21 lutego 2018 r. Imieniny obchodzš: Eleonora, Feliks, Kiejstus

Pogoda: Siedlce

Numer 8
22-28 lutego 2018r.

menu

NEWS

24 lutego w Radzyniu Podlaskim odbędzie się III Diecezjalny Kongres Różańcowy.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

ARCHIWUM - Diecezja

 
 
Rocznik Wydanie Autor


 
 

ARCHIWUM - wyniki

 
 
       
7/2018 Szkolenie formacyjne KSM
7/2018 Uroczystoœci pogrzebowe œp. ks. kan. Józefa Oleszczuka (1935-2018)
6/2018 Franciszkański Zakon Œwieckich
6/2018 Dzień Życia Konsekrowanego
5/2018 W trosce o historię diecezji
5/2018 Konkurs Papieski
4/2018 Ku czci męczenników
4/2018 Rocznica męczeństwa unitów
3/2018 Modlitwa przy relikwiach œw. Bakhity
3/2018 Paulini uczcili swego patrona
2/2018 Jubileusz 25 lat posługi biskupiej bp. H. Tomasika
2/2018 Zajęcia dla rodziców
1/2018 Dęblin
1/2018 Manifestacja wiary
51-52/2017 Remont koœcioła
51-52/2017 Opłatki od ss. sakramentek
50/2017 Inauguracja jubileuszu 200-lecia diecezji siedleckiej
50/2017 Dekanalne spotkanie młodzieży
49/2017 Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
49/2017 Poleć z nami do #PANaMY
48/2017 Œwięto patronalne KSM i AK
48/2017 Uroczystoœci pogrzebowe œp. ks. kan. Jana Kurowskiego
47/2017 Monografia parafii
47/2017 Pożegnanie œp. ks. Zygmunta Królikowskiego
46/2017 Czuwanie z Matkš Bożš
46/2017 Modlitwa za ojczyznę
45/2017 Jubileusz 80-lecia koœcioła
45/2017 Zbliża się rok jubileuszowy
44/2017 Uroczystoœć patronów diecezji
44/2017 Cantate Deo 2017
43/2017 W służbie misjom
43/2017 Rocznica œmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki
42/2017 Nowy rok akademicki rozpoczęty!
42/2017 Forum Dzieł Miłosierdzia
40/2017 Historyczny moment
40/2017 VII Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn
39/2017 70 rocznica poœwięcenia koœcioła
39/2017 25 rocznica konsekracji koœcioła
38/2017 Z Koronkš na ulicach miast
38/2017 Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców
37/2017 Intronizacja relikwii œw. Peregryna Laziosi
37/2017 Podwójne œwięto
36/2017 Zawierzenie u Matki
36/2017 Anielska peregrynacja
35/2017 Uroczystoœci odpustowe
35/2017 Piknik integracyjny
34/2017 Jubileusz 25-lecia budowy koœcioła parafialnego
34/2017 Paulińskie jubileusze
33/2017 Wielki odpust
33/2017 Koronacja figury Matki Bożej Fatimskiej
32/2017 Nawiedzenie relikwii bł. o. Honorata
32/2017 Odpust i instalacja kanonicka
31/2017 RYKI
31/2017 GARWOLIN
30/2017 Wakacyjna formacja
30/2017 Duszpasterstwo młodzieży
29/2017 Instalacja relikwii œw. s. Faustyny
29/2017 Figura œw. Michała Archanioła w parafii œw. Józefa w Siedlcach
28/2017 Jubileusz KRP
28/2017 Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasnš Górę
27/2017 Nie ma wakacji od ewangelizacji
27/2017 Podwójne œwięto
26/2017 Zaszczytny jubileusz
26/2017 Wyjštkowy wieczór chwały
25/2017 Wizyta rodaka
25/2017 Diecezja siedlecka
24/2017 Wyjštkowy koncert na Dzień Ojca
24/2017 Spotkanie młodych
23/2017 500-lecie budowy koœcioła
23/2017 Marsz dla Życia i Rodziny
22/2017 Złoty jubileusz kapłaństwa
22/2017 Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet
21/2017 Powitanie œwiętego
21/2017 Dzień Akcji Katolickiej
20/2017 Mistrzostwa w piłce nożnej
20/2017 100 lat po objawieniach fatimskich
19/2017 Diecezjalny Dzień Rodziny
19/2017 Poœwięcenie kaplicy
18/2017 Poœwięcenie kaplicy Bożego Miłosierdzia
18/2017 XXI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej Diecezji Siedleckiej
17/2017 Iskra miłoœci
17/2017 Młodzi i Biblia
16/2017 Dzień Rodziny
16/2017 Msza Krzyżma Œwiętego
15/2017 Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny…
15/2017 Próba ciała i ducha
14/2017 Parafia uczciła swoja patronkę
14/2017 XI Ogólnopolska Olimpiada Franciszkańska
13/2017 Wprowadzenie relikwii œw. Antoniego
13/2017 Spotkanie młodych
12/2017 Uroczystoœć ku czci œw. Józefa
12/2017 Trwajš zapisy na EDK
11/2017 Kongres Różańcowy
11/2017 Kawiarnia z misjš
10/2017 Powrót dawnej tradycji
10/2017 Dzień Modlitwy, Postu i Solidarnoœci z Misjonarzami
9/2017 Odnaleziono relikwie drzewa Krzyża Œwiętego
9/2017 Wspólnota Nazarejczyk
8/2017 Pogrzeb œp. ks. kan. Wojciecha Burkata
8/2017 Spotkanie modlitewne w Terespolu
7/2017 O wartoœci słowa
7/2017 Wernisaż wystawy Fenomen Solidarnoœci
6/2017 XXI Dzień Życia Konsekrowanego
6/2017 Potrzebne duchowe wsparcie
5/2017 Modlitwa matek za dzieci
5/2017 Zimowisko dla dzieci
4/2017 Ku czci męczenników
