja historyczna
22/2016 Z dziejów Podlasia (532)
21/2016 Tragiczne dzieje Kškolewnicy
21/2016 Z dziejów Podlasia (531)
20/2016 Jubileusz parafii w Huszlewie
20/2016 Z dziejów Podlasia (530)
19/2016 Konferencja w AP
19/2016 Z dziejów Podlasia (529)
18/2016 Jubileusz 500-lecia parafii w Horbowie
18/2016 Z dziejów Podlasia (528)
17/2016 Rozmowa
17/2016 Z dziejów Podlasia (527)
16/2016 Z dziejów Podlasia (526)
16/2016 W hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej
15/2016 Z dziejów Podlasia (525)
15/2016 Trzy doniosłe wydarzenia
14/2016 Pięciolecie działalnoœci prochowni i KMFiH
14/2016 Z dziejów Podlasia (524)
13/2016 Wspomnienia
13/2016 Z dziejów Podlasia (523)
12/2016 Prawdziwa historia
12/2016 Z dziejów Podlasia (522)
11/2016 Waga œwiadectwa
11/2016 Z dziejów Podlasia (521)
10/2016 Odznaczony z Podlasia
10/2016 Z dziejów Podlasia (520)
9/2016 Wspomnienie
9/2016 Z dziejów Podlasia (519)
8/2016 Niezwykłe odkrycie
8/2016 Z dziejów Podlasia (518)
7/2016 Wspomnienie
7/2016 Z dziejów Podlasia (517)
6/2016 Z dziejów Podlasia (516)
6/2016 Uroczystoœci na czeœć Ignacego Kołodziejczyka
5/2016 Z dziejów Podlasia (515)
5/2016 Rocznica ratowania Dzieci Zamojszczyzny
4/2016 153 rocznica powstania styczniowego
4/2016 Z dziejów Podlasia (514)
3/2016 Spotkanie z A.M. Anders
3/2016 Z dziejów Podlasia (513)
2/2016 Męczeństwo unitów
2/2016 Z dziejów Podlasia (512)
1/2016 Historycy piszš do prezydenta...
1/2016 Z dziejów Podlasia (511)
53/2015 ZNP w Kškolewnicy
53/2015 Z dziejów Podlasia (510)
51/2015 Upamiętnili ofiary
51/2015 Z dziejów Podlasia (509)
50/2015 Wystawa w archiwum
50/2015 Z dziejów Podlasia (508)
49/2015 Z dziejów Podlasia (507)
49/2015 Uhonorowanie ks. M. Łuszczyńskiego
48/2015 Z dziejów Podlasia (506)
48/2015 Wspomnienie
47/2015 Z dziejów Podlasia (505)
47/2015 Wystawa i promocja ksišżki
46/2015 Lokalna historia
46/2015 Z dziejów Podlasia (504)
45/2015 Pamięci unitów
45/2015 Z dziejów Podlasia (503)
44/2015 Odznaczeni działacze opozycji
44/2015 Z dziejów Podlasia (502)
43/2015 50 lat TPZŁ
43/2015 Z dziejów Podlasia (501)
42/2015 W trosce o lokalnš historię
42/2015 Z dziejów Podlasia (500)
41/2015 O kazaniach ks. Witolda Kobylińskiego
41/2015 Z dziejów Podlasia (499)
40/2015 40 lat zespołu Brusowianki
40/2015 Z dziejów Podlasia (498)
39/2015 Jubileusz wsi Biała
39/2015 Z dziejów Podlasia (497)
38/2015 Wspomnienie
38/2015 Z dziejów Podlasia (496)
37/2015 Celem upamiętnienia
37/2015 Z dziejów Podlasia (495)
36/2015 Z dziejów Podlasia (494)
36/2015 35 lat Solidarnoœci
35/2015 Głos w dyskusji
35/2015 Z dziejów Podlasia (493)
34/2015 Wiara i historia
34/2015 Z dziejów Podlasia (492)
33/2015 Wspomnienie o o. Maksymilianie
33/2015 Z dziejów Podlasia (491)
32/2015 Patriotyczne spotkanie
32/2015 Z dziejów Podlasia (490)
31/2015 Sposób na rekreację
31/2015 Z dziejów Podlasia (489)
30/2015 Œwiętowanie i wspomnienia
30/2015 Z dziejów Podlasia (488)
29/2015 Z dziejów Podlasia ( 487)