4/2017 Kult, plany, budowa domu pielgrzyma
3/2017 Pamiętali o przodkach
3/2017 Katolicki telefon zaufania czeka
2/2017 Oddali pokłon Jezusowi
2/2017 Wolontariusze ŒDM w więzieniu
1/2017 SIEDLCE
1/2017 BIAŁA PODLASKA
52/2016 Ruszyła duchowa adopcja więŸnia
52/2016 Zainaugurowali Rok Œwiętego Brata Alberta
51/2016 Modlitwa i wspomnienia
51/2016 Prace indeksacyjne zakończone
50/2016 Rozpoczęcie roku duszpasterskiego
50/2016 Pierwsza w diecezji
49/2016 Ostatnie pożegnanie o. Józefa Gołębiowskiego
49/2016 Księża z patentami oficerskimi
48/2016 Relikwie bł. Męczenników Podlaskich w kaplicy Zakładu Karnego
48/2016 Zjazd synodalny
47/2016 Dziękczynienie i posłanie
47/2016 Modlili się o uwolnienie i uzdrowienie
46/2016 Zamknięcie bramy miłosierdzia
46/2016 Kolejna œwištynia
45/2016 Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki w koœciele œw. Anny
45/2016 O Boże miłosierdzie i zbawienie
44/2016 Uroczystoœć patronów diecezji
44/2016 Ewangelizacja i modlitwa
43/2016 Œwięto patrona i œwięto szkoły
43/2016 Pod sztandarem Jana Pawła II
42/2016 Powstaje pomnik dzieci utraconych i nienarodzonych
42/2016 Spotkanie młodych
41/2016 Uczcili 1050-lecie chrztu Polski
41/2016 30-lecie parafii
40/2016 Jubileusz 25-lecia życia zakonnego
40/2016 Pochówek dzieci nienarodzonych
39/2016 Wspomnienie bp. Jana Mazura
39/2016 Nie tylko dla młodych
38/2016 VI Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do Pratulina
38/2016 Powakacyjny dzień wspólnoty
37/2016 Podwójna uroczystoœć
37/2016 Dożynki diecezjalne
36/2016 Dożynki parafialne
36/2016 Podsumowanie nadzwyczajnej sesji
35/2016 Różańcowe uroczystoœci
35/2016 Œluby wieczyste sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Najœwiętszej Rodziny z Nazaretu
34/2016 Kongres Legionu Maryi
34/2016 W drodze do beatyfikacji
33/2016 Ku czci Pani Podlasia
33/2016 Uroczystoœci odpustowe
32/2016 Parafialne œwięto
32/2016 Konsekracja dziewicy
31/2016 Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasnš Górę
31/2016 Budowa domu pielgrzyma
30/2016 Œwiatowe Dni Młodzieży
30/2016 Œwiatowe Dni Młodzieży
29/2016 Dzień skupienia oaz
29/2016 Niecodzienna wystawa
28/2016 Dni w Diecezji
28/2016 Piknik parafialny
27/2016 Diecezjalny Dzień Chorego
27/2016 Diamentowy jubileusz
26/2016 Nowy pustelnik w diecezji siedleckiej
26/2016 35 lat kapłaństwa
25/2016 Podwójna uroczystoœć
25/2016 Œwięto w Domu Pomocy Społecznej
24/2016 Uroczystoœci w lesie Baran
24/2016 Parafialna uroczystoœć
23/2016 Rubinowy jubileusz
23/2016 350-lecie parafii
22/2016 Modlitwa radoœci
22/2016 List do redakcji
21/2016 Siedlecki V Marsz dla Życia i Rodziny
21/2016 Dziękczynienie za 200 lat istnienia!
20/2016 Czas łaski i mocy
20/2016 Modlitewne czuwanie
19/2016 Diecezjalny Dzień Rodziny
19/2016 Jubileusz parafii w Horbowie
18/2016 Wielkie dziękczynienie
18/2016 90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej
17/2016 Czas łaski
17/2016 Czuwanie młodych
16/2016 Diecezjalny Dzień Rodziny
16/2016 Konkurs wiedzy z Pisma Œwiętego
15/2016 Instalacja relikwii œw. Jana Pawła II
15/2016 Spotkanie młodych
14/2016 Uroczystoœci odpustowe
14/2016 Sztafeta Miłosierdzia w centrum miasta
13/2016 Wprowadzenie relikwii œw. Jana Pawła II
13/2016 Wspomnienie wybitnego kapłana i naukowca
12/2016 Uroczysta intronizacja relikwii œw. o. Pio
12/2016 Męka naszego Pana
11/2016 Spotkanie młodych
11/2016 Niezwykłe rekolekcje
10/2016 Ostatnie pożegnanie
10/2016 Przed ŒDM
9/2016 Przeżyj ekstremalnš przygodę, która zmieni twoje życie
9/2016 Nowenna w Szpakach
8/2016 Ostatnie pożegnanie
8/2016 O Bogu i ojczyŸnie
7/2016 Kongres zelatorów i zelatorek
7/2016 Spotkanie młodych
6/2016 Amazonki u Pani Podlasia
6/2016 Wielka impreza
5/2016 Rocznica bialskiej wspólnoty
5/2016 Zakończenie diecezjalnych obchodów Roku Życia Konsekrowanego
4/2016 Pod patronatem męczenników z Pratulina
4/2016 Rocznica męczeństwa
3/2016 Obchody 142 rocznicy męczeństwa unitów
3/2016 Diecezjalne spotkanie kolędników misyjnych
2/2016 Ostatnie pożegnanie ks. Romaniuka
2/2016 Wieœci z parafii
1/2016 Parafia pw. œw. Jana Pawła II
1/2016 O wartoœci życia
53/2015 Œwiadectwo i muzyka
53/2015 Odnowiona œwištynia
51/2015 Jubileuszowy Rok Miłosierdzia
51/2015 Otwarte drzwi
50/2015 Jubileusz sióstr nazaretanek
50/2015 Poœwięcenie figury œw. Ambrożego
49/2015 Konferencja poœwięcona bp. A.P. Szelšżkowi
49/2015 1050 rocznica chrztu Polski
48/2015 Œwięto patronalne KSM
48/2015 Uroczystoœci pogrzebowe
47/2015 Rok jubileuszy
47/2015 Siedlecki oddział Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych
46/2015 Wielkie przygotowania
46/2015 Renowacja zabytkowego grobowca
45/2015 Sekty - realne zagrożenie
45/2015 Fundacja Kurs na Miłoœć zaprasza
44/2015 Na dużym ekranie
44/2015 Szlachetna Paczka
43/2015 Konferencja Caritas
43/2015 Inauguracja roku akademickiego
42/2015 Jubileuszowo u Honorata
42/2015 Dzień Papieski
41/2015 V Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn
41/2015 Oœrodek Formacji Rodzin
40/2015 Pierwszy pokaz
40/2015 Przed Krakowem
39/2015 XXIV Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców
39/2015 Impreza rekreacyjna
38/2015 Dożynki diecezjalne
38/2015 Uroczystoœć odsłonięcia pamištkowej tablicy
37/2015 Ostatnie pożegnanie œp. ks. kan. Michała Œliwowskiego
37/2015 Potrójna uroczystoœć
36/2015 Uroczystoœci jubileuszowe w Orchówku
36/2015 Pielgrzymka różańcowa
35/2015 Odpust parafialny i poœwięcenie koœcioła po remoncie
35/2015 Modlitwa i uzdrowienie
34/2015 Uroczystoœci odpustowe
34/2015 Poœwięcenie placu pod budowę koœcioła
33/2015 Uroczystoœć odpustowa i instalacja kanoników
33/2015 W myœl zasady: do tańca i do różańca
32/2015 Rekolekcje w drodze
32/2015 Rozbudowa sanktuarium
31/2015 Wakacyjny Dzień Wspólnoty Ruchu Œwiatło-Życie
31/2015 Uroczystoœci pogrzebowe œp. ks. Janusza Netczuka
30/2015 Głosili Jezusa
30/2015 Jubileuszowa pielgrzymka
29/2015 Rekolekcje ze œw. Michałem
29/2015 Spotkanie w Siedlanowie
28/2015 Jubileusz parafii w Uninie
28/2015 Renowacje misji œwiętych w Tršbkach
27/2015 Zmiany personalne wœród duchowieństwa
27/2015 Rocznica powstania KRP
26/2015 Nasza krajanka
26/2015 Leœnicy u Królowej Podlasia
25/2015 II Integracyjny Piknik Rodzinny
25/2015 Regionalny zjazd przyjaciół misji
24/2015 Miasto w Bożej chwale
24/2015 Wizyta nuncjusza apostolskiego
23/2015 Spotkanie młodzieży
23/2015 Powstała Diecezjalna Rada Żywego Różańca
22/2015 Szkolna uroczystoœć
22/2015 Jubileusz w seminarium
21/2015 Relikwie œw. Jana Pawła II w seminarium
21/2015 Ostatnia droga ks. Piotra Smolińskiego
20/2015 Ostatnie pożegnanie
20/2015 II Diecezjalny Dzień Skupienia Zespołów Synodalnych
19/2015 Pielgrzymka rodzin do sanktuarium œw. Józefa
19/2015 Ostatnia droga ks. Sławomira Malona
18/2015 Instalacja relikwii Papieża Polaka
18/2015 Dziękowali za dar kanonizacji
17/2015 Wielki sukces akcji Poœwięć kilometr
17/2015 Blisko 400 osób przywitało relikwie patronki Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
16/2015 Uroczystoœci poœwięcenia ołtarza i instalacja relikwii
16/2015 Wierni powitali relikwie Papieża Polaka
15/2015 Uroczystoœci Wielkiego Tygodnia
15/2015 Zabrzmiała Pasja œw. Mateusza
14/2015 Błogosławieni czystego serca...
14/2015 Wierni odtwarzali ostatniš drogę Jezusa
13/2015 Pożegnanie ks. prałata Stefana Kornasa
13/2015 Uroczystoœć odpustowa w Szpakach
12/2015 Historia i współczesnoœć
12/2015 Kult Męczenników
11/2015 Renowacja cmentarza
11/2015 Poznawali słowo Boże
10/2015 Zaproszenie na nowennę ku czci œw. Józefa
10/2015 Modlitwa i œpiew
9/2015 Rekolekcje wielkopostne i udzielenie posług w WSD
9/2015 Wspólne uwielbienie
8/2015 Nadzwyczajna Sesja Kapituły Kolegiackiej Janowskiej
8/2015 Impreza ostatkowa
7/2015 Propozycja dla dzieci
7/2015 Jubileusz i publikacja
6/2015 Pożegnanie s. Patrycji Kłusek
6/2015 W drodze do Krakowa
5/2015 Pratulin
5/2015 Krzesk
4/2015 Z pomocš potrzebujšcym
4/2015 Bóg wzywa po imieniu
3/2015 Spotkanie opłatkowe w redakcji
3/2015 Spotkania opłatkowe Rodziny Radia Maryja i KSN
2/2015 Zakończony remont
2/2015 Bal na rzecz misji w Czadzie
1/2015 XVII Marsz w obronie życia
1/2015 Ks. kan. Bernard Błoński o istocie kolędowania misyjnego
52/2014 Msza œw. w intencji OHP
52/2014 Słowem podsumowania
51/2014 Spotkanie młodych
51/2014 Pamięć i dziękczynienie
50/2014 O przygotowaniach do Orszaku Trzech Króli w Siedlcach - mówi ks. Paweł Siedlanowski
50/2014 Rok El Greca
49/2014 Promocja ŒDM
49/2014 Uroczystoœć w parafii Bożego Miłosierdzia
48/2014 Œwięto i jubileusz
48/2014 Patronalne œwięto KSM i AK
47/2014 Premiera zwiastuna filmu
47/2014 Odkrywali Bożš miłoœć
46/2014 Historyczne wydarzenie
46/2014 Patron jednoœci
45/2014 Orszak œwiętych
45/2014 Rozmowa z ks. dr. Tomaszem Bielińskim, duszpasterzem akademickim i opiekunem duchowym Wspólnoty Jednego Ducha.