29/2015 Galeria Socrealizmu w Muzeum Zamoyskich
28/2015 71 rocznica bitwy pod Jeziorami
28/2015 Z dziejów Podlasia ( 486)
28/2015 RADZYŃ PODLASKI
27/2015 Kronika œp. ks. prał. Witolda Kobylińskiego
27/2015 Z dziejów Podlasia (485)
26/2015 Na pamištkę pierwszej audycji
26/2015 Z dziejów Podlasia (484)
25/2015 Ksišżka ukazujšca dzieje unickiej rodziny Szubarczyków
25/2015 Z dziejów Podlasia (483)
24/2015 75-lecie pacyfikacji wsi Rudno
24/2015 Z dziejów Podlasia (482)
23/2015 Historia rodu Somlów
23/2015 Z dziejów Podlasia (481)
22/2015 Sprawiedliwi wœród narodów
22/2015 Z dziejów Podlasia (480)
21/2015 Wspomnienia
21/2015 Z dziejów Podlasia (479)
20/2015 Powrót do tradycji
20/2015 Z dziejów Podlasia (478)
19/2015 Księża, którzy zginęli w Oœwięcimiu
19/2015 Z dziejów Podlasia (477)
18/2015 Obowišzek pamięci
18/2015 Z dziejów Podlasia (476)
17/2015 Wspomnienia księży z diecezji siedleckiej
17/2015 Z dziejów Podlasia (475)
16/2015 Księża z naszej diecezji
16/2015 Z dziejów Podlasia (474)
15/2015 Zbrodnia katyńska
15/2015 Z dziejów Podlasia (473)
14/2015 W toku prac remontowych
14/2015 Z dziejów Podlasia (472)
13/2015 Przed 150 rocznicš stracenia ks. S. Brzóski
13/2015 Z dziejów Podlasia (471)
12/2015 XLIII/XLIV tom Rocznika Międzyrzeckiego
12/2015 Z dziejów Podlasia (470)
11/2015 Wspomnienie o ks. Stefanie W. Frelichowskiego
11/2015 Z dziejów Podlasia (469)
10/2015 Z dziejów Podlasia (468)
10/2015 Uczcili żołnierzy wyklętych
9/2015 Z dziejów Podlasia (467)
9/2015 Witold Pilecki
8/2015 Matejko w Muzeum Diecezjalnym
8/2015 Z dziejów Podlasia (466)
7/2015 Pamięci Dzieci Zamojszczyzny
7/2015 Z dziejów Podlasia (465)
6/2015 Jubileuszowo...
6/2015 Z dziejów Podlasia (464)
5/2015 Studenckie pasje
5/2015 Z dziejów Podlasia (463)
4/2015 Perełka wœród eksponatów
4/2015 Z dziejów Podlasia (462)
3/2015 Siedlecki jubileusz
3/2015 Z dziejów Podlasia (461)
2/2015 Rocznik Konstantynowski
2/2015 Z dziejów Podlasia (460)
1/2015 Z Wielkopolski na ziemię łukowskš
1/2015 Z dziejów Podlasia (459)
52/2014 Z pamiętników Czesława Pasiaka
52/2014 Z dziejów Podlasia (458)
51/2014 Bł. Siostry Męczennice z Nowogródka
51/2014 Z dziejów Podlasia (457)
50/2014 Œwiadectwa
50/2014 Z dziejów Podlasia (456)
49/2014 Wspomnienie
49/2014 Z dziejów Podlasia (455)
48/2014 Dzieje parafii w Czelabińsku
48/2014 Z dziejów Podlasia (454)
47/2014 Grobowiec odzyskał blask
47/2014 Z dziejów Podlasia (453)
46/2014 Nowe zbiory w archiwum
46/2014 Z dziejów Podlasia (452)
45/2014 Wybitny społecznik
45/2014 Z dziejów Podlasia (451)
44/2014 Z dziejów Podlasia (450)
44/2014 Celem uczczenia przodków
43/2014 Uroczyste poœwięcenie krzyża
43/2014 Z dziejów Podlasia (449)
42/2014 Harcerski jubileusz
42/2014 Z dziejów Podlasia (448)
41/2014 Patriotycznie i atrakcyjnie
41/2014 Z dziejów Podlasia (447)
40/2014 Złożyli hołd ofiarom
40/2014 Z dziejów Podlasia (446)
39/2014 W hołdzie poległym
39/2014 Z dziejów Podlasia (445)
38/2014 W rocznicę agresji radzieckiej