44/2014 Pobłogosławienie kaplicy
44/2014 Instalacja relikwii œw. Jana Pawła II
43/2014 Ku czci kapelana Solidarnoœci
43/2014 Dzień Dziecka Utraconego
42/2014 Poœwięcenie pomnika bł. ks. Jerzego Popiełuszki
42/2014 Parafialny jubileusz
41/2014 Podwójna uroczystoœć
41/2014 Powitanie relikwii
40/2014 Ostatnia droga
40/2014 Intronizacja relikwii
39/2014 Niedzielna uroczystoœć
39/2014 Modlitwa o uzdrowienie
38/2014 450-lecie Soboru Trydenckiego
38/2014 Prace nad realizacjš filmu
37/2014 Ku czci patronki
37/2014 Powakacyjny dzień wspólnoty
36/2014 Uroczystoœć odsłonięcia pomnika
36/2014 Mocš biskupiego dekretu
35/2014 100-lecie œwištyni
35/2014 Pożegnanie inicjatora kultu œwiętej z Cascii
34/2014 Uroczystoœci odpustowe Wniebowzięcia NMP
34/2014 Uroczystoœci odpustowe w sanktuarium
33/2014 Uroczystoœci w Bobrownikach
33/2014 Sakralna inwestycja
32/2014 Pielgrzymi na szlaku
32/2014 Rekolekcje oazowe
31/2014 Uroczystoœci jubileuszowe
31/2014 Uroczystoœć odpustowa ku czci œw. Jakuba
30/2014 V Rajd dla Życia
30/2014 Poczštek budowy
29/2014 140 rocznica męczeństwa unitów
29/2014 Relikwie męczenników i tablice wielkich kapłanów
28/2014 Uroczystoœci w Górkach
28/2014 Parafialne œwięto w Kolembrodach
27/2014 Peregrynacja znaków ŒDM w diecezji siedleckiej
27/2014 Zmiany w parafiach
27/2014 Tablica poœwięcona byłemu proboszczowi
27/2014 Parafialne œwięto w Kolembrodach
26/2014 Ku czci Chrystusa Eucharystycznego
26/2014 Odpust ku czci œw. Brata Alberta
25/2014 Mamy dziewięciu nowych kapłanów
25/2014 Poœwięcenie figury œw. Antoniego
24/2014 Jubileusz obrony krzyża i ZSR
24/2014 Bp K. Gurda poœwięcił mozaikę
23/2014 Marsz dla Życia i Rodziny
23/2014 Nowi diakoni w Koœciele siedleckim
22/2014 Bp Kazimierz Gurda objšł kanonicznie diecezję siedleckš
22/2014 Wspomnienie œw. Rity
21/2014 Złoty jubileusz kapłaństwa
21/2014 Promocja Kazań
20/2014 W trosce o rodzinę
20/2014 W hołdzie Papieżowi Polakowi
19/2014 U Fatimskiej Pani
19/2014 Przeżyli to jeszcze raz
18/2014 Wieczornica w wigilię kanonizacji
18/2014 Dziękczynienie za dar œwiętych papieży
17/2014 Triduum Paschalne w katedrze
17/2014 Œwięto rodziny
16/2014 Ojciec Œwięty mianował nowego biskupa diecezjalnego
16/2014 Diecezjalne obchody
15/2014 Zaniosš Komunię œw. chorym
15/2014 IV Diecezjalny Konkurs Recytatorski Pamięci Jana Pawła II
14/2014 Wspomnienia uchwycone w kadrze
14/2014 Rekonstrukcja męczeństwa Unitów
13/2014 Marsz Życia
13/2014 Misje œwięte
12/2014 Miasto Ucieczki w koœciele MBNP
12/2014 Pod patronatem œw. Jana Pawła II
11/2014 Nowi akolici i lektorzy w WSD
11/2014 Wizytacja pasterska
10/2014 Czuwanie młodych
10/2014 Zaproszenie na nowennę i odpust ku czci œw. Józefa
9/2014 Inauguracja obchodów
9/2014 Centrum Pomocy BliŸnim
8/2014 Pożegnanie Księdza Prałata
8/2014 Ku czci patrona
7/2014 Zaproszenie
7/2014 Wspólnota bł. Jana Pawła II
6/2014 Pamięć cišgle trwa
6/2014 Przygotowania do Œwiatowych Dni Młodzieży
5/2014 Rocznica męczeństwa
5/2014 Na zakończenie Roku Powstania Styczniowego
4/2014 Pawełki u ojców paulinów
4/2014 140 rocznica męczeństwa Unitów Drelowskich
4/2014 Rada Kierownictw KSM DS
3/2014 140 rocznica męczeńskiej œmierci
3/2014 Koœciół siedlecki ma nowych diakonów
2/2014 Orszak Trzech Króli
2/2014 Spotkanie biskupa z chórem parafialnym
1/2014 Wieczerza wigilijna w CChD
1/2014 W obronie nienarodzonych
52/2013 Spotkanie opłatkowe
52/2013 Wizytacja biskupa siedleckiego
51/2013 Zakończenie inwestycji
51/2013 Spotkanie ewangelizacyjne
50/2013 Wizytacja biskupa siedleckiego
50/2013 Wizyta lidera pro-life
50/2013 Wizyta asystenta generalnego KSM
49/2013 Miejsce refleksji
49/2013 Plastyczny finał olimpiady o œw. Maksymilianie
49/2013 Organy na 20-lecie parafii
48/2013 Zakończenie Roku Wiary
48/2013 Wizytacja biskupa siedleckiego
48/2013 Rekolekcje dla małżeństw
47/2013 Jubileusz oddziału KSM przy parafii œw. Teresy
47/2013 Czuwanie młodych
47/2013 BšdŸ bezpieczny!