38/2014 Z dziejów Podlasia (444)
37/2014 Dzieje wspólnoty parafialnej i koœcioła (II)
37/2014 Kontrowersyjny bohater i zarzšdzenie komisarza
36/2014 Dzieje wspólnoty parafialnej i koœcioła (I)
36/2014 Z dziejów Podlasia (442)
35/2014 Wrzesień 1939
35/2014 Z dziejów Podlasia (441)
34/2014 Promocja ksišżki
34/2014 Z dziejów Podlasia (440)
33/2014 Rocznica pacyfikacji obozu
33/2014 Z dziejów Podlasia (439)
32/2014 Pamięci Romów
32/2014 Z dziejów Podlasia (438)
31/2014 150 rocznica œmierci ks. Wawrzyńca Lewandowskiego
31/2014 Z dziejów Podlasia (437)
30/2014 Z dziejów Podlasia (436)
30/2014 Ludzkie historie
29/2014 Rozmowa z dr Beatš Gałek, politologiem, zastępcš dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UPH w Siedlcach, autorkš ksišżki Starobielsk. Obóz jeniecki NKWD wrzesień 1939-maj1940
29/2014 Z dziejów Podlasia (435)
28/2014 Prochownia w Terespolu
28/2014 Z dziejów Podlasia (434)
28/2014 Wspomnienia Wacława Zabielskiego
27/2014 Radzyń Podlaski
27/2014 Z dziejów Podlasia (433)
26/2014 Ku pamięci rolniczej Solidarnoœci
26/2014 Z dziejów Podlasia (432)
25/2014 Konferencja naukowa
25/2014 Z dziejów Podlasia (431)
24/2014 70 rocznica zbrodni w lesie Baran
24/2014 Z dziejów Podlasia (430)
23/2014 Uroczysko Baran
23/2014 Z dziejów Podlasia (429)
22/2014 W 70 rocznicę tragedii
22/2014 Z dziejów Podlasia (428)
21/2014 Jubileusz szkoły
21/2014 Z dziejów Podlasia (427)
20/2014 Pamięć i historia
20/2014 Z dziejów Podlasia (426)
19/2014 Odznaczona Krzyżem Wolnoœci i Solidarnoœci
19/2014 Z dziejów Podlasia (425)
18/2014 Rocznica zbrodni katyńskiej
18/2014 Z dziejów Podlasia (424)
17/2014 Kanonizacja Jana XXIII
17/2014 Z dziejów Podlasia (423)
16/2014 Poœwięcenie krzyża katyńskiego
16/2014 Z dziejów Podlasia (422)
15/2014 Miesišc Pamięci Narodowej
15/2014 Z dziejów Podlasia (421)
14/2014 Obrona krzyża w Miętnem (V)
14/2014 Z dziejów Podlasia (420)
13/2014 O broni V-2 w muzeum
13/2014 Z dziejów Podlasia (419)
12/2014 Człowiek z pasjš
12/2014 Z dziejów Podlasia (418)
11/2014 Rok Koœciuszkowski
11/2014 Z dziejów Podlasia (417)
10/2014 Z dziejów Podlasia (416)
10/2014 Pamiętajš od 70 lat
9/2014 Żołnierze wyklęci
9/2014 Z dziejów Podlasia (415)
8/2014 Stowarzyszenie Miłoœników Ziemi Jabłońskiej
8/2014 Z dziejów Podlasia (414)
7/2014 Cenna projekcja
7/2014 Z dziejów Podlasia (413)
6/2014 Inicjatywa stowarzyszenia KoLiber
6/2014 Z dziejów Podlasia (412)
5/2014 Sprawiedliwi wœród Narodów Œwiata
5/2014 Z dziejów Podlasia (411)
4/2014 Z dziejów Podlasia (410)
3/2014 Spotkanie z dziennikarzem
3/2014 Z dziejów Podlasia (409)
2/2014 Spisek, którego nie było
2/2014 Z dziejów Podlasia (408)
1/2014 Obrona krzyży w Miętnem (II)
1/2014 Z dziejów Podlasia (407)
52/2013 W 32 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego
52/2013 Z dziejów Podlasia (406)
51/2013 Rozmowa z Rafałem WoŸniakiem z Wyższej Szkoły Finansów i Zarzšdzania w Warszawie
51/2013 Z dziejów Podlasia (405)