46/2013 Przez wstawiennictwo patrona
46/2013 Premiera spektaklu
46/2013 Msza za ojczyznę
45/2013 Msza za zmarłych księży
45/2013 Remont zabytkowego budynku
44/2013 Nowi kandydaci do kapłaństwa
44/2013 Rocznica œmierci bł. ks. J. Popiełuszki
44/2013 Forum wychowawcze
43/2013 I Marsz Życia
43/2013 Upamiętnienie kapelana Solidarnoœci
43/2013 Wspomnienie œw. Łukasza
42/2013 Czuwanie z bł. Karolinš
42/2013 Gaudeamus! w seminarium
42/2013 Niepełnosprawni przed kamerš
41/2013 Pielgrzymka mężczyzn
41/2013 Wprowadzenie relikwii
41/2013 Wizytacja biskupa siedleckiego
40/2013 Pierwsze sympozjum Lux Christi
40/2013 Wizytacja kanoniczna bp. Piotra Sawczuka
40/2013 Modlitwa w centrum miasta
39/2013 Jubileusz siedleckiej katedry
39/2013 Odsłonięto tablicę powstańców styczniowych
39/2013 I Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
38/2013 Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki
38/2013 Diecezjalna Pielgrzymka Ruchu Œwiatło-Życie
38/2013 W roku uroczystoœci jubileuszowych
37/2013 Dożynki diecezjalne
37/2013 Odpust i dożynki
37/2013 Dziesięć lat Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej
36/2013 Wizytacja biskupa siedleckiego
36/2013 Parafialne inwestycje
36/2013 Uroczystoœci jubileuszowe
35/2013 Różańcowe spotkanie
35/2013 Odpust ku czci œw. Bartłomieja
35/2013 Dziękczynienie w Tucznej
34/2013 Uroczystoœć instalacji relikwii bł. Jana Pawła II
34/2013 Uroczystoœci odpustowe
33/2013 Rowerem na Kresy
33/2013 Budowa koœcioła
32/2013 Pogrzeb ks. prałata Stanisława Biernata
32/2013 Odpust w parafii Przemienienia Pańskiego
31/2013 Ostatnie pożegnanie œp. ks. kan. Franciszka Hołdy
31/2013 Uroczystoœci odpustowe
31/2013 Festiwal Życia
30/2013 Na trasie rajdu
30/2013 Prace zespołu synodalnego
29/2013 Wakacyjna impreza
29/2013 Siła różańcowej modlitwy
29/2013 Z prac parafialnego zespołu synodalnego
28/2013 Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasnš Górę
28/2013 Diecezjalne centrum Ruchu-Œwiatło-Życie
28/2013 Parafialne œwięto
27/2013 Ruch w diecezji
27/2013 Rodzinne œwiętowanie
26/2013 Wizytacja kanoniczna
26/2013 Olimpiada ku czci Jana Pawła II
25/2013 Konferencja i odpust
25/2013 Jubileusz 25-lecia kapłaństwa
24/2013 Sesja plenarna II Synodu Diecezji Siedleckiej
24/2013 Jubileusz kapłaństwa
23/2013 Œwięcenia diakonatu
23/2013 Wizytacja biskupia
22/2013 Kongres eklezjologiczny
22/2013 Potrójna uroczystoœć
21/2013 Kongres eklezjologiczny
21/2013 Podlaski Festiwal Pieœni Maryjnej
20/2013 Zjazd Rodziny Szkół im. bł. Jana Pawła II
20/2013 Chrzest w życiu i misji Koœcioła
19/2013 30-lecie kaplicy w Owni
19/2013 Koœciół modlił się za ojczyznę
18/2013 Ostatnie pożegnanie œp. ks. kan. Czesława Juszczyńskiego
18/2013 Prace synodalne
17/2013 Wizytacja biskupa siedleckiego
17/2013 Spotkanie z misjonarzem
16/2013 Akcja charytatywna w ZSE
16/2013 Prace synodalne
15/2013 Prace synodalne
15/2013 Zabezpieczenia cudownego obrazu zostanš wzmocnione
14/2013 Triduum Paschalne w katedrze
14/2013 Największš wartoœciš jest człowiek
13/2013 Pożegnanie œp. o. Stanisława Wodza OMI
13/2013 Wiedza, rywalizacja i zwycięstwo
12/2013 Nowi lektorzy i akolici w diecezji
12/2013 Wspomnienie o œp. o. Stanisławie Wodzu
11/2013 Biskup siedlecki przyjšł dzieci do katechumenatu
11/2013 Młodzi i słowo Boże
10/2013 Zespoły Synodalne o misji œwieckich w Koœciele
10/2013 Podsumowania i plany
9/2013 W trosce o muzycznš oprawę liturgii
9/2013 Prace synodalne
8/2013 Benemerenti dla szkoły
8/2013 Czuwanie młodych
7/2013 Chrzest w życiu i misji Koœcioła
7/2013 Spotkanie karnawałowe
6/2013 Żyć mocš chrztu
6/2013 Rajd œladami bł. Męczenników Podlaskich
5/2013 Odpust w parafii bł. Męczenników Podlaskich
5/2013 Prace synodalne
4/2013 Dowód zaufania
4/2013 Rocznica męczeństwa unitów
3/2013 Prace synodalne
3/2013 Jubileusz bp. Henryka Tomasika
2/2013 Uroczystoœci pogrzebowe
2/2013 Licznie, barwnie i radoœnie
1/2013 W obronie nienarodzonych
1/2013 Przedœwišteczne spotkania z biskupem siedleckim
51/2012 List do redakcji
51/2012 W ramach Roku Wiary
50/2012 Odpust w katedrze
50/2012 Perła Podlasia
49/2012 Randka małżeńska
49/2012 Pamięci zmarłych dzieci
48/2012 Patronalne œwięto Akcji Katolickiej i KSM
48/2012 Greckokatolicka spuœcizna
47/2012 Peregrynacja relikwii bł. K. Kózkówny
47/2012 Dzień skupienia
46/2012 Chrzest w życiu i misji Koœcioła