50/2013 Walka o wpływy
50/2013 Z dziejów Podlasia (404)
49/2013 Janusz Duk - wspomnienie
49/2013 Z dziejów Podlasia (403)
48/2013 Ligawkowa tradycja
48/2013 Z dziejów Podlasia (402)
47/2013 Losy cmentarza przy Włoskiej
47/2013 Z dziejów Podlasia (401)
46/2013 Wystawa i konferencja
46/2013 Z dziejów Podlasia (400)
45/2013 Dzień Niepodległoœci
45/2013 Z dziejów Podlasia (399)
44/2013 Wystawa o holocauœcie
44/2013 Z dziejów Podlasia (398)
43/2013 Z dziejów Podlasia (397)
43/2013 W trosce o piękno pomników
42/2013 Z dziejów Podlasia (396)
41/2013 Z dziejów Podlasia (395)
41/2013 Tragiczna historia
41/2013 Wokół kopca
40/2013 Z dziejów Podlasia (394)
40/2013 Wspomnienie o ks. Henryku Ćwiklińskim
39/2013 Z dziejów Podlasia (393)
38/2013 Z dziejów Podlasia (392)
38/2013 Historia i modlitwa
37/2013 Z dziejów Podlasia (391)
36/2013 Cenne œwiadectwa
36/2013 Z dziejów Podlasia (390)
35/2013 Z dziejów Podlasia (389)
35/2013 Rocznica otwarcia teatru
34/2013 Z dziejów Podlasia (388)
34/2013 Bohaterscy duchowni
33/2013 Dzieje parafii Serokomla
33/2013 Z dziejów Podlasia (387)
32/2013 Z dziejów Podlasia (386)
31/2013 Spotkanie po latach w Elektryku
31/2013 Z dziejów Podlasia (385)
30/2013 Konkurs na upamiętnienie miejsca pamięci
30/2013 Z dziejów Podlasia (384)
29/2013 O 70 rocznicy zbrojnego buntu w Treblince i sposobach upamiętniania zagłady Żydów mówi dr Edward Kopówka, kierownik Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.
29/2013 Z dziejów Podlasia (383)
28/2013 W siedleckim lapidarium
28/2013 Poœwięcenie obelisku i tablicy
27/2013 Zbrodnie przeszłoœci
27/2013 Parafia od 600 lat
26/2013 Z dziejów Podlasia (380)
25/2013 Z dziejów Podlasia (379)
24/2013 Z dziejów Podlasia (378)
23/2013 Z dziejów Podlasia (377)
22/2013 Z dziejów Podlasia (376)
21/2013 Z dziejów Podlasia (375)
20/2013 Z dziejów Podlasia (374)
20/2013 Harcerstwo w czasach wojny
19/2013 Z dziejów Podlasia (373)
18/2013 Z dziejów Podlasia (372)
17/2013 Z dziejów Podlasia (371)
16/2013 Z dziejów Podlasia (370)
16/2013 Konferencja naukowa
15/2013 Z dziejów Podlasia (369)
15/2013 Chcę tylko wiedzieć: gdzie i kiedy
14/2013 Z dziejów Podlasia (368)
13/2013 Z dziejów Podlasia (367)
12/2013 Z dziejów Podlasia (366)
11/2013 Z dziejów Podlasia (365)
10/2013 Z dziejów Podlasia (364)
9/2013 Z dziejów Podlasia (363)
9/2013 Rozmowa z dr. Wiesławem Charczukiem, historykiem
8/2013 Z dziejów Podlasia (362)
7/2013 Z rodzinnej kroniki
7/2013 Z dziejów Podlasia (361)
6/2013 70 rocznica ratowania Dzieci Zamojszczyzny
6/2013 Z dziejów Podlasia (360)
5/2013 Wspomnienie o s. Małgorzacie Banaœ
5/2013 Z dziejów Podlasia (359)
4/2013 Z dziejów Podlasia (358)
4/2013 Praktyki studenckie w miejscu zagłady
3/2013 Z dziejów Podlasia (357)
3/2013 W rocznicę
2/2013 Z dziejów Podlasia (356)
1/2013 Z dziejów Podlasia (355)
51/2012 Z dziejów Podlasia (354)
51/2012 Z ukłonem wobec historii
50/2012 Z dziejów Podlasia (353)
49/2012 Z dziejów Podlasia (352)