46/2012 Parafialny odpust
45/2012 Inauguracja Diecezjalnej Szkoły Katechistów Parafialnych
45/2012 Spotkanie biskupa z Kapitułš i Fraterniš Rodzin
44/2012 Uroczystoœć patronów diecezji
44/2012 Międzyseminaryjna sesja
43/2012 Jubileuszowe Sympozjum
43/2012 Instalacja relikwii Jana Pawła II
42/2012 Pomoc najuboższym
42/2012 Pożegnanie kapłana
41/2012 Remont zabytkowego zespołu
41/2012 Inauguracja DSL
40/2012 Wizytacja biskupa siedleckiego
40/2012 Pogrzeb ks. kan. Nowosielskiego
39/2012 Wizytacja biskupa siedleckiego
39/2012 Parafialne uroczystoœci
38/2012 25 lat scholi
38/2012 Odsłonięcie tablic w Wólcew Dobryńskiej
37/2012 Za tegoroczne plony
37/2012 Odpust, który pozostanie w pamięci
36/2012 Siedlce 19 Hosanna Festival
36/2012 Dożynki gminy Wodynie
35/2012 Maryjne spotkanie
35/2012 Podziękowali dyrektorowi
34/2012 Uroczystoœci odpustowe
34/2012 Relikwie papieża
33/2012 Niecodzienna wystawa
33/2012 Pamięć o dzieciach nienarodzonych
32/2012 Uroczystoœć Przemienienia Pańskiego
32/2012 Miejsce kultu podlaskich męczenników
31/2012 Letnie zajęcia
31/2012 Œluby wieczyste sióstr nazaretanek
30/2012 Rowerem na Jasnš Górę
30/2012 Zaproszenie na Hosanna Festival
29/2012 Zmiany na lepsze
29/2012 Lato w parafii
28/2012 Liturgia dziękczynna wspólnot Drogi Neokatechumenalnej
28/2012 Rekolekcje w Siedlanowie
27/2012 Ku czci Matki Bożej
27/2012 Dziesięciolecie koœcioła parafialnego
26/2012 Œwiętowali okršgły jubileusz
26/2012 Ks. Twardowski patronem
25/2012 Œwięcenia prezbiteratu
25/2012 Radoœć spotkania
24/2012 Wdzięczni za dar powołania
24/2012 Konkurs rozstrzygnięty
23/2012 Potrójna uroczystoœć
23/2012 Nowi diakoni w diecezji
22/2012 Podsumowanie pracy formacyjnej
22/2012 Pożegnanie ks. Kazimierza Żelisko
21/2012 Pielgrzymkowe rytmy
21/2012 Wizytacja biskupia i bierzmowanie
20/2012 Intronizacja relikwii bł. dzieci fatimskich
20/2012 Diecezjalny Dzień Rodziny
19/2012 Wizytacja w najmłodszej parafii diecezji siedleckiej
19/2012 W rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II
18/2012 Pożegnanie al. Karola
18/2012 Podsumowanie rocznej formacji
17/2012 Wizytacja w parafii Przemienienia Pańskiego
17/2012 Kongres eklezjologiczny
16/2012 Instalacja relikwii
16/2012 Wizytacja pasterska
15/2012 Triduum Paschalne w katedrze siedleckiej
15/2012 Pomogli na Wielkanoc
14/2012 Œwięto młodych
14/2012 Dziekani obradowali
13/2012 Akcja charytatywna
13/2012 Finał olimpiady franciszkańskiej
12/2012 Ponowne upoważnienie nadzwyczajnych szafarzy Komunii œw.
12/2012 Biblijna wiedza
11/2012 Pierwsze skrutynium katechumenów
11/2012 Kolejne szkolne koło Caritas
10/2012 Odsłonięcie tablicy pamięci bp. Szelšżka
10/2012 Potrójna uroczystoœć
9/2012 Chrzest w życiu i misji Koœcioła
9/2012 Zaproszenie na nowennę
8/2012 Powstaje dokument
8/2012 Ponownie w Pratulinie
7/2012 Rekolekcje ewangelizacyjne
7/2012 Akcja Caritas
6/2012 Formacja i rozmowy
6/2012 Dzień życia konsekrowanego w katedrze
5/2012 Spotkania z kapitułš i fraterniš
5/2012 Noc z Jezusem
4/2012 Odpust w parafii bł. Męczenników Podlaskich
4/2012 Akcja Katolicka w pratulińskim sanktuarium
3/2012 Trwa rewitalizacja
3/2012 Międzydiecezjalne spotkanie kolędników misyjnych
2/2012 Diecezjalny opłatek Akcji Katolickiej
2/2012 Pogrzeb ks. Czesława Bška
1/2012 Marsze w obronie życia
1/2012 Rekolekcje w Wyższym Seminarium Duchownym
52/2011 Spotkania opłatkowe z biskupem siedleckim
52/2011 Spotkanie z wspólnotš AA
51/2011 Intronizacja relikwii bł. Jana Pawła II
51/2011 Wizytacja biskupia w parafii Miłosierdzia Bożego
50/2011 Biskup z Domowym Koœciołem
50/2011 Remonty i renowacje
49/2011 Kolędnicy Misyjni 2011
49/2011 Piłkarska jesień w seminarium
48/2011 Koœciół Siedlecki ma nowych katechumenów
48/2011 Refleksja naukowa nad liturgiš
47/2011 Trzecie spotkanie Stałego Zespołu Synodalnego
47/2011 Niecodzienna wizyta
46/2011 Wizytacja biskupia
46/2011 Dziesięć lat Legionu Maryi
45/2011 Kongres różańcowy w Dęblinie
45/2011 Pamięć o patronie
44/2011 Diecezja ma siedmiu nowych kandydatów do kapłaństwa
44/2011 Katecheza dla katechetów
43/2011 Nowy koœciół parafialny w Parczewie
43/2011 Instalacji relikwii bł. Jana Pawła II w Wołyńcach
42/2011 Klerycy rozpoczęli rok akademicki
42/2011 List do redakcji
42/2011 IV Diecezjalny Zjazd Rodziny Szkół im. bł. Jana Pawła II
41/2011 Obchody XI Dnia Papieskiego