48/2012 Z dziejów Podlasia (351)
47/2012 Z dziejów Podlasia (350)
46/2012 Z dziejów Podlasia (349)
45/2012 Z dziejów Podlasia (348)
44/2012 Z dziejów Podlasia (347)
43/2012 Z dziejów Podlasia (346)
42/2012 Z dziejów Podlasia (345)
41/2012 Z dziejów Podlasia (344)
40/2012 Z dziejów Podlasia (343)
39/2012 Z dziejów Podlasia (342)
39/2012 Rozmowa z kpt. Ryszardem Chraniukiem, prezesem Zarzšdu Okręgowego Zwišzku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych WięŸniów Politycznych w Siedlcach
38/2012 Rozmowa z Mariš Sawczuk, dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie.
38/2012 Z dziejów Podlasia (341)
37/2012 Z dziejów Podlasia (340)
36/2012 Z dziejów Podlasia (339)
35/2012 Z dziejów Podlasia (338)
34/2012 Z dziejów Podlasia (337)
33/2012 Z dziejów Podlasia (336)
32/2012 Z dziejów Podlasia (335)
31/2012 Z dziejów Podlasia (334)
30/2012 Z dziejów Podlasia (333)
29/2012 Z dziejów Podlasia (332)
28/2012 Z dziejów Podlasia (331)
27/2012 Z dziejów Podlasia (330)
26/2012 Z dziejów Podlasia (329)
25/2012 Z dziejów Podlasia (328)
24/2012 Z dziejów Podlasia (327)
23/2012 Z dziejów Podlasia (326)
22/2012 Z dziejów Podlasia (325)
21/2012 Z dziejów Podlasia (324)
19/2012 Zwycięstwo pod RogoŸnicš 29 sierpnia 1831 r.
18/2012 Z dziejów Podlasia (321)
17/2012 Z dziejów Podlasia (320)
16/2012 Z dziejów Podlasia (319)
15/2012 Z dziejów Podlasia (318)
14/2012 Z dziejów Podlasia (317)
13/2012 Z dziejów Podlasia (316)
12/2012 Z dziejów Podlasia (315)
11/2012 Z dziejów Podlasia (314)
10/2012 Z dziejów Podlasia (313)
9/2012 Z dziejów Podlasia (312)
8/2012 Z dziejów Podlasia (311)
7/2012 Z dziejów Podlasia (310)
6/2012 Z dziejów Podlasia (309)
5/2012 Z dziejów Podlasia (308)
4/2012 Z dziejów Podlasia (307)
3/2012 Z dziejów Podlasia (306)
2/2012 Z dziejów Podlasia (305)
1/2012 Z dziejów Podlasia (304)
52/2011 Z dziejów Podlasia (303)
51/2011 Z dziejów Podlasia (302)
50/2011 Z dziejów Podlasia (301)
49/2011 Z dziejów Podlasia (300)
48/2011 Z dziejów Podlasia (299)
47/2011 Z dziejów Podlasia (298)
46/2011 Z dziejów Podlasia (297)
45/2011 Spacerem po wisznickim cmentarzu
45/2011 30 lat rolniczej Solidarnoœci
44/2011 Niezwykła promocja w Radzyniu Podlaskim
43/2011 Zaproszenie do muzeum
42/2011 Z dziejów Podlasia (293)
41/2011 Z dziejów Podlasia (292)
40/2011 Z dziejów Podlasia (291)
39/2011 Z dziejów Podlasia (290)
38/2011 Z dziejów Podlasia (289)
37/2011 Z dziejów Podlasia (288)
36/2011 Z dziejów Podlasia (287)
35/2011 Z dziejów Podlasia (286)
34/2011 Z dziejów Podlasia (285)
33/2011 Z dziejów Podlasia (284)
32/2011 Z dziejów Podlasia (283)
31/2011 Z dziejów Podlasia (282)
30/2011 Z dziejów Podlasia (281)
29/2011 Z dziejów Podlasia (280)
27/2011 Bogata przeszłoœć, okazały jubileusz
27/2011 W hołdzie represjonowanym
26/2011 Ważna publikacjš
26/2011 Uroczystoœci rocznicowe
25/2011 Z dziejów Podlasia (276)
24/2011 Z dziejów Podlasia (275)
23/2011 Z dziejów Podlasia (274)
22/2011 Z dziejów Podlasia (273)
21/2011 Z dziejów Podlasia (272)
20/2011 Z dziejów Podlasia (271)
19/2011 Z dziejów Podlasia (270)
18/2011 Z dziejów Podlasia (269)
17/2011 Z dziejów Podlasie (268)
16/2011 Z dziejów Podlasia (267)
15/2011 Z dziejów Podlasia (266)
13/2011 Z dziejów Podlasia (264)
12/2011 Z dziejów Podlasia (263)
11/2011 Z dziejów Podlasia (262)
10/2011 Z dziejów Podlasia (261)
9/2011 Z dziejów Podlasia (260)
8/2011 Z dziejów Podlasia (259)
7/2011 Do tradycji bractw kurkowych
7/2011 Z dziejów Podlasia (258)
6/2011 Z dziejów Podlasia (257)
5/2011 Z dziejów Podlasia (256)
4/2011 Z dziejów Podlasia (255)
3/2011 Z dziejów Podlasia (254)
2/2011 Z dziejów Podlasia (253)
1/2011 Z dziejów Podlasia (252)
52/2010 Z dziejów Podlasia (251)
51/2010 Z dziejów Podlasia (250)
50/2010 Z dziejów Podlasia (249)
49/2010 Z dziejów Podlasia (248)
48/2010 Z dziejów Podlasia (247)
47/2010 Z dziejów Podlasia (246)
46/2010 Z dziejów Podlasia (245)
45/2010 Z dziejów Podlasia (244)
44/2010 Z dziejów Podlasia (243)
43/2010 Z dziejów Podlasia (242)
42/2010 Z dziejów Podlasia (241)
41/2010 Z dziejów Podlasia (240)
40/2010 Z dziejów Podlasia (239)
39/2010 Z dziejów Podlasia (238)
38/2010 Z dziejów Podlasia (237)
37/2010 Z dziejów Podlasia (236)
36/2010 Z dziejów Podlasia (235)
35/2010 Promocja ksišżki połšczona z historycznš rekonstrukcjš
35/2010 Z dziejów Podlasia (234)
34/2010 Z dziejów Podlasia (233)
33/2010 Z dziejów Podlasia (232)
32/2010 Z dziejów Podlasia (231)
31/2010 Z dziejów Podlasia (230)
30/2010 Z dziejów Podlasia (229)
29/2010 Z dziejów Podlasia (228)
28/2010 Z dziejów Podlasia (227)
27/2010 Z dziejów Podlasia (226)
26/2010 Z dziejów Podlasia (225)
25/2010 Z dziejów Podlasia (224)
24/2010 Z dziejów Podlasia (223)
23/2010 Z dziejów Podlasia (222)
22/2010 Z dziejów Podlasia (221)
21/2010 Z dziejów Podlasia (220)
20/2010 Z dziejów Podlasia (219)
19/2010 Z dziejów Podlasia (218)
18/2010 Z dziejów Podlasia (217)
17/2010 Z dziejów Podlasia (216)
16/2010 Z dziejów Podlasia (215)
15/2010 Z dziejów Podlasia (214)
14/2010 Z dziejów Podlasia (213)
13/2010 Z dziejów Podlasia (212)
12/2010 Z dziejów Podlasia (211)
11/2010 Z dziejów Podlasia (210)
10/2010 Z dziejów Podlasia (209)
9/2010 Z dziejów Podlasia (208)
7/2010 Z dziejów Podlasia (206)
6/2010 Z dziejów Podlasia (205)
5/2010 Z dziejów Podlasia (204)
4/2010 Z dziejów Podlasia (203)
3/2010 Z dziejów Podlasia (202)
2/2010 Z dziejów Podlasia (201)
1/2010 Z dziejów Podlasia (200)
53/2009 Z dziejów Podlasia (199)
52/2009 Z dziejów Podlasia (198)
51/2009 Z dziejów Podlasia (197)
49/2009 Z dziejów Podlasia (195)
48/2009 Z dziejów Podlasia (194)
47/2009 Z dziejów Podlasia (193)
46/2009 Z dziejów Podlasia (192)
45/2009 Z dziejów Podlasia (191)
44/2009 Z dziejów Podlasia (190)
43/2009 Z dziejów Podlasia (189)
42/2009 Z dziejów Podlasia (188)
41/2009 Z dziejów Podlasia (187)
40/2009 Z dziejów Podlasia (186)
39/2009 Z dziejów Podlasia (185)
38/2009 Z dziejów Podlasia (184)
37/2009 Z dziejów Podlasia (183)