41/2011 MężczyŸni pielgrzymowali
40/2011 25 lat parafii w Woli Uhruskiej
40/2011 Chrzest w życiu i misji Koœcioła
39/2011 W rocznicę œmierci bp. Jana Mazura
39/2011 Pożegnanie œp. ks. kan. Stefana Czarneckiego
38/2011 Œwięto łosickiej parafii
38/2011 Dzień wspólnoty Ruchu Œwiatło-Życie
37/2011 Dożynki diecezjalne
37/2011 Pogrzeb œp. ks. kan. Jana Czapskiego
36/2011 Kodeń - Wielki jubileusz nad Bugiem
36/2011 Konstantynów - Inauguracja roku szkolnego
35/2011 Różaniec naszš siłš
35/2011 Odpust i jubileusz
34/2011 Wizytacja pasterska
34/2011 Hosanna Festival
33/2011 Odpust Wniebowzięcia NMP
33/2011 Ku czci Maryi
32/2011 Droga krzyżowa i dróżki różańcowe
32/2011 Instalacja kanoników i powołanie Konwentu Edukacyjnego
32/2011 Dni miasta
31/2011 Wymarsz siedleckich grup XXXI Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej
31/2011 Uroczystoœci odpustowe
30/2011 Spotkanie z Bogiem
30/2011 Odpust ku czci œw. Jakuba
29/2011 Pamiętajš o patronie
29/2011 Zaproszenie do pielgrzymowania
28/2011 Nowa parafia
28/2011 Instalacja superiora
27/2011 Diecezjalny Dzień Chorego w Kodniu
27/2011 Odpust i jubileusz w Kolembrodach
26/2011 Festyn integracyjny
26/2011 Liturgia dziękczynna
25/2011 Nowi kapłani
25/2011 Odpust œw. Wiktora
24/2011 Parafia ma nowš kaplicę
24/2011 Odpust ku czci patrona
23/2011 W nowej parafii
23/2011 Dzień Dziecka z Caritas
22/2011 Nowy katechizm
22/2011 Uroczystoœci w parafii Œwiętej Trójcy
21/2011 Przekazanie relikwii bł. Jana Pawła II
21/2011 Zmiany w Zarzšdzie
20/2011 Kongres eklezjologiczny
20/2011 Uroczystoœci odpustowe
19/2011 Diecezjalny Dzień Rodziny
19/2011 Wizytacja biskupia
18/2011 Czuwanie i dziękczynienie
18/2011 Podziękowali
17/2011 Triduum Paschalne z biskupem siedleckim
17/2011 Nowa kapituła
16/2011 Droga krzyżowa ulicami miasta
16/2011 Œwiatowy Dzień Młodzieży
15/2011 Nadzwyczajni szafarze ponownie upoważnieni
15/2011 Pożegnanie ks. prałata Franciszka Dudki
14/2011 Konkurs recytatorski
14/2011 Drugie skrutynium katechumenów
13/2011 Pierwsze skrutynium katechumenów
13/2011 Odszedł do Pana
12/2011 Nowi lektorzy i akolici
12/2011 Czuwanie młodych
11/2011 Obrzęd wybrania katechumenów
11/2011 Chrzest w życiu i misji Koœcioła
10/2011 Sympozjum
10/2011 Powstaje Koło Przyjaciół WSD
9/2011 Zaproszenie
9/2011 Rekolekcje dla rodziców w żałobie
8/2011 Uroczystoœci pogrzebowe œp. ks. dr. W. Furmana
8/2011 Zaproszenie na sympozjum
7/2011 Kard. Wyszyński patronem Zespołu Szkół
7/2011 Obchody Dnia Chorego w Łukowie
6/2011 Olimpiada liturgicznej służby ołtarza
6/2011 Dzień Życia Konsekrowanego
5/2011 Ks. S. Chryc uhonorowany
5/2011 Sposób na ewangelizację
4/2011 Ku czci Błogosławionych Męczenników
4/2011 Chrzest w życiu i misji Koœcioła
3/2011 Wokół kontrowersji
3/2011 Zmarł ks. kan. Romuald Michalczyk
2/2011 KSM-owicze z pomocš powodzianom
2/2011 Diecezjalny opłatek Domowego Koœcioła
1/2011 W obronie życia
1/2011 Nieszpory na zakończenie roku
52/2010 Pasterka w katedrze
52/2010 Powołanie SKC
51/2010 Misje Ewangelizacyjne
51/2010 Relikwie ks. Jerzego
50/2010 Spotkanie formacyjne z nauczycielami KLO
50/2010 XIII Marsz w obronie życia
49/2010 Dzień skupienia organistów
49/2010 Inicjatywy i spotkania UAK
48/2010 Nowy patron KLO
48/2010 Największe w Polsce
47/2010 Patronalne œwięto AK i KSM
47/2010 Maryja w Bożym planie
46/2010 Chrzest w życiu i misji Koœcioła
46/2010 Wizytacja kanoniczna
45/2010 Pogrzeb ks. kan. Władysława Proczka
45/2010 Ruszyły prace budowlane
44/2010 Podwójny jubileusz
44/2010 14 nowych kandydatów do kapłaństwa
43/2010 VIII Sympozjum liturgiczne
43/2010 Pogrzeb dzieci utraconych
42/2010 Doroczny odpust
42/2010 Wizytacja kanoniczna
41/2010 Dziękowali za œwiadectwo Męczenników Podlaskich
41/2010 Nowy rok formacji w DSL
40/2010 X Dzień Papieski
40/2010 Zjazd Szkół im. Jana Pawła II
39/2010 Pogrzeb zmarłego kapłana
39/2010 Rocznica œmierci bp. Jana Mazura
38/2010 Peregrynacja relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki
38/2010 O wychowaniu do wartoœci
37/2010 Forum Nauczycieli i Wychowawców
37/2010 Podwójne uroczystoœci
36/2010 Inauguracja misji ewangelizacyjnych
36/2010 XVII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrzeœcijańskiej
35/2010 Jubileusz i odpust
35/2010 Dożynki diecezjalne
34/2010 Dożynki powiatowe
34/2010 XVII Hosanna Festival
33/2010 Suma odpustowa pod przewodnictwem biskupa siedleckiego
33/2010 XII Piesza Pielgrzymka
32/2010 Odpust oraz instalacja nowych kanoników
32/2010 Z biskupem na pielgrzymim szlaku
31/2010 Wymarsz siedleckich grup XXX Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasnš Górę
31/2010 Na pštniczym szlaku
30/2010 Festyn na œw. Jakuba
30/2010 X Festiwal Życia
29/2010 Pielgrzymka rowerowa
29/2010 XVIII Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych
28/2010 Rocznica tajnych misji
28/2010 Rekolekcje w drodze
27/2010 Diecezjalny Dzień Akcji Katolickiej
27/2010 Kongres Pueri Cantores
26/2010 Uczestników „Jerycha Młodych” zgromadziła potrzeba przebaczenia i jednoœci
26/2010 V Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa na Jasnš Górę
25/2010 Złoty jubileusz kapłaństwa
25/2010 Ministranci koczowali
24/2010 Diecezja ma 13 nowych kapłanów
24/2010 Liturgia dziękczynna wspólnot Drogi Neokatechumenalnej na zakończenie roku
23/2010 Pogrzeb ks. Krzysztofa Sidorczuka
23/2010 Rocznica ingresu biskupa siedleckiego
22/2010 Jubileusz Muzeum Diecezjalnego
22/2010 10-lecie parafii Opatrznoœci Bożej
21/2010 Kongres Eklezjologiczny
21/2010 Pomnik w parafii Miłosierdzia Bożego w Siedlcach
20/2010 Pogrzeb ks. kan. Kazimierza Komara
20/2010 Kongres Eklezjologiczny
19/2010 Kongres eklezjologiczny w Parczewie
19/2010 60 lat kapłaństwa ks. prałata Jana Siekierki
18/2010 Wystawa w kaplicy DA
18/2010 Legitymacje dla wolontariuszy
17/2010 Finał konkursu: Wiernoœć Chrystusa - wiernoœć kapłana
17/2010 Ruszyły prace
16/2010 Konkurs biblijny
16/2010 Dzień Modlitwy
15/2010 Eucharystia i Nieszpory w intencji ofiar tragedii narodowej
15/2010 Odpust Miłosierdzia Bożego
14/2010 Msza Wieczerzy Pańskiej
14/2010 Wielka Sobota
13/2010 Droga krzyżowa ulicami miasta
13/2010 Obchody V rocznicy œmierci Jana Pawła II
12/2010 Biskup ustanowił nowych lektorów i akolitów
12/2010 Akademickie spotkanie
11/2010 Ponowne upoważnienie nadzwyczajnych szafarzy Komunii œw.
11/2010 Chrzest w życiu i misji Koœcioła
10/2010 Pogrzeb kapłana
10/2010 Pierwsze skrutynium katechumenów
9/2010 Spotkanie biskupa siedleckiego z dziećmi katechumenami i ich rodzicami
9/2010 Słowo biskupa siedleckiego do kapłanów przeżywajšcych rekolekcje
8/2010 Obrzęd wybrania, czyli wpisania imienia
8/2010 Pogrzeb ks. prałata Zdzisława Oziembły
7/2010 Pogrzeb ks. Janusza Potapczuka
7/2010 Biskup nawiedza chorych w szpitalu
6/2010 Słowo biskupa do kapłanów przeżywajšcych rekolekcje
6/2010 Pielgrzymka amazonek
5/2010 Dzień Życia Konsekrowanego
5/2010 Gala Bożonarodzeniowa
4/2010 Suma odpustowa i zjazd Akcji Katolickiej
4/2010 Spotkania rejonowe programu duszpasterskiego
3/2010 136 rocznica męczeństwa unitów
3/2010 Parafialne inwestycje
2/2010 Jubileuszowa Eucharystia ks. prałata Leona Balickiego
2/2010 Przed 200 rocznicš powstania diecezji siedleckiej
1/2010 Diecezjalne spotkanie Domowego Koœcioła
1/2010 Słowo biskupa na nowy rok
53/2009 Bp Kiernikowski przewodniczył celebracjom Eucharystii
53/2009 Marsz w obronie życia
52/2009 Spotkanie opłatkowe w Starostwie Powiatowym
52/2009 Spotkanie opłatkowe na pl. Sikorskiego
51/2009 Wizytacja biskupia
51/2009 35 lat istnienia Ruchu Œwiatło-Życie
50/2009 Katechezy biskupa siedleckiego na Akademii Podlaskiej
50/2009 Jubileuszowa Msza œw.
49/2009 Uroczysta inauguracja nowej parafii
49/2009 Zakończenie jubileuszu u ss. benedyktynek
48/2009 Nowi katechumeni
48/2009 Jubileusz klasztoru ss. benedyktynek
47/2009 Bp Henryk Tomasik objšł swš nowš diecezję
47/2009 Dni Miłosierdzia
46/2009 Wizytacja biskupia w parafii Chrystusa Króla
46/2009 Chrzest w życiu i misji Koœcioła
45/2009 Modlitwa za zmarłych
45/2009 11 nowych kandydatów do kapłaństwa
44/2009 Pożegnanie bp. Henryka Tomasika
44/2009 VII Sympozjum Liturgiczne Diecezji Siedleckiej
43/2009 Ingres - 14 listopada o 11.00
43/2009 Spotkanie biskupa z katechetami
42/2009 Obchody Dnia Papieskiego
42/2009 Irena Chłopkowska z Diecezjalnej Komisji Liturgicznej; współorganizatorka VII Sympozjum Liturgicznego Diecezji Siedleckiej
41/2009 Chrzest w życiu i misji Koœcioła
41/2009 Bialskie uroczystoœci
40/2009 Prace nad programem formacyjnym szkół
40/2009 Poœwięcenie tablicy
39/2009 Jubileusz w parafii pw. œw. Zygmunta w Łosicach
39/2009 Nie kłaniali się władzy ludowej
38/2009 Dożynki
38/2009 Rozmowa z ks. prałatem Henrykiem Hołoweńko
37/2009 Hosanna Festival