36/2009 Z dziejów Podlasia (182)
35/2009 Z dziejów Podlasia (181)
34/2009 Z dziejów Podlasia (180)
33/2009 Z dziejów Podlasia (179)
32/2009 Z dziejów Podlasia (178)
31/2009 Z dziejów Podlasia (177)
30/2009 Z dziejów Podlasia (176)
29/2009 Z dziejów Podlasia (175)
28/2009 Z dziejów Podlasia (174)
27/2009 Z dziejów Podlasia (173)
26/2009 Z dziejów Podlasia (172)
24/2009 Z dziejów Podlasia (170)
23/2009 Z dziejów Podlasia (169)
22/2009 Z dziejów Podlasia (168)
21/2009 Z dziejów Podlasia (167)
20/2009 Z dziejów Podlasia (166)
18/2009 Z dziejów Podlasia (165)
17/2009 Z dziejów Podlasia (164)
16/2009 Z dziejów Podlasia (163)
15/2009 Z dziejów Podlasia (162)
14/2009 Z dziejów Podlasia (161)
13/2009 Z dziejów Podlasia (160)
12/2009 Z dziejów Podlasia (159)
11/2009 Z DZIEJÓW PODLASIA (158)
10/2009 Z DZIEJÓW PODLASIA (157)
9/2009 Z dziejów Podlasia (156)
8/2009 Z DZIEJÓW PODLASIA (155)
7/2009 Z DZIEJÓW PODLASIA (154)
6/2009 Z DZIEJÓW PODLASIA (153)
5/2009 Z DZIEJÓW PODLASIA (152)
4/2009 Z DZIEJÓW PODLASIA (151)
3/2009 Z DZIEJÓW PODLASIA (150)
52/1/2008 Z DZIEJÓW PODLASIA (148)
51/2008 Z DZIEJÓW PODLASIA (147)
50/2008 Z dziejów Podlasia (146)
49/2008 Z dziejów Podlasia (145)
48/2008 Z DZIEJÓW PODLASIA (144)
47/2008 Z dziejów Podlasia (143)
46/2008 Z dziejów Podlasia (142)
45/2008 Z dziejów Podlasia (141)
44/2008 Z dziejów Podlasia (140)
43/2008 Z dziejów Podlasia (139)
42/2008 Z dziejów Podlasia (138)
41/2008 Z dziejów Podlasia (137)
39/2008 Z dziejów Podlasia (136)
38/2008 Z dziejów Podlasia (135)
37/2008 Z dziejów Podlasia (134)
36/2008 WSPOMNIENIA Podlaskim szlakiem Oddziału Partyzanckiego „Zenona”
36/2008 Z dziejów Podlasia (133)
35/2008 WSPOMNIENIA Podlaskim szlakiem Oddziału Partyzanckiego „Zenona”.
35/2008 Z dziejów Podlasia (132)
34/2008 Z dziejów Podlasia (131)
33/2008 Z dziejów Podlasia (130)
32/2008 Z dziejów Podlasia (129)
31/2008 Z dziejów Podlasia (128)
30/2008 Z dziejów Podlasia (127)
29/2008 Z dziejów Podlasia (126)
28/2008 Z dziejów Podlasia (125)
27/2008 Z dziejów Podlasia (odcinek 124)
26/2008 Z dziejów Podlasia (123)
25/2008 Z dziejów Podlasia (122)
24/2008 Z dziejów Podlasia (121)
23/2008 Z dziejów Podlasia (120)
22/2008 Z dziejów Podlasia (119)
21/2008 Z dziejów Podlasia (118)
21/2008 Z dziejów Podlasia (118)
20/2008 Z dziejów Podlasia (117)
19/2008 Z dziejów Podlasia (116)
18/2008 Z dziejów Podlasia (115)
17/2008 Z dziejów Podlasia (114)
16/2008 Z dziejów Podlasia (113)
15/2008 Z dziejów Podlasia (112)
14/2008 Z dziejów Podlasia (111)
13/2008 Z dziejów Podlasia (110)
12/2008 Z dziejów Podlasia (109)
11/2008 Z dziejów Podlasia (108)
10/2008 Z dziejów Podlasia (107)
9/2008 Z dziejów Podlasia (106)
8/2008 Z dziejów Podlasia (105)
7/2008 Z dziejów Podlasia (104)
6/2008 Z dziejów Podlasia (103)
5/2008 Z dziejów Podlasia (102)
4/2008 Z dziejów Podlasia (101)
3/2008 Z dziejów Podlasia (100)
2/2008 Z dziejów Podlasia (99)
1/2008 Z dziejów Podlasia (98)
       

 

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Aktualnoœci

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Spektakl o s. Faustynie


21 kwietnia w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białej Podlaskiej wystawiono spektakl o œw. s. Faustynie. Tematem sztuki było życie apostołki Miłosierdzia oraz propagowanie orędzia, jakie otrzymała od Jezusa. [fot. AWAW]

FOTOGALERIA

Odpust w sanktuarium


23 kwietnia w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białej Podlaskiej obchodzono doroczny odpust. Uroczystoœci przewodniczył biskup siedlecki Kazimierz Gurda. [fot. AWAW]

PATRONAT "ECHO"


Konkurs papieski
Patriotyzm Karola Wojtyły - 1920-2005 - to hasło tegorocznej, 13 już edycji konkursu wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II organizowanego przez Instytut Tertio Millennio.
więcej »
Diecezjalny Dzień Rodziny
W niedzielę,7 maja, w bazylice w Parczewie odbędzie się doroczne spotkanie ph. Diecezjalny Dzień Rodziny. W programie uroczystoœci m.in.: Eucharystia, prelekcja, modlitwa różańcowa ze œwiadectwami. Zapraszamy!
więcej »
I Konkurs Piosenki Religijnej Cantate Deo 2017
Zgłoszenia należy przesyłać do 28 kwietnia: pocztš elektronicznš na adres: cantatedeo.ksp@gmail.com lub pocztš na adres: Katolicki Zespół Edukacyjny, ul. Sokołowska 172, 08-119 Siedlce. 
więcej »
Zaproszenie do udziału w konkursie
Siostry nazaretanki wraz z parafiš œw. Brata Alberta, szkołš i Łukowskim Oœrodkiem Kultury organizujš konkurs poœwięcony œw. Albertowi Chmielowskiemu. Do udziału zapraszajš dzieci, młodzież i dorosłych.
więcej »
Jarmark œw. Stanisława
Promocja regionalnych produktów i tradycyjnych potraw, prezentacja ginšcych zawodów rzemieœlniczych oraz występy zespołów ludowych znalazły się w programie X Jarmarku œw. Stanisława, który odbędzie się w dniach 5-6 maja.
więcej »
Wspólne szycie flagi
2 maja, o 15.30, rozpocznš się Gminno-Parafialne Obchody Dnia Flagi RP. W programie spotkania m.in. wspólne szycie flagi narodowej i maryjnej.
więcej »
VI Gminny Rajd Rowerowy
2 maja w Czołomyjach odbędzie się VI Gminny Rajd Rowerowy ph. „Z flagš w tle”. Szczegółowe informacje na plakacie.
więcej »
 

POLECAMY


Sierpień 1915 r. - dzień po dniu
Ziemiš łez i krzyży nazywa dr Józef Geresz umęczonš ziemię podlaskš, przybliżajšc w ksišżce ważny moment w jej dziejach. To niezwykle ważna publikacja, doskonale wpisujšca się w trwajšcy Rok Marszałka Józefa Piłsudskiego.
więcej »
 

SONDA

 

Koronka do Miłosierdzia Bożego jest dla mnie...

ostatniš deskš ratunku dla grzesznego œwiata

modlitwš, dzięki której można uprosić łaskę szczęœliwej œmierci

ulubionš - obok różańca - modlitwš

odpowiedziš na apostolstwo œw. s. Faustyny

okazjš do codziennego nawracania się


LITURGIA SŁOWA


Wtorek
Czytania:
1 P 5,5b-14; Ps 89,2-3.6-7.16-17
Ewangelia:
Mk 16,15-20

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